Eis referendum over "digitale euro" CBDC

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Eis referendum over "digitale euro" CBDC

Eis referendum over "digitale euro" CBDC

050.000
  21.046
 
21.046 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

We bevinden ons op een cruciaal moment.

De Europese Centrale Bank bereidt een "digitale euro" CBDC (Central Bank Digital Currency) voor om de huidige euro gedeeltelijk of volledig te vervangen.

Dit zou enorme gevolgen kunnen hebben voor ons allemaal.

Het gaat hier niet alleen om een technische verandering. De digitale euro zou onder de directe controle staan van de centrale bank.

Dit betekent dat alle transacties kunnen worden gemonitord en dat transacties die de overheid niet goedkeurt mogelijk kunnen worden geblokkeerd.

En dát opent de deur voor allerlei misbruiken, zoals de EU die besluit dat je elke maand slechts een beperkt budget aan vlees of aan brandstof mag besteden, om de klimaatagenda te bevorderen.

Of – in het ergste geval – de overheid die met een druk op de knop je rekening kan bevriezen, als je om de een of andere reden "verdacht" wordt verklaard.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan dat zelfs volautomatisch gebeuren, op basis van één of meer "verdachte" transacties.

Het zou ook kunnen betekenen dat geld een vervaldatum krijgt.

Dan moet je het uitgeven om de economie te stimuleren, of anders wordt het waardeloos. Het geld opzij zetten voor later wordt zo onmogelijk gemaakt.

Het moge duidelijk zijn: we kunnen dit niet zomaar over ons heen laten komen.

Teken nu onze petitie om Kamerleden op te roepen van de regering een referendum te eisen, zodat burgers zich kunnen uitspreken over de invoering van de "digitale euro" CBDC in Nederland.

Het is niet nodig om aan te nemen dat alle bovengenoemde misbruiken momenteel expliciet de bedoeling zijn, als onderdeel van een soort kwaadaardig masterplan.

Het probleem is dat het allemaal wel mogelijk wordt gemaakt, als we verder gaan op deze weg.

En dat betekent dat de EU in de toekomst dergelijke maatregelen kan implementeren wanneer ze dat wil. Wat niet per se onwaarschijnlijk lijkt, gezien het trackrecord van de EU-bureaucraten.

Het is niet alsof ze kansen om vergaande invloed uit te oefenen op de levens van EU-burgers tot nu toe altijd graag hebben laten liggen.

We hoeven maar te kijken naar hoe de EU nu uitstoot van broeikasgassen wil gaan belasten, om te zien hoe ze bijvoorbeeld met alle middelen de klimaatagenda willen bevorderen.

En ook de ECB heeft al uitgesproken het klimaat als één van haar opgaven te zien.

We moeten deze mensen niet nog meer middelen in handen geven dan ze al hebben.

Teken daarom nu de petitie om een referendum te eisen van de regering, zodat we over de invoering van de "digitale euro" CBDC kunnen stemmen.

Er kunnen veel problemen voortkomen uit de introductie van een digitale euro CBDC, terwijl de voordelen voor de gemiddelde burger op zijn zachtst gezegd niet duidelijk zijn.

Daarom moeten we een referendum eisen, zodat iedere burger inspraak kan hebben in iets dat hem of haar zo diepgaand raakt.

Moet Nederland straks de "digitale euro" CBDC van de ECB in gebruik nemen, ja of nee?

Het organiseren van een referendum zou de publieke discussie op gang brengen, zodat iedereen goed geïnformeerd kan worden over de nadelen van een CBDC.

Deze keuze is net zo fundamenteel als die voor of tegen de Europese grondwet, waarover in 2005 een referendum werd georganiseerd.

In oktober loopt volgens de website van de ECB de onderzoeksfase af en moet er een beslissing worden genomen.

We moeten dus voor die tijd zoveel mogelijk druk zetten op onze regering.

Het is onbestaanbaar dat we hier gewoon weer in worden gerommeld.

Dat mogen we niet laten gebeuren.

Teken daarom snel voor het organiseren van een referendum over de invoering van de "digitale euro" CBDC!

050.000
  21.046
 
21.046 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Eis referendum over "digitale euro" CBDC

Geachte Kamerleden,

Met deze petitie roepen wij u op om een referendum te eisen over de invoering van de "digitale euro" CBDC (Central Bank Digital Currency).

De door de Europese Centrale Bank voorgestelde transitie is namelijk niet slechts een technische kwestie, maar heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de gewone burger.

Alle transacties worden traceerbaar en kunnen mogelijk geblokkeerd worden. Ook als dit laatste in eerste instantie niet het geval is, kan die functionaliteit altijd nog worden toegevoegd wanneer de CBDC eenmaal is ingevoerd.

Het is een feit dat deze technologie de overheid ongekende controle zou geven over het bestedingsgedrag van burgers.

De keuze om de CBDC van de ECB in Nederland al of niet in gebruik te nemen, is daarom even fundamenteel als die rond de Europese Grondwet in 2005.

Wij verzoeken u dringend om van de regering een referendum te eisen om de democratische behandeling van deze kwestie te waarborgen.

Laten we de bevolking informeren en inspraak geven.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Eis referendum over "digitale euro" CBDC

Geachte Kamerleden,

Met deze petitie roepen wij u op om een referendum te eisen over de invoering van de "digitale euro" CBDC (Central Bank Digital Currency).

De door de Europese Centrale Bank voorgestelde transitie is namelijk niet slechts een technische kwestie, maar heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de gewone burger.

Alle transacties worden traceerbaar en kunnen mogelijk geblokkeerd worden. Ook als dit laatste in eerste instantie niet het geval is, kan die functionaliteit altijd nog worden toegevoegd wanneer de CBDC eenmaal is ingevoerd.

Het is een feit dat deze technologie de overheid ongekende controle zou geven over het bestedingsgedrag van burgers.

De keuze om de CBDC van de ECB in Nederland al of niet in gebruik te nemen, is daarom even fundamenteel als die rond de Europese Grondwet in 2005.

Wij verzoeken u dringend om van de regering een referendum te eisen om de democratische behandeling van deze kwestie te waarborgen.

Laten we de bevolking informeren en inspraak geven.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]