Petitie: Stop het partijverbod

Petitie aan Nederlandse Kamerleden

 

Petitie: Stop het partijverbod

Petitie: Stop het partijverbod

050.000
  22.209
 
22.209 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

D66 wil andere politieke partijen kunnen laten verbieden.

Niet heel democratisch van de Democraten '66.

Dit rechtvaardigen ze door te zeggen dat het juist ondemocratische partijen zijn die ze willen verbieden.

Maar wie bepaalt dat eigenlijk, welke partijen democratisch zijn?

Volgens het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, van de hand van CDA-minister Hanke Bruins Slot, is dat de Hoge Raad.

Deze ontwikkeling is levensgevaarlijk. Onze politieke vrijheid staat op het spel.

De rechterlijke macht zou op deze manier namelijk nog meer grip krijgen op de politiek dan nu al het geval is!

We moeten hiertegen in het verweer komen.

Teken nu onze petitie aan Kamerleden om te voorkomen dat het voorgestelde partijverbod in de wet komt!

Een wet als deze zou teveel ruimte geven aan rechters om de politiek onder druk te zetten. Zowel door een daadwerkelijk verbod, als door de dreiging met een verbod.

De rechtspraak in Nederland is immers niet puur objectief, op basis van louter eenduidige regels.

Er is altijd een element van interpretatie, waar het gaat om het interpreteren van juridische begrippen als de "grondbeginselen van de democratische rechtsstaat" of de "grondrechten".

Deze begrippen spelen een kernrol in het wetsvoorstel van Hanke Bruins Slot.

De interpretatie ervan is in de praktijk vaak gebaseerd op iets vaags als de "algemeen gedeelde opvattingen in de samenleving", dat wil zeggen de waan van de dag, zoals geïnterpreteerd door de rechters.

Concreet: wat we niet willen is dat straks "woke" D66-rechters een partij kunnen verbieden, die hen niet aanstaat vanwege een fundamenteel verschil in levensbeschouwing.

Het is niet ondenkbaar dat er gepoogd zal worden om bijvoorbeeld een christelijke partij zoals de SGP te verbieden vanwege een Bijbelse visie op homoseksualiteit, met een beroep op "grondrechten"!

Al zou dat op dit moment niet de intentie zijn achter het wetsvoorstel: het valt niet uit te sluiten dat de interpretatie van de wet in de toekomst verandert, wanneer deze eenmaal is aangenomen.

De rechterlijke macht en de politieke macht zouden met deze wet teveel door elkaar gaan lopen.

Teken daarom nu snel onze petitie aan Kamerleden, zodat onze politieke vrijheid niet verder door rechterlijk activisme in gevaar wordt gebracht!

Want wie dreigen er straks verboden te worden?

Niet alleen FvD, door D66 duidelijk als slachtoffer beoogd, en de PVV (Wilders is al veroordeeld voor "groepsbelediging", wat vast tegen de "grondrechten" ingaat), maar ook christenen en andere gelovigen lopen gevaar.

Christenen en andere gelovigen hebben namelijk bij uitstek opvattingen die boven de democratische stemmingsuitslag uitstijgen. Dit zal straks riskant worden, als deze wet wordt aangenomen.

Christenen waren ook in het Romeinse rijk al het slachtoffer van vervolging, omdat ze de overheid (toen de keizer) niet als God wilden aanbidden.
Omdat ze een waarheid erkenden die hoger stond dan de staat en dus ook hoger dan de democratische besluitvorming.

Dit dreigt zich nu te herhalen.

Want wat zijn die "grondbeginselen van de democratische rechtsstaat" en hoe gaat een D66-rechter dat interpreteren?

D66 zegt dat het niet aan hen is om een partij te vervolgen, maar aan het OM. Dit is technisch wel waar, maar het is niet zo dat de mensen van het OM ideologisch neutraal zijn. Of de rechters die vervolgens uitspraak doen.

Een wet als deze heeft bovendien ook een preventieve werking: partijen worden onder druk gezet om al bij voorbaat niet al te ver af te wijken van wat algemeen geaccepteerd is, door de dreiging dat ze anders misschien verboden zouden kunnen worden.

