Oproep: Behoud historische waardigheid Notre Dame

Petitie aan de Franse premier Édouard Philippe

 

Oproep: Behoud historische waardigheid Notre Dame

Oproep: Behoud historische waardigheid Notre Dame

0100.000
  71.799
 
71.799 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Op woensdag 17 april 2019 heeft de Franse minister-president Édouard Philippe een internationale prijsvraag aangekondigd voor architecten. Zij mogen ontwerpen indienen voor de herbouw van de Notre Dame.

De architecten mogen volgens de premier onder andere beslissen of de ingestorte kruisingstoren (dit is een kleinere toren midden op het dak) volgens het origineel herbouwd wordt, naar het 19e eeuwse ontwerp van Eugène Viollet-le-Duc, of dat het nodig is de Notre Dame “met een nieuwe kruisingstoren uit te rusten, die is aangepast aan de uitdagingen en technieken van onze tijd”.

De technieken van onze tijd kunnen het mogelijk maken de nieuwe kruisingstoren sneller en allicht veiliger te herbouwen. Maar waaraan denkt de premier, als hij het heeft over de “uitdagingen van onze tijd”? We moeten eraan herinneren dat de Notre Dame allereerst een kerk en dus een godsdienstige plaats is. De toekomstige architectuur moet dus in overeenstemming zijn met de geest en de functie van het gebouw, waarvoor het oorspronkelijk gebouwd is.

De smaak van moderne architecten lijkt hier, uitzonderingen daargelaten, nauwelijks mee te verenigen. Ook belangrijk is op te merken dat president Macron en burgemeester van Parijs Hidalgo haast schijnen te hebben, omdat ze de kerk vóór de Olympische spelen van 2024 in Parijs herbouwd willen hebben… Maar het zou ongepast zijn er om die reden een haastklus van te maken. Het gaat hier om een eeuwenoude kathedraal, niet om een seculier museum!

De kruisingstoren die is afgebrand stamde uit de 19e eeuw en was 93 meter hoog. Hij bestond uit 500 ton eikenhout en 250 ton lood. Het ging hier om een bijzonder ingewikkelde constructie, die door Viollet-le-Duc in de late jaren ‘60 van de 19e eeuw ontworpen werd. Sindsdien heeft de toren alle oorlogen en stormen doorstaan… tot de brand van 15 april 2019.

Het is belangrijk de vertegenwoordigers van de Franse staat, die sinds de Franse revolutie eigenaar is van alle kerken, eraan te herinneren dat ze een grote verantwoording dragen om de Notre Dame los van economische of prestige-gerelateerde belangen in de oorspronkelijke geest weer op te bouwen. Zelfs als dit een beetje langer zou duren, of ingaat tegen hun idee van een moderne smaak, of tegen het smaakgevoel van moderne architecten…

De noodzaak van deze stellingname blijkt wel uit de afbeelding bij deze petitie, waarin we een 'modern' ontwerp zien voor een nieuwe kruisingstoren. Wat een schrikbeeld… 

De Notre Dame moet herbouwd worden, niet herontworpen.

Ondersteun daarom deze oproep!

0100.000
  71.799
 
71.799 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Behoud historische waardigheid Notre Dame

Hooggeachte premier Philippe,

De tragische brand in de kathedraal van Parijs heeft ons diep geschokt. Wij voelen mee met alle Fransen, die hun geliefde kathedraal nu moeten missen.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken, dat de Notre Dame vóór alles een sacrale ruimte is met een godsdienstige functie. Het is geen museum, waarmee architecten naar believen kunnen doen wat ze willen.

Het is een bijzonder gebouw, dat in haar historische waardigheid behouden moet blijven. De kerk moet herbouwd worden, niet herontworpen.

Wij, de ondergetekenden, willen u vragen om deze overwegingen ter harte te nemen.

[Jouw naam]

Behoud historische waardigheid Notre Dame

Hooggeachte premier Philippe,

De tragische brand in de kathedraal van Parijs heeft ons diep geschokt. Wij voelen mee met alle Fransen, die hun geliefde kathedraal nu moeten missen.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken, dat de Notre Dame vóór alles een sacrale ruimte is met een godsdienstige functie. Het is geen museum, waarmee architecten naar believen kunnen doen wat ze willen.

Het is een bijzonder gebouw, dat in haar historische waardigheid behouden moet blijven. De kerk moet herbouwd worden, niet herontworpen.

Wij, de ondergetekenden, willen u vragen om deze overwegingen ter harte te nemen.

[Jouw naam]