Geef Alqosh haar christelijke burgemeester terug!

Petitie aan president Barzani van de Koerdische Autonome Regio

 

Geef Alqosh haar christelijke burgemeester terug!

050.000
  24.909
 
24.909 Mensen hebben getekend. Help ons om 50.000 handtekeningen te bereiken.

Geef Alqosh haar christelijke burgemeester terug!

In Alqosh, een kleine stad aan de rand van de Nineve-vlakte in Noord-Irak, wonen van oudsher geen Koerden. Het is in Irak überhaupt de laatste plaats van enig formaat, die nog uitsluitend door christelijke Assyriërs en Chaldeeërs wordt bewoond.

Des te verbazender is het dat nu op 16 juli 2017 de door de bevolking gekozen burgemeester van Alqosh in sneltreinvaart – tegen de uitdrukkelijke wil van de bevolking in – is afgezet en vervangen door een lokale Koerdische politicus, die tot de KDP (Koerdische Democratische Partij) behoort.

Deze verrassende maatregel werd doorgevoerd door Bashar al-Kiki, hoofd van de Provinciale Raad van Nineve en eveneens lid van de KDP. De Assyrische/Chaldeeuwse bevolking van Alqosh (de meerderheid van de ongeveer 5.000 „Alqoshnaye“ die niet zijn gevlucht behoren tot de Chaldeeuws-katholieke kerk) gaat ervan uit, dat het afzetten van hun burgemeester begrepen moet worden in het kader van de discussie rond de "omstreden gebieden".

Daarbij gaat het om gebieden die de regering van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak graag blijvend onder haar controle wil brengen, hoewel ze sinds mensenheugenis door inheemse minderheden bewoond worden (waaronder de christelijke Assyriërs en de Jezidi's). De meesten van deze gebieden bevinden zich in de provincie Nineve, die in de zomer van 2014 door IS onder de voet gelopen werd en in de afgelopen maanden door het Iraakse leger en de Koerdische Peshmerga weer bevrijd is.

De Koerdische regionale regering heeft telkens weer benadrukt dat ze de bewoners van deze gebieden de vrije keus willen laten, of ze bij een mogelijk toekomstig onafhankelijk Koerdistan zouden willen horen, of bij Irak willen blijven.

Het onverwachte afzetten van de burgemeester van Alqosh, tegen de wil van de bevolking in, roept de angst op dat van deze toegezegde keuzevrijheid niet veel terecht zal komen. De actie heeft er de schijn van om de uiteindelijke inlijving van Alqosh bij het Koerdische terrotorium voor te bereiden.

De bewoners van Alqosh hebben de afgelopen dagen met demonstraties tegen het afzetten van hun burgemeester geprotesteerd en de internationale gemeenschap opgeroepen zich onder de slogan #StandWithAlqosh met hun zaak, het terugkrijgen van hun legitiem verkozen burgemeester, te verbinden.

Omdat de Provinciale Raad van Nineve sinds de val van Mosul in 2014 in de Koerdische regio zetelt, richten we deze petitie aan President Masoud Barzani, voorzitter van de KDP en president van de Koerdische Autonome Regio, om hem te vragen te bewijzen dat de beloften van zijn regering, dat de wil van de inheemse bevolking van de omstreden gebieden gerespecteerd zal worden, ernstig zijn.

President Barzani heeft de macht om ervoor te zorgen dat het afzetten van de burgemeester van Alqosh wordt teruggedraaid. Dit verwachten wij dan ook van hem!

Een CC wordt verstuurd aan de vertegenwoordiger van de Koerdische Autonome Regio bij de EU, de heer Delavar Ajgeiy.

+ Letter to:

Teken nu de petitie!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code

Geef Alqosh haar christelijke burgemeester terug!

Geachte heer Barzani,

Zoals u weet, is op 16 juli 2017 de burgemeester van Alqosh tegen de wil van de bevolking afgezet en door een Koerdische KDP-politicus vervangen.

Deze maatregel heeft niet enkel bij de christelijke bevolking van Alqosh, maar bij alle in de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak woonachtige inheemse minderheden grote zorg en angst opgeroepen.

Met name de vrees dat zij de belofte van de Koerdische overheid, dat de bewoners van de "omstreden gebieden" (die door zowel de Koerdische regionale regering als door de Iraakse nationale regering worden geclaimd) de vrije keus zullen krijgen over waar ze bij willen horen, niet kunnen vertrouwen.

De bevolking van Alqosh heeft met het afzetten van de door hen gekozen burgemeester niet ingestemd en heeft haar bezwaar daartegen de afgelopen dagen middels demonstraties en verklaringen geuit. Ook heeft zij de internationale gemeenschap opgeroepen om solidariteit te betuigen.

Wij vragen u, als President van de Koerdische Autonome Regio, dringend om duidelijk te maken dat de beloften van de Koerdische regering, om de wil van de inheemse bevolking van de omstreden gebieden te respecteren, ernstig zijn.

U heeft de positie om ervoor te zorgen dat het afzetten van de burgemeester van Alqosh wordt teruggedraaid. Dit verwachten wij dan ook van u!

Met vriendelijke groet,
[Uw Naam]

Geef Alqosh haar christelijke burgemeester terug!

Teken nu de petitie!

050.000
  24.909
 
24.909 Mensen hebben getekend. Help ons om 50.000 handtekeningen te bereiken.