Het politieke landschap zal schraler worden.

En waarom? Het verbieden van een politieke partij, als de openbare orde werkelijk in gevaar is, is al mogelijk op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Maar dit is niet genoeg voor D66 en het kabinet. Zij willen de rechter méér grip geven op de politiek, om zo te zorgen dat hun progressief-liberale waarden desnoods door de rechter kunnen worden afgedwongen.

We moeten deze jammerlijke misstap voorkomen!

Teken daarom onze petitie aan Kamerleden, om te zorgen dat rechters niet definitief de baas worden over onze politiek!

050.000
  22.209
 
22.209 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop het partijverbod

Geachte Kamerleden,

Met zorg hebben wij, de ondertekenaars, kennisgenomen van het voornemen om een wet in te voeren met extra gronden waarop politieke partijen kunnen worden verboden.

Bovenop de mogelijkheid van een verbod vanwege aantasting van de openbare orde, zoals dit nu al mogelijk is op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Zo'n nieuwe wet met extra verbodsgronden zou teveel ruimte geven aan rechters om de politiek onder druk te zetten. Zowel door een daadwerkelijk verbod, als door de dreiging met een verbod.

De rechtspraak in Nederland is immers niet puur objectief, op basis van louter eenduidige regels. Er is altijd een element van interpretatie, waar het gaat om het interpreteren van juridische begrippen als de "grondbeginselen van de democratische rechtsstaat" of de "grondrechten". Begrippen die een kernrol vervullen in dit wetsvoorstel.

Concreet: we willen niet dat bijvoorbeeld "woke" D66-rechters straks een partij kunnen verbieden, die hen niet aanstaat vanwege een fundamenteel verschil in levensbeschouwing.

Het is niet ondenkbaar dat er gepoogd zal worden om bijvoorbeeld een christelijke partij te verbieden vanwege een Bijbelse visie op homoseksualiteit, met een beroep op "grondrechten".

Al zou dat op dit moment niet de intentie zijn achter het wetsvoorstel: het valt niet uit te sluiten dat de interpretatie van de wet in de toekomst verandert, wanneer deze eenmaal is aangenomen.

De rechterlijke macht en de politieke macht zouden met een wet als deze teveel door elkaar gaan lopen.

Wij willen u daarom nadrukkelijk vragen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen, zolang het verbieden van politieke partijen hier onderdeel van uitmaakt!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop het partijverbod

Geachte Kamerleden,

Met zorg hebben wij, de ondertekenaars, kennisgenomen van het voornemen om een wet in te voeren met extra gronden waarop politieke partijen kunnen worden verboden.

Bovenop de mogelijkheid van een verbod vanwege aantasting van de openbare orde, zoals dit nu al mogelijk is op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Zo'n nieuwe wet met extra verbodsgronden zou teveel ruimte geven aan rechters om de politiek onder druk te zetten. Zowel door een daadwerkelijk verbod, als door de dreiging met een verbod.

De rechtspraak in Nederland is immers niet puur objectief, op basis van louter eenduidige regels. Er is altijd een element van interpretatie, waar het gaat om het interpreteren van juridische begrippen als de "grondbeginselen van de democratische rechtsstaat" of de "grondrechten". Begrippen die een kernrol vervullen in dit wetsvoorstel.

Concreet: we willen niet dat bijvoorbeeld "woke" D66-rechters straks een partij kunnen verbieden, die hen niet aanstaat vanwege een fundamenteel verschil in levensbeschouwing.

Het is niet ondenkbaar dat er gepoogd zal worden om bijvoorbeeld een christelijke partij te verbieden vanwege een Bijbelse visie op homoseksualiteit, met een beroep op "grondrechten".

Al zou dat op dit moment niet de intentie zijn achter het wetsvoorstel: het valt niet uit te sluiten dat de interpretatie van de wet in de toekomst verandert, wanneer deze eenmaal is aangenomen.

De rechterlijke macht en de politieke macht zouden met een wet als deze teveel door elkaar gaan lopen.

Wij willen u daarom nadrukkelijk vragen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen, zolang het verbieden van politieke partijen hier onderdeel van uitmaakt!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]