Geslacht bepaald door gevoelens

In theorie klinkt dit als het perfecte oplossing. Het probleem met deze theorie is de grens. Wanneer en door wie worden grenzen bepaald?

 

Geslacht bepaald door gevoelens

Geslacht bepaald door gevoelens

0500
  336
 
336 hebben getekend. Laten we streven naar 500!

Onze hedendaagse samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dit is een feit dat we niet kunnen vermijden. Met dat gezegd, is het begrijpelijk dat onze regering zich aanpast om te dienen, te vertegenwoordigen en beschermen van al haar burgers. Dit is iets wat we van haar verwachten en waarderen. Maar wissen we duidelijke grenzen zodat “iedereen” hierin opgenomen kan worden?

Zowel recente en actuele gebeurtenissen laten zien dat er een trend is in de politiek waar het definiëren van lijnen worden gewist en/of verplaatst om zo iedereen op te nemen.

 In theorie klinkt dit als de perfecte oplossing. We willen dat elke burger bevoordelen van dezelfde wetten met dezelfde vrijheid. Het probleem met deze theorie is de grens. Wanneer en door wie worden grenzen bepaald?

 Nederland roemt als een van de meest geaccepteerende maatschappijen wat betreft seksuele diversiteit. Onlangs heeft Europride de straten, grachten en media van Amsterdam genomineerd. De vraag luidt dan: “Hoe is het mogelijk dat discriminatie nog steeds zo een belandrijk onderwerp is dat er juridische grenzen hertekend moeten worden?”.

 In een recent artikel meldde het NOS dat de Kamerleden van D66, PvdA en Groen Links geloven dat de wet niet adequaat genoeg alle seksuele groepen definieert en daardoor niet voldoende bescherming en richtlijnen verschaft voor vervolging.

 De veranderen die zij verzoeken zijn als volgt:

  1. Dat naast de rechtsgrond “geslacht” wordt ook “geslachtskenmerken” een officieel juridische term.
  2. Dat de wet verder wordt uitgebreid met gronden “genderidentiteit” (wat je je van binnen voelt) en “genderexpressie” (hoe je je aan de buitenwereld toont).
  3. Dat het begrip “homo- of heteroseksuele gerichtheid” wordt vervangen door het begrip “seksuele gerichtheid”.

 Dit zijn de veranderingen die worden gevraagd. De wettelijke grenzen van gender worden niet langer beperkt tot fysieke aspecten, maar worden vervangen door gevoelens en expressie. Dit is een belangrijk verzoek dat een broedplaats is voor veel schade dat op een legale wijze kan worden vergemakkelijkt door het immense grijze gebied. Is dit werkelijk de enige of beste oplossing voor discriminatie van seksuele voorkeur? Het lijkt een hoge prijs te betalen voor een samenleving dat bekend staat als een van de meest geaccepteerd wat betreft seksuele diversiteit.

0500
  336
 
336 hebben getekend. Laten we streven naar 500!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vera Bergkamp, Keklik Yücel en Liesbeth van Tongeren

Uw recente verzoek voor wijzigingen in het AWGB is een oplossing voor een probleem, waarvan wij ook geloven dat het een onacceptabel probleem is. We zijn het met u eens dat discriminatie van mensen gebaseerd op hun sexuele voorkeur nooit getolereerd zou moeten worden in onze huidige maatschappij. Maar ondanks het feit dat wij het met u eens zijn, is de door u voorgestelde oplossing echter een reden voor ons om deze petitie op te maken. We geloven namelijk dat het wissen van juridische grenzen die gebaseerd zijn op fysieke en tastbare aspecten, in ruil voor de aspecten van gevoelens en expressie, een groot risico is en ernstige gevolgen kan hebben. Een van deze gevolgen is dat er een zodanig grijs gebied gecreëerd wordt, dat het een potentieel zou bieden voor kwaadaardige activiteiten in de toekomst. We geloven dat genderidentificatie gebeurt met een doel, iets wat niet vervuld kan worden door gevoel of expressie.

 We delen uw zorg voor dit probleem daar we geloven dat iedereen, zowel burgers als bezoekers, in staat moeten zijn om in de vrijheid van een functionele maatschappij te leven. We zijn echter van mening dat deze oplossing meer risico’s dan voordelen met zich meebrengt. Als juridische grenzen worden verschoven gebaseerd op gevoelens en expressie, creëert dat een antecedent om meer grenzen aan dit proces te onderwerpen en hoe ver deze grenzen verschoven zullen worden is dan niet meer te overzien. 

We verzoeken u uw voorstel te herzien en zodanig te ontwerpen, dat het zowel nu als in de toekomst in het voordeel van de gehele maatschappij zal werken. Het zijn namelijk grenzen als deze die vorm geven aan ons bestaan en doelstelling als maatschappij en mensheid.

[Jouw naam]

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vera Bergkamp, Keklik Yücel en Liesbeth van Tongeren

Uw recente verzoek voor wijzigingen in het AWGB is een oplossing voor een probleem, waarvan wij ook geloven dat het een onacceptabel probleem is. We zijn het met u eens dat discriminatie van mensen gebaseerd op hun sexuele voorkeur nooit getolereerd zou moeten worden in onze huidige maatschappij. Maar ondanks het feit dat wij het met u eens zijn, is de door u voorgestelde oplossing echter een reden voor ons om deze petitie op te maken. We geloven namelijk dat het wissen van juridische grenzen die gebaseerd zijn op fysieke en tastbare aspecten, in ruil voor de aspecten van gevoelens en expressie, een groot risico is en ernstige gevolgen kan hebben. Een van deze gevolgen is dat er een zodanig grijs gebied gecreëerd wordt, dat het een potentieel zou bieden voor kwaadaardige activiteiten in de toekomst. We geloven dat genderidentificatie gebeurt met een doel, iets wat niet vervuld kan worden door gevoel of expressie.

 We delen uw zorg voor dit probleem daar we geloven dat iedereen, zowel burgers als bezoekers, in staat moeten zijn om in de vrijheid van een functionele maatschappij te leven. We zijn echter van mening dat deze oplossing meer risico’s dan voordelen met zich meebrengt. Als juridische grenzen worden verschoven gebaseerd op gevoelens en expressie, creëert dat een antecedent om meer grenzen aan dit proces te onderwerpen en hoe ver deze grenzen verschoven zullen worden is dan niet meer te overzien. 

We verzoeken u uw voorstel te herzien en zodanig te ontwerpen, dat het zowel nu als in de toekomst in het voordeel van de gehele maatschappij zal werken. Het zijn namelijk grenzen als deze die vorm geven aan ons bestaan en doelstelling als maatschappij en mensheid.

[Jouw naam]