Turkije moet dominee Andrew Brunson vrijspreken!

Petitie aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken

 

Turkije moet dominee Andrew Brunson vrijspreken!

overwinning

Turkije moet dominee Andrew Brunson vrijspreken!

0100.000
  52.434
 
52.434 have signed.

Update: Op 12 oktober 2018 werd bekend dat dominee Andrew Brunson, na persoonlijke druk door de Amerikaanse president Donald Trump eindelijk is vrijgelaten.

De Amerikaanse dominee Andrew Brunson is in 2016 zonder voorafgaand proces in een Turkse gevangenis beland.

Afgelopen woensdag 25 juli heeft hij de gevangenis voorlopig mogen verlaten. Hij blijft echter wel onder huisarrest totdat er uitspraak is gedaan in zijn zaak.

Er hangt hem nog steeds een straf van 35 jaar boven het hoofd.

Dominee Brunson, een Amerikaanse voorganger en zendeling uit North Carolina, heeft de laatste 23 jaar met zijn vrouw Norine vreedzaam in Turkije gewoond. Gedurende zijn tijd in Turkije heeft hij gediend als dominee van een kleine protestantse gemeente met ongeveer 40 leden: de Opstandingskerk in Izmir aan de westkust van Turkije.

Dominee Brunson en zijn vrouw Norine hebben hun drie kinderen in Turkije opgevoed en hadden een aanvraag lopen voor een permanente verblijfsvergunning. In oktober 2016, toen dominee Brunson en zijn vrouw gevraagd werden naar het politiebureau te komen, gingen ze ervan uit dat dit was om de uitkomst van hun aanvraag te vernemen.

In plaats daarvan werden ze beiden opgesloten in een politiecel, op beschuldiging van deelname aan een samenzwering “tegen de nationale veiligheid” en “lidmaatschap van een gewapende, terroristische organisatie.”

Norine Brunson werd twee dagen later vrijgelaten. Op 25 juli 2018 heeft Andrew Brunson eindelijk ook de gevangenis mogen verlaten; al blijft hij dus voorlopig onder huisarrest.

In die zaak zijn er tot nu toe drie verhoren geweest, het laatste op 18 juli jongstleden. Het volgende verhoor staat gepland voor 12 oktober. Hoe lang de zaak nog gaat duren, is vooralsnog onduidelijk.

Een aanklacht van 62 pagina's claimt zijn betrokkenheid bij "christianisering", wat behandeld wordt als een terroristische daad. Ook staat de aanklacht vol met valse getuigenissen die claimen dat dominee Brunson het christendom verkeerd zou hebben uitgelegd en dat hij de overheid bekritiseerde. Al deze aanklachten worden door Brunson verworpen: hij houdt vol dat hij onschuldig is.

Dominee Brunson is 50 jaar oud en, als hij veroordeeld wordt, loopt hij met deze beschuldigingen kans op een straf van 35 jaar. Zonder internationale druk, zou hij dus praktisch levenslang kunnen krijgen.

Daarom hebben we een internationale petitie opgezet, waarbij de Nederlandse versie gericht is aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

In verband met het herstellen van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, heeft hij regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Turkse regering.

In de petitie vragen wij hem daarom om het geval van dominee Brunson expliciet in zijn besprekingen mee te nemen.

Het verbeteren van diplomatieke betrekkingen zou als voorwaarde moeten hebben dat mensen niet veroordeeld kunnen worden louter omwille van hun geloof.

Teken de petitie aan Stef Blok en roep hem op om in te grijpen!

Dominee Brunson moet zo snel mogelijk vrij worden gelaten.

0100.000
  52.434
 
52.434 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Overwinning!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Vrijspraak dominee Andrew Brunson in Turkije

Geachte heer Blok,

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou zich moeten inzetten voor de vrijlating van dominee Andrew Brunson, een Amerikaans staatsburger uit North Carolina, die door de Turkse overheid juridisch wordt vervolgd omwille van zijn christelijk geloof.

