Herstel Europa!

Het is tijd de Europese politiek te veranderen en Europa te herstellen!

 

Herstel Europa!

gesloten

Herstel Europa!

050.000
  42.240
 
42.240 have signed.

Van 23-26 mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats in heel Europa. Dit is een belangrijke datum voor de toekomst van ons continent en van ons volk.

CitizenGO zal de volgende Belofte voorleggen aan kandidaten en hen vragen zich te committeren aan de volgende punten:

  1. Het recht op leven promoten: Er moet een EU-stappenplan komen om het recht op leven van alle mensen te beschermen (vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood), alsmede het recht van kinderen om op te groeien in een gezin met een moeder en een vader. Ik zal initiatieven ondersteunen in Europa die abortus verwerpen. Als abortus blijft toegestaan, moet niemand verplicht worden om abortussen uit te voeren of eraan mee te werken tegen het eigen geweten in.

  2. De rechten van het gezin beschermen: Er moet een EU-stappenplan komen op basis van respect voor en promotie van het natuurlijke gezin, begrepen als het verbond tussen één man en één vrouw, met een inherente openheid voor nieuw leven. De EU moet worden uitgerust met een omvattend actieplan om gezinsvriendelijk beleid te promoten dat steun biedt aan jonge stellen en grote gezinnen. EU-gelden moeten worden besteed aan nationaal beleid om het gezin en het krijgen van kinderen te ondersteunen. Investeren in gezinnen is investeren in de toekomst, onze toekomst.

  3. Vrijheid van geweten en religie respecteren: De vrijheid om te handelen volgens het individuele geweten moet gepromoot worden. Vervolging en discriminatie omwille van geloof moeten worden bestreden binnen en buiten de EU. De Speciale Gezant voor Religieuze Vrijheid moet de mogelijkheid krijgen om elke handelsovereenkomst — tussen landen binnen en buiten de EU — te koppelen aan voorwaarden op het gebied van respect voor religieuze vrijheid en rechten, met name in landen waar het christendom verboden is of wordt gehinderd.

  4. Rechten van ouders beschermen: De rol van de EU op het gebied van het respecteren en promoten van de rechten van ouders om kinderen te onderwijzen volgens hun eigen morele en religieuze waarden in alle onderwijsprogramma’s moet worden zekergesteld. Alle lidstaten zouden vrijheid van onderwijs moeten promoten, inclusief het recht van ouders om voor hun kinderen thuisonderwijs te verkiezen. We moeten niet vergeten dat ouders een recht hebben dat voorafgaat aan dat van de staat of de school, waar het gaat om het nemen van beslissingen over het onderwijs van hun kinderen in overeenstemming met de eigen waarden. Waar de overheid het onderwijs regelt, moeten de kinderen door de overheid onderwezen worden en niet geïndoctrineerd, vooral daar waar het gaat om seksuele opvoeding en gender-ideologie.

CitizenGO moedigt alle Europese burgers die deze waarden delen aan om de petitie te tekenen: hoe meer handtekeningen ter ondersteuning, hoe aantrekkelijker het voor kandidaten zal zijn om ook te tekenen en zich toe te leggen op deze punten.

Europa heeft grote problemen het hoofd te bieden, zoals de vernietiging van het gezin en de promotie van allerlei vormen van schadelijk beleid (LHTB-wetten, abortus, verkeerde seksuele voorlichting op scholen, enzovoort).

Veel veranderingen worden doorgevoerd op nationaal niveau, maar het Europees Parlement speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij deze beslissingen... of we dat nu leuk vinden of niet.

De lijst van kandidaten die de Belofte steunen zal op deze pagina worden bijgehouden. Tijdens de laatste week voor de verkiezingen zullen we een e-mail sturen met de kandidaten die de Belofte ondertekend hebben, zodat jullie weten wie onze visie en onze waarden steunen.

We zullen tijdens deze laatste week ook naar het Europees Parlement gaan om kandidaten te ontmoeten en dit manifest te presenteren.

Jouw handtekening en steun voor deze Belofte kunnen de toekomst van Europa helpen veranderen!

050.000
  42.240
 
42.240 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Belofte om de ware Europese waarden te herstellen

Beste kandidaat voor het Europees Parlement,

Wij, de ondergetekenden, willen u vragen om de Belofte voor Europa van CitizenGO te ondertekenen en u toe te leggen op de verdediging en promotie van leven, gezin, onderwijsvrijheid en religieuze vrijheid.

Europa heeft politici nodig die toegewijd zijn aan hun burgers. Bent u één van hen?

Tijdens de Europese verkiezingen van 2019 zullen wij, de ondergetekenden, stemmen in overeenstemming met de waarden die worden uitgedrukt in deze Belofte.

[Jouw naam]

Belofte om de ware Europese waarden te herstellen

Beste kandidaat voor het Europees Parlement,

Wij, de ondergetekenden, willen u vragen om de Belofte voor Europa van CitizenGO te ondertekenen en u toe te leggen op de verdediging en promotie van leven, gezin, onderwijsvrijheid en religieuze vrijheid.

Europa heeft politici nodig die toegewijd zijn aan hun burgers. Bent u één van hen?

Tijdens de Europese verkiezingen van 2019 zullen wij, de ondergetekenden, stemmen in overeenstemming met de waarden die worden uitgedrukt in deze Belofte.

[Jouw naam]