Laat ons opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa

De vrijheid van meningsuiting in Europa is in groot gevaar!

 

Laat ons opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa

Laat ons opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa

0200.000
  150.886
 
150.886 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie listy przestępstw UE o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

Als dit voorstel wordt aangenomen, zal jouw pro-life- en pro-familiestem in de hele EU, ook in Nederland, het zwijgen worden opgelegd. Het spijt me, maar ik moet je waarschuwen voor het komende gevaar: jouw recht op vrije meningsuiting zal door publieke en private organisaties worden geschonden.

Het is een tactiek van radicaal links om wereldwijd elke kritiek op hun ideeën te censureren. Door de definitie van vrijheid van meningsuiting te veranderen, zullen ze onze meningsvrijheid in gevaar brengen... We staan op het punt te worden uitgeschakeld!

De debatten zijn nog gaande, maar de stemming komt er onvermijdelijk aan. De volgende vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken vindt plaats in Luxemburg op 9 en 10 juni 2022. We zijn van plan om een aantal afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe haatzaaiingswetten te stemmen en deze daarmee te laten ontsporen... Maar ik heb NU jouw hulp nodig!

Als de vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, verandert het regeringssysteem in een totalitaire tirannie.

Wij zien steeds meer hoe haatzaaings-wetten kunnen worden misbruikt voor de vervolging van mensen met een afwijkende mening. De Amerikaanse Biden-regering heeft aangekondigd een Disinformation Governance Board (DGB) te willen oprichten om informatie die haar niet aanstaat als desinformatie te bestempelen. De Finse pro-gender officier van justitie heeft de christelijke politica Päivi Räsänen vervolgd vanwege haar bijbelse opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit.

In Nederland hebben we moeten aanzien hoe het Gomarus College werd aangevallen, en zelfs politici als Geert Wilders en Thierry Baudet zijn voor de rechter moeten verschijnen voor hun uitlatingen. De tendens van censuur is ook in Nederland dus al duidelijk herkenbaar.

We moeten dit stoppen voor het te laat is!

De nieuwe wetten tegen haatzaaien die de Commissie heeft voorgesteld om toe te voegen aan artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn zeer losjes geformuleerd en kunnen door machtige groepen, zoals pro-abortus- en pro-genderpolitici, rechters en activisten, misbruikt worden.

Het is een probleem dat we geen duidelijke definitie hebben van wat haatzaaien überhaubt is, en wat haatmisdrijven zijn.

Radicaal links wil jullie de mond snoeren en pro-life en pro-familie stemmen censureren!

Wij mobiliseren duizenden burgers over de hele wereld om te voorkomen dat radicaal links jou binnen de EU in een crimineel verandert... Maar we moeten snel handelen om de afgevaardigden te overtuigen, want de stemming wordt verwacht op 9-10 juni.

Dit is een moeilijke situatie, maar we hebben hoop.

De afgevaardigden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg moeten unaniem stemmen over de invoering van de nieuwe wetten tegen haatzaaien.

Als we erin slagen sommige afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe anti-haatwetgeving te stemmen, hebben we gewonnen en verdedigen we onze vrijheid van meningsuiting.

Maar als we falen, kan het heel gemakkelijk en snel gebeuren dat we vanwege onze openbare pro-life, pro-gezin, en pro-christelijke meningen te maken krijgen met rechtszaken. Het vrije Europa zal dan voorbij zijn.

Ik hoop dat dit niet is wat jij en ik willen. Laten wij NU handelen om dit te voorkomen.

Laten we dus opkomen voor de vrijheid van meningsuiting totdat het te laat is!

Teken alsjeblieft onze petitie en verdedig de vrijheid van meningsuiting in Europa!

Meer informatie:

De Commissie stelt voor om de lijst van “EU-misdrijven” uit te breiden tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_6561

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 9-10 juni 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/06/09-10/

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 3-4 maart 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/03/03-04/

Rozszerzenie przestępstw UE na mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści (dokumenty dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia / przedłużanie-przestępstw-zbrojeń-nienawiści-mowy-pl

Musimy chronić wolność słowa — wystarczy!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

0200.000
  150.886
 
150.886 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stem voor vrijheid van meningsuiting

Geachte minister-president, Mark Rutte,

Geachte minister van Justitie, Dilan Yeṣilgöz-Zegerius,

Geachte afgevaardigden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken!

Op 9 december 2021 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden met haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven in artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het voorstel van de Europese Commissie is in strijd met artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Bovendien zijn haatzaaien en haatmisdrijven niet voldoende duidelijke begrippen en kunnen ze gemakkelijk worden misbruikt. Sterker nog, de Europese Commissie heeft nagelaten een definitie te geven van wat zij strafbaar wil stellen als haatzaaien, en om die reden is EU-harmonisatie op dit gebied niet mogelijk.

Daarom vragen wij u om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven met haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stem voor vrijheid van meningsuiting

Geachte minister-president, Mark Rutte,

Geachte minister van Justitie, Dilan Yeṣilgöz-Zegerius,

Geachte afgevaardigden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken!

Op 9 december 2021 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden met haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven in artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het voorstel van de Europese Commissie is in strijd met artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Bovendien zijn haatzaaien en haatmisdrijven niet voldoende duidelijke begrippen en kunnen ze gemakkelijk worden misbruikt. Sterker nog, de Europese Commissie heeft nagelaten een definitie te geven van wat zij strafbaar wil stellen als haatzaaien, en om die reden is EU-harmonisatie op dit gebied niet mogelijk.

Daarom vragen wij u om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven met haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]