Dominee Brunson heeft sinds oktober 2016 in een Turkse gevangenis gezeten, zonder voorafgaand proces. Hij wordt valselijk beschuldigd van deelname aan “samenzwering tegen de nationale veiligheid” en “lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie.”  Afgelopen woensdag 25 juli heeft hij de gevangenis mogen verlaten; hij blijft echter wel onder huisarrest totdat er uitspraak is gedaan in zijn zaak.

In die zaak zijn er tot nu toe drie verhoren geweest, het laatste op 18 juli jongstleden. Het volgende verhoor staat gepland voor 12 oktober. Hoe lang de zaak nog gaat duren, is vooralsnog onduidelijk.

Op de feiten die Brunson ten laste zijn gelegd, staat een straf tot vijfendertig jaar.

Andrew Brunson is een christelijke zendeling en dominee van een kleine protestantse gemeente van rond de veertig leden: de Opstandingskerk in Izmir aan de westkust van Turkije. Met zijn vrouw Norine heeft hij de afgelopen drieëntwintig jaar vreedzaam in Turkije gewoond.

Dominee Brunson is nu vijftig jaar oud. Een straf van vijfendertig jaar zou voor hem dus praktisch levenslang kunnen zijn.

Gezien het feit dat u als minister van Buitenlandse Zaken regelmatig contact hebt met vertegenwoordigers van de Turkse regering, gericht op het verbeteren van diplomatieke relaties, zouden wij, de ondergetekenden, u willen verzoeken de zaak van dominee Brunson mee te nemen in uw gesprekken.

Dominee Brunson moet onmiddellijk worden vrijgesproken.

Het is niet aanvaardbaar dat een overheid onschuldige mensen opsluit omwille van hun religieuze opvattingen. Het zou een voorwaarde voor verdere toenadering moeten zijn dat dit soort kwesties worden verholpen.

In het vertrouwen dat u dit uitgangspunt onderschrijft, verblijven wij,

[Jouw naam]

Vrijspraak dominee Andrew Brunson in Turkije

Geachte heer Blok,

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou zich moeten inzetten voor de vrijlating van dominee Andrew Brunson, een Amerikaans staatsburger uit North Carolina, die door de Turkse overheid juridisch wordt vervolgd omwille van zijn christelijk geloof.

Dominee Brunson heeft sinds oktober 2016 in een Turkse gevangenis gezeten, zonder voorafgaand proces. Hij wordt valselijk beschuldigd van deelname aan “samenzwering tegen de nationale veiligheid” en “lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie.”  Afgelopen woensdag 25 juli heeft hij de gevangenis mogen verlaten; hij blijft echter wel onder huisarrest totdat er uitspraak is gedaan in zijn zaak.

In die zaak zijn er tot nu toe drie verhoren geweest, het laatste op 18 juli jongstleden. Het volgende verhoor staat gepland voor 12 oktober. Hoe lang de zaak nog gaat duren, is vooralsnog onduidelijk.

Op de feiten die Brunson ten laste zijn gelegd, staat een straf tot vijfendertig jaar.

Andrew Brunson is een christelijke zendeling en dominee van een kleine protestantse gemeente van rond de veertig leden: de Opstandingskerk in Izmir aan de westkust van Turkije. Met zijn vrouw Norine heeft hij de afgelopen drieëntwintig jaar vreedzaam in Turkije gewoond.

Dominee Brunson is nu vijftig jaar oud. Een straf van vijfendertig jaar zou voor hem dus praktisch levenslang kunnen zijn.

Gezien het feit dat u als minister van Buitenlandse Zaken regelmatig contact hebt met vertegenwoordigers van de Turkse regering, gericht op het verbeteren van diplomatieke relaties, zouden wij, de ondergetekenden, u willen verzoeken de zaak van dominee Brunson mee te nemen in uw gesprekken.

Dominee Brunson moet onmiddellijk worden vrijgesproken.

Het is niet aanvaardbaar dat een overheid onschuldige mensen opsluit omwille van hun religieuze opvattingen. Het zou een voorwaarde voor verdere toenadering moeten zijn dat dit soort kwesties worden verholpen.

In het vertrouwen dat u dit uitgangspunt onderschrijft, verblijven wij,

[Jouw naam]