Petitie: Laat onze boeren niet ten onder gaan

Petitie aan de Nederlandse provincies

 

Petitie: Laat onze boeren niet ten onder gaan

Petitie: Laat onze boeren niet ten onder gaan

0100.000
  66.756
 
66.756 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

De stikstofplannen van de regering dreigen boeren de nek om te draaien.

Het is begrijpelijk dat velen van hen boos zijn. Of wanhopig.

Want boer zijn is niet zomaar een beroep. Het is onderdeel van de identiteit van mensen.

De overheid mag hen het boer-zijn en hun bedrijf niet afnemen. Dit gaat in tegen de meest basale principes van rechtvaardigheid.

Daarom hebben wij een petitie opgesteld.

Teken nu onze petitie aan de leden van de Provinciale Staten, om de stikstofplannen van de regering niet op zo'n manier in te voeren dat boeren hierdoor failliet gaan of gedwongen worden om te stoppen.

We schrijven de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies aan, omdat zij straks verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van de stikstofbesluiten van de regering.

Zij krijgen daarbij wel enige vrijheid, dus het is belangrijk dat ze hiervan maximaal gebruikmaken om de boeren te ontzien. Daartoe roepen we hen op.

Bovendien zijn er vanuit de provincies al kritische geluiden te horen geweest. We verwachten daarom een welwillend gehoor te vinden bij veel Provinciale Statenleden.

Minder stikstof willen is één ding, maar boeren dwingen om hun bedrijf te sluiten is iets anders. Maatregelen moeten in samenspraak met boeren worden vormgegeven, zodat zij er niet aan onderdoor gaan.

Mét en niet tegen de boeren, moet het devies zijn.

Teken daarom onze petitie aan de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies, om hen duidelijk te vertellen dat ze rekening hebben te houden met de legitieme belangen van de boeren.

We mogen onze boeren niet aan hun lot overlaten.

Zoals het er nu uitziet, moeten zij opdraaien voor de gevolgen van de stikstofmaatregelen.

Maar we hebben hen nodig. Niet alleen zijn onze boeren economisch belangrijk voor het land, ook onze voedselzekerheid komt in gevaar.

Juist in een periode van deglobalisering, waardoor de aanvoer van goederen en ook voedsel minder betrouwbaar wordt, dreigt de overheid boeren de nek om te draaien.

Een bijzonder dwaze onderneming, waartegen wij onze uitermate moeten verzetten.

Hervormingen in de landbouw hoeven niet slecht te zijn, integendeel, maar ze moeten wel leefbaar worden gemaakt voor alle betrokkenen... dus ook voor de boeren.

Want terwijl bureaucraten achter de tekentafel zitten te goochelen met cijfertjes, dreigt van deze mensen het leven kapot te worden gemaakt.

Dit mogen we niet laten gebeuren.

Teken daarom nu en bescherm onze boeren tegen de bureaucratische dwingelandij van de overheid, waardoor zij in hun voortbestaan bedreigd worden.

Deel deze petitie alsjeblieft ook met zoveel mogelijk gelijkgestemden!

0100.000
  66.756
 
66.756 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie: Laat onze boeren niet ten onder gaan

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Wij zijn erg geschrokken van de stikstofplannen van de regering en de implicatie dat vele boeren in ons land onvrijwillig hun bedrijf zouden moeten sluiten.

Wij roepen u op om als provincies niet mee te gaan in het uitvoeren van deze plannen op een manier die ertoe zou leiden dat boeren failliet gaan of gedwongen worden om te stoppen.

Boeren die boer willen blijven, moeten hiertoe de mogelijkheid krijgen. Boer zijn is onderdeel van hun identiteit en de overheid mag hen dit niet afnemen.

Het is één ding boeren te helpen om te gaan werken op een manier waarbij er minder stikstof vrijkomt, maar dit moet dan wel gebeuren op zodanige wijze dat hun bedrijf redelijkerwijs economisch kan voortbestaan.

Wij roepen u op om ervoor te zorgen dat er samen met boeren en andere betrokken partijen van de voedselketen een oplossing wordt gevonden, die voor iedereen leefbaar is. De boeren mogen niet het kind van de rekening worden!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Petitie: Laat onze boeren niet ten onder gaan

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Wij zijn erg geschrokken van de stikstofplannen van de regering en de implicatie dat vele boeren in ons land onvrijwillig hun bedrijf zouden moeten sluiten.

Wij roepen u op om als provincies niet mee te gaan in het uitvoeren van deze plannen op een manier die ertoe zou leiden dat boeren failliet gaan of gedwongen worden om te stoppen.

Boeren die boer willen blijven, moeten hiertoe de mogelijkheid krijgen. Boer zijn is onderdeel van hun identiteit en de overheid mag hen dit niet afnemen.

Het is één ding boeren te helpen om te gaan werken op een manier waarbij er minder stikstof vrijkomt, maar dit moet dan wel gebeuren op zodanige wijze dat hun bedrijf redelijkerwijs economisch kan voortbestaan.

Wij roepen u op om ervoor te zorgen dat er samen met boeren en andere betrokken partijen van de voedselketen een oplossing wordt gevonden, die voor iedereen leefbaar is. De boeren mogen niet het kind van de rekening worden!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]