Stop nieuwe lockdowns vanwege apenpokken

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Stop nieuwe lockdowns vanwege apenpokken

succesvol

Stop nieuwe lockdowns vanwege apenpokken

020.000
  10.819
 
10.819 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Zou jij het eens zijn met nieuwe lockdowns, vanwege een ziekte waarvan het helemaal niet duidelijk is dat deze ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de samenleving als geheel?

Ik ook niet.

Maar dit dreigt wel te gebeuren.

Voor de vijfde week op rij is nu het aantal COVID-gevallen gedaald... maar de apenpokken komen er al aan als nieuwe A-ziekte.

Tenminste, als het aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ligt.

Hij heeft een wetsvoorstel ingediend om de apenpokken ("Monkeypox") op te nemen in de officiële lijst van A-ziekten.

Niet omdat het duidelijk is dat de ziekte gevaarlijk is, of bijzonder besmettelijk, maar nota bene juist omdat het volgens hem nog niet duidelijk is in hoeverre de ziekte gevaarlijk of bijzonder besmettelijk is!

Het RIVM heeft hierom verzocht, zodat ze de verspreiding beter kunnen monitoren.

Want bij een A-ziekte moeten nieuwe gevallen sneller worden gemeld dan als het geen A-ziekte betreft. Er geldt dan ook een harde meldplicht als er nieuwe gevallen worden ontdekt, of zelfs alleen maar vermoed.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar het betekent wel dat de apenpokken straks ook aanleiding kunnen gaan geven tot lockdowns en andere maatregelen zoals we die bij COVID hebben gezien.

Dit mogen we niet laten gebeuren.

Teken daarom onze nieuwe petitie aan Kamerleden, om het wetsvoorstel dat al voor 7 september in een commissievergadering op de agenda staat weg te laten stemmen.

De minister zegt in antwoord op een vraag van Kamerlid Pepijn van Houwelingen: "Wat ik wil voorkomen is dat de ziekte endemisch wordt en zich ook gaat verspreiden in de algemene bevolking."

Dit is bizar! Zoiets kun je niet met kunstgrepen voorkomen. Dat zouden we inmiddels van COVID moeten hebben geleerd.

Bovendien duidt het al aan dat hij niet wil ophouden bij het "monitoren" van de verspreiding (de reden die hij aandraagt voor het wetsvoorstel).

Kuipers zegt dan ook dat de situatie vraagt om "goede monitoring door onverwijld melden, zowel van bevestigde gevallen als bij een vermoeden, en andere maatregelen"!

Andere maatregelen... dat kan nog alle kanten op dus. Al staat in de memorie van toelichting dat "collectieve maatregelen" niet worden "voorzien".

Maar ze worden dus wel vast juridisch mogelijk gemaakt!

Nieuwe lockdowns vanwege een ziekte waarvan het helemaal niet duidelijk is dat deze serieuze gezondheidsrisico’s oplevert voor de samenleving als geheel?

We hebben het allemaal eerder gezien...

Teken nu onze petitie aan Kamerleden om te voorkomen dat we straks met nieuwe lockdowns en andere zware maatregelen zitten vanwege een uitbraak van apenpokken!

"De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten Generaal in te dienen."

Was getekend, de vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf.

Kortom: niemand gaat deze nieuwe bedreiging voor onze grondrechten stoppen, als we het niet zelf doen.

De Raad van State zeker niet.

Overigens heeft de minister zelf alvast de apenpokken provisioneel als A-ziekte bestempeld. Maar dit is tijdelijk en als het parlement tegen stemt, zal hij dit moeten intrekken.

Dit is onze kans om de voortgaande afbraak van onze vrijheden een halt toe te roepen.

We mogen het niet laten gebeuren dat dit proces zonder slag of stoot, ongehinderd doorgaat.

We moeten voorkomen dat er nieuwe lockdowns en andere onnodige, vrijheidsbeperkende maatregelen komen vanwege de apenpokken.

We hebben nog tot uiterlijk 7 september om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en die toe te sturen aan Kamerleden. Teken direct de petitie!

020.000
  10.819
 
10.819 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Succesvol en Gesloten
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Verwerp wetsvoorstel om apenpokken als A-ziekte aan te merken

Geachte Kamerleden,

Minister Kuipers van volksgezondheid heeft een wetsvoorstel aan u voorgelegd om de apenpokken tot A-ziekte te verklaren.

Dit vooral zodat de verspreiding van de ziekte beter kan worden gemonitord, terwijl het helemaal niet zo is dat op dit moment de besmettelijkheid van de ziekte en de bedreiging voor de volksgezondheid om deze A-status vragen.

Omdat de classificatie als A-ziekte tot allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen kan leiden, zoals gebleken is in de recente geschiedenis met COVID-19, vinden wij als ondertekenaars van deze petitie dat het niet proportioneel is om de apenpokken tot A-ziekte te bestempelen enkel omwille van de betere monitoring.

Wij vragen u dan ook met klem om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Verwerp wetsvoorstel om apenpokken als A-ziekte aan te merken

Geachte Kamerleden,

Minister Kuipers van volksgezondheid heeft een wetsvoorstel aan u voorgelegd om de apenpokken tot A-ziekte te verklaren.

Dit vooral zodat de verspreiding van de ziekte beter kan worden gemonitord, terwijl het helemaal niet zo is dat op dit moment de besmettelijkheid van de ziekte en de bedreiging voor de volksgezondheid om deze A-status vragen.

Omdat de classificatie als A-ziekte tot allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen kan leiden, zoals gebleken is in de recente geschiedenis met COVID-19, vinden wij als ondertekenaars van deze petitie dat het niet proportioneel is om de apenpokken tot A-ziekte te bestempelen enkel omwille van de betere monitoring.

Wij vragen u dan ook met klem om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]