Petitie: Stop verplichte vaccinatie in Nederland

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Stop verplichte vaccinatie in Nederland

Petitie: Stop verplichte vaccinatie in Nederland

0100.000
  59.666
 
59.666 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Het is zover.

Minister Hugo de Jonge heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij zegt dat drie ministeries onderzoek willen laten doen naar verplichte vaccinatie tegen COVID in Nederland.

Dit terwijl het verplichten van vaccinaties ongrondwettelijk is en tegen de grondrechten van burgers ingaat. En terwijl minister De Jonge eerder nog plechtig heeft verklaard dat er geen verplichte vaccinatie komt.

Daarom komt het goed uit dat het nu een idee is van de drie ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën, samen de 'Trojka' genoemd, om een vaccinatieplicht te overwegen. Maar het valt wel op dat de minister er geen enkele kritische noot aan toevoegt.

De maatregel zou totaal niet proportioneel zijn. Het is een veel te zware maatregel gezien de klaarblijkelijk minder ziekmakende omikronvariant.

En belangrijker: het is nooit proportioneel om onze grondrechten af te schaffen en ons als inwoners van Nederland tot willoze slaven van de staat te maken. Deze aantasting van onze vrijheden raakt iedereen, inclusief de gevaccineerden.

We moeten dit stoppen.

Teken daarom onze nieuwe petitie aan Kamerleden om hen op te roepen zich uit alle macht te verzetten tegen verplichte vaccinaties in Nederland.

Volgens de 'Trojka' zijn er verschillende problemen, waaronder psychische en economische, waarvoor vaccinatieplicht mogelijk een oplossing zou zijn.

Het vaccinatiecijfer is al hoog. Meer dan 85% van de volwassenen is gevaccineerd. Inmiddels is wel gebleken dat vaccinatie geen magische oplossing is waardoor het coronavirus zal verdwijnen. De laatste ongevaccineerden vaccineren zal dit hier dus ook niet voor zorgen. Er zullen nog steeds mensen ziek worden en overlijden.

Daarbij zal één keer vaccineren niet genoeg zijn, maar dreigt er geen einde komen aan het aantal boosters dat nodig is voor alle nieuwe varianten die zullen blijven opduiken. De grootste winnaar van een vaccinatieplicht is de farmaceutische industrie.

En dat terwijl de situatie op IC's nu niet zo dramatisch is dat het redelijk zou zijn om met draconische maatregelen te komen. Het is tijd dat er eindelijk een einde komt aan het paniekvoetbal van onze regering...

Teken daarom vandaag onze oproep aan de Kamer om ieder voorstel tot vaccinatieplicht af te schieten, wanneer dit in stemming komt.

Premier Rutte benadrukt in een commentaar dat het echt een idee van ambtenaren is en niet van het kabinet. Maar de discussie is geopend en hij wil ook niet uitsluiten dat er een vaccinatieplicht komt.

Bovendien is er straks een nieuwe minister van Volksgezondheid, die misschien niet zo zwaar zal tillen aan de beloftes van zijn voorganger.

De kans dat we richting een vaccinatieplicht gaan is – gezien wat er in landen om ons geen gebeurt en de eerdere uitspraken van Von der Leyen – helaas meer dan reëel.

Maar we kunnen dit nog tegenhouden, als we meteen duidelijk maken dat er geen draagvlak voor is en dat de consequenties voor de betrokken politici en hun partijen groot zullen zijn.

Teken snel onze oproep, want nu is er nog tijd om politici duidelijk te maken dat het land dit niet wil en ook niet zal accepteren!

0100.000
  59.666
 
59.666 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop verplichte vaccinatie

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschokt dat er op verschillende ministeries gesproken wordt over verplichte vaccinaties tegen COVID-19, terwijl de Minister van Volksgezondheid eerder nog stellig verklaarde dat die er niet zouden komen.

Het is ondertussen wel gebleken dat vaccinatie geen magische oplossing is die het coronavirus laat verdwijnen. De problemen die de ministeries noemen rond welzijn en economie, zijn ook niet simpelweg met vaccinaties op te lossen.

De maatregel zou bovendien totaal niet proportioneel zijn. Het is een veel te zware maatregel gezien de klaarblijkelijk minder ziekmakende omikronvariant die nu in opkomst is.

Nog veel belangrijker: een vaccinatieplicht zou belangrijke grondrechten aantasten en ongrondwettelijk zijn. Burgers zullen dit niet zomaar pikken. De spanningen in de samenleving zullen toenemen. Het aantasten van onze vrijheden door de staat raakt iedereen; ook de gevaccineerden.

Daarbij zal één keer vaccineren niet genoeg zijn, maar dreigt er geen einde komen aan het aantal boosters dat nodig is voor alle nieuwe varianten die zullen blijven opduiken. De grootste winnaar van een vaccinatieplicht is de farmaceutische industrie.

Om deze en nog veel meer redenen roepen wij u als volksvertegenwoordigers met klem op om u uit alle macht te verzetten tegen het invoeren van een vaccinatieplicht – en om tegen te stemmen wanneer deze in stemming komt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop verplichte vaccinatie

Geachte Kamerleden,

Wij zijn geschokt dat er op verschillende ministeries gesproken wordt over verplichte vaccinaties tegen COVID-19, terwijl de Minister van Volksgezondheid eerder nog stellig verklaarde dat die er niet zouden komen.

Het is ondertussen wel gebleken dat vaccinatie geen magische oplossing is die het coronavirus laat verdwijnen. De problemen die de ministeries noemen rond welzijn en economie, zijn ook niet simpelweg met vaccinaties op te lossen.

De maatregel zou bovendien totaal niet proportioneel zijn. Het is een veel te zware maatregel gezien de klaarblijkelijk minder ziekmakende omikronvariant die nu in opkomst is.

Nog veel belangrijker: een vaccinatieplicht zou belangrijke grondrechten aantasten en ongrondwettelijk zijn. Burgers zullen dit niet zomaar pikken. De spanningen in de samenleving zullen toenemen. Het aantasten van onze vrijheden door de staat raakt iedereen; ook de gevaccineerden.

Daarbij zal één keer vaccineren niet genoeg zijn, maar dreigt er geen einde komen aan het aantal boosters dat nodig is voor alle nieuwe varianten die zullen blijven opduiken. De grootste winnaar van een vaccinatieplicht is de farmaceutische industrie.

Om deze en nog veel meer redenen roepen wij u als volksvertegenwoordigers met klem op om u uit alle macht te verzetten tegen het invoeren van een vaccinatieplicht – en om tegen te stemmen wanneer deze in stemming komt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]