Petitie: Geen gedwongen huisvesting asielzoekers

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Geen gedwongen huisvesting asielzoekers

Petitie: Geen gedwongen huisvesting asielzoekers

010.000
  5.695
 
5.695 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Het is belachelijk als de nationale regering gaat bepalen in welke gemeenten er hoeveel asielzoekers moeten worden opgenomen.

Gemeenten staan dichter bij de lokale bevolking en weten veel beter waar er al of niet ruimte en draagvlak is om asielzoekers op te vangen.

De lokale democratie dreigt bovendien op deze manier buiten spel te worden gezet. Lokale bewoners zouden veel minder te zeggen hebben over het al of niet in hun directe omgeving opvangen van asielzoekers.

Dat komt de regering natuurlijk goed uit...

Staatssecretaris Eric van der Burg wil de zogenaamde "spreidingswet" – die het mogelijk maakt om gemeenten te verplichten tot het opvangen van asielzoekers – dan ook al op 1 januari in laten gaan.

Het kabinet maakt er dus haast mee en wil de wet nog de komende maand laten aannemen.

We moeten hier snel een stokje voor steken.

Teken daarom onze petitie aan Kamerleden, om tégen het wetsvoorstel van het kabinet te stemmen waardoor gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers te huisvesten.

Als we nu niets doen, kunnen asielzoekers straks bij jou over de stoep lopen.

Want ook in vele gemeenten waar tot nu toe geen asielzoekers zijn, zullen ze dan in het straatbeeld verschijnen.

En er is haast bij, want nog deze maand wil men de wet erdoor jagen!

We moeten dus zo snel mogelijk, zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen.

Van Moddergat tot Schin op Geul zullen asielzoekers anders door de straten struinen.

Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van onze vrouwen en kinderen.

Want hoewel veel asielzoekers brave mensen zullen zijn, op de vlucht voor geweld, weten we allemaal dat dit niet voor iedereen geldt.

Er zitten altijd rotte appels tussen, die hun kans schoon zien en die misbruik maken van de situatie.

In verschillende Europese landen, ook in ons eigen land, zijn er de afgelopen tijd geweldsincidenten geweest met asielzoekers.

Gemeenten moeten zelf kunnen afwegen, in hoeverre ze deze veiligheidsrisico's lokaal denken te kunnen beheersen.

Want de handhavers van de openbare orde hebben nu eenmaal in veel kleinere gemeenten niet dezelfde slagkracht als in de grote steden. En zelfs daar zijn tekorten.

We moeten de problemen die hierdoor dreigen te ontstaan, zien te voorkomen

Teken daarom snel onze petitie aan Kamerleden, om te voorkomen dat gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen tegen hun wil.

De ontwikkelingen in totalitaire richting staan niet stil.

Al eeuwenlang is er sprake machtscentralisatie door een staat die zoveel mogelijk grip wil krijgen op de levens van haar inwoners.

Dit begon in onze streken al met de Bourgondische hertogen..

Deze ontwikkeling is sindsdien, onder andere dankzij Napoleon en de Fransen, steeds verder gegaan.

Tegenwoordig gaat het zelfs veelal om internationale machtscentralisatie.

Maar alles hangt met alles samen.

In dit geval wil de nationale staat meer macht binnen de eigen grenzen, ten koste van lokale autoriteiten, om zo internationale vluchtelingenverdragen beter uit te kunnen voeren.

We moeten bij al deze processen (van vaccinatiepaspoorten tot de onteigening van boeren) zo veel mogelijk spaken in de wielen blijven steken.

Alleen zo kunnen we een toekomst van technocratisch totalitarisme vermijden.

Dat proberen we met deze petitie.

Teken nu snel onze petitie om te voorkomen dat gemeenten straks gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen.

010.000
  5.695
 
5.695 hebben getekend. Laten we streven naar 10.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Geen gedwongen huisvesting asielzoekers

Geachte Kamerleden,

Wij verzoeken u dringend om tegen enige wet te stemmen, waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers te huisvesten.

Gemeenten kunnen veel beter zelf bepalen of zij hiertoe in staat zijn, dan de nationale overheid.

De lokale democratie moet in dezen gerespecteerd worden.

De gemeentepolitiek heeft vanzelfsprekend meer voeling met de lokale bevolking dan de landelijke politiek.

Zij is dus beter in staat om te toetsen waar draagvlak bestaat voor opvanglocaties en waar niet. Ook heeft zij beter zicht op waar lokaal ruimte is en waar niet.

Houdt hier rekening mee en laat de beslissing over het al of niet opvangen van asielzoekers aan de gemeenten!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Geen gedwongen huisvesting asielzoekers

Geachte Kamerleden,

Wij verzoeken u dringend om tegen enige wet te stemmen, waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers te huisvesten.

Gemeenten kunnen veel beter zelf bepalen of zij hiertoe in staat zijn, dan de nationale overheid.

De lokale democratie moet in dezen gerespecteerd worden.

De gemeentepolitiek heeft vanzelfsprekend meer voeling met de lokale bevolking dan de landelijke politiek.

Zij is dus beter in staat om te toetsen waar draagvlak bestaat voor opvanglocaties en waar niet. Ook heeft zij beter zicht op waar lokaal ruimte is en waar niet.

Houdt hier rekening mee en laat de beslissing over het al of niet opvangen van asielzoekers aan de gemeenten!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]