Stop religieuze vervolging in China

Petitie aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Stop religieuze vervolging in China

Stop religieuze vervolging in China

0100.000
  57.677
 
57.677 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Je hebt het misschien al op sociale media langs zien komen:

Chinese lokale autoriteiten zetten uitkeringsgerechtigden onder druk om christelijke symbolen uit hun huizen te verwijderen. Ze moeten deze vervangen door portretten van Mao Zedong en Xi Jinping.

In sommige gevallen wordt hen zelfs gevraagd om een verklaring te ondertekenen, waarin ze expliciet hun christelijk geloof afzweren.

Doen zij dit niet, dan riskeren zij de uitkering die zij krijgen, en waarvan zij in veel gevallen afhankelijk zijn, te verliezen.

Dit is uiteraard niet acceptabel.

We doen een oproep aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om diplomatieke druk te zetten op China om hiermee te stoppen.

Want in China gebeurt zoiets niet zonder instructie of tenminste goedkeuring van het hoogste gezag.

En dat hoeft ons niet te verbazen: de Chinese Communistische Partij gaat al langer niet bepaald zachtzinnig om met andersdenkenden.

Zo zitten meer dan een miljoen Oeigoeren en andere minderheden uit Oost-China op dit moment in concentratiekampen (en dat zijn echt niet allemaal terroristen).

Ook is bekend dat van politieke gevangenen de organen worden geoogst, terwijl zij nog leven, om te worden verkocht aan buitenlanders.

Israël heeft om deze reden de import van organen uit China verboden.

Dit soort berichten zijn zo ernstig dat we geneigd zijn ze haast niet voor mogelijk te houden.

Maar de Chinezen worden niet gehinderd door een achtergrond van christelijke beschaving, waar wij ons idee van “mensenrechten” aan te danken hebben.

En de moraal die zij hadden is ook nog eens kapotgemaakt door decennia van ontmenselijkend communisme.

Wat overblijft is een totalitaire staat die haar burgers in alle opzichten wil onderwerpen.

De recente onderdrukking van christenen is daarvan een voorbeeld: de Chinese staat voelt zich bedreigd, omdat christenen een God hebben die zij hoger achten dan de staat.

Maar wij kunnen het niet laten gebeuren dat gelovige Chinezen op deze manier worden onderdrukt, zonder dat er iemand tegen opstaat.

Teken daarom de petitie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, om China hier stevig over op de vingers te tikken.

Het is ongelooflijk hoe weinig verontwaardiging er op dit moment in de wereld bestaat over de wat de Chinese overheid haar eigen burgers aandoet.

Handelsbelangen spelen hierin ongetwijfeld een grote rol.

En dat is dan ook de beste manier om druk te zetten: China is economisch afhankelijk van import en export en toegang tot de wereldwijde financiële markten.

Gerichte economische sancties kunnen de Chinese regering dus veel pijn doen.

Wij roepen het ministerie van Buitenlandse Zaken daarom op om in samenwerking met andere landen economische sancties in te stellen, die pas zullen worden opgeheven als de Chinese regering stopt met het religieus vervolgen van haar eigen burgers.

We kunnen de Chinese christenen niet in de kou laten staan.

Help mee door vandaag te tekenen voor de geloofsvrijheid van de Chinezen!

0100.000
  57.677
 
57.677 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop religieuze vervolging in China

Geachte ministers,

Wij zijn geschokt over het gedrag van de Chinese overheid, die volgens onlangs naar buiten gekomen getuigenverslagen christelijke uitkeringsgerechtigden onder druk zet om christelijke symbolen uit hun huizen te verwijderen en hun geloof af te zweren, met als dreigement dat ze anders hun uitkering zullen verliezen.

Samen met het feit meer dan een miljoen Oeigoeren en andere minderheden op dit moment in concentratiekampen zitten, levert dit een duidelijk plaatje op: de Chinese regering maakt religieuze vervolging tot een kernpunt van haar beleid.

Wij roepen u op om diplomatieke druk te zetten op de Chinese regering, om te stoppen met het religieus vervolgen van haar eigen burgers. Tevens vragen wij u om als drukmiddel hierbij, in samenwerking met andere landen, economische sancties in te stellen die pas worden opgeheven als de religieuze vervolging stopt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop religieuze vervolging in China

Geachte ministers,

Wij zijn geschokt over het gedrag van de Chinese overheid, die volgens onlangs naar buiten gekomen getuigenverslagen christelijke uitkeringsgerechtigden onder druk zet om christelijke symbolen uit hun huizen te verwijderen en hun geloof af te zweren, met als dreigement dat ze anders hun uitkering zullen verliezen.

Samen met het feit meer dan een miljoen Oeigoeren en andere minderheden op dit moment in concentratiekampen zitten, levert dit een duidelijk plaatje op: de Chinese regering maakt religieuze vervolging tot een kernpunt van haar beleid.

Wij roepen u op om diplomatieke druk te zetten op de Chinese regering, om te stoppen met het religieus vervolgen van haar eigen burgers. Tevens vragen wij u om als drukmiddel hierbij, in samenwerking met andere landen, economische sancties in te stellen die pas worden opgeheven als de religieuze vervolging stopt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]