Ondersteun de godsdienstvrijheid in Soedan

Draag je steentje bij aan de omwenteling in Soedan!

 

Ondersteun de godsdienstvrijheid in Soedan

urgent

Ondersteun de godsdienstvrijheid in Soedan

0200.000
  102.908
 
102.908 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Sinds 1983 is in Soedan de sharia-wetgeving van kracht en zijn er speciale rechtbanken ingesteld om niet-moslims, met name christenen, te berechten. Veel inwoners zijn vervolgd en ter dood veroordeeld vanwege hun geloof in Christus.

Maar nu zouden de dingen er heel anders voor kunnen gaan staan in Soedan!

Dankzij de moed van de econoom Abdalla Hamdok, premier van de regering van nationale eenheid die voortkwam uit de as van het 30-jarige regime van Omar Hassan al-Bashir, zouden geloofsvrijheid en respect voor mensenrechten verwezenlijkt kunnen worden in Soedan.

De meerderheid van de Soedanese bevolking waardeert deze nieuwe geest van vrijheid enorm, maar een minderheid van de bevolking, bestaande uit traditionalisten die verbonden zijn met het oude fundamentalistische stelsel, probeert op alle mogelijke manieren de verandering te belemmeren.

Het is belangrijk om aan de Soedanese regering concrete steun te betuigen, zodat ze beseft dat de weg die ze is ingeslagen, om grondrechten zoals godsdienstvrijheid te beschermen, door de ogen van de wereld niet onopgemerkt blijft.

Net zoals de regeringen van de Verenigde Staten en Israël al hebben gedaan, moeten ook wij de Soedanese regering steunen in dit veranderingsproces.

Hier zijn de historische veranderingen die deze nieuwe regering in het land zou willen implementeren:

  • Afschaffen van de islam als staatsgodsdienst
  • Afschaffen van de doodstraf voor degenen die van religie veranderen en de islam verlaten, en het schrappen van de misdaad van afvalligheid uit het wetboek van strafrecht.
  • Goedkeuren van de verklaring over godsdienstvrijheid voor alle gelovigen en kerken in het land
  • Verbod op het huwen van meisjes en het verbieden van het besnijden van meisjes
  • Toewijzen van land aan kerken voor de bouw van christelijke gebedshuizen.

Deze belangrijke en moedige maatregelen, die genomen zijn door de overgangsregering van het land, werden niet alleen gewaardeerd door de bisschoppen van de katholieke, koptische en evangelische kerken, maar ook door de Amerikaanse regering, die onlangs heeft besloten om Soedan na 25 jaar te verwijderen uit de zwarte lijst van terroristische landen waar de godsdienstvrijheid wordt belemmerd.

Er zijn echter veel islamistische groeperingen in het land die banden hebben met het oude regime en die op alle mogelijke manieren proberen de hervormingen te boycotten en het nieuwe klimaat van vrijheid voor burgers en christelijke gemeenschappen te vernietigen.

Laten we voorkomen dat de druk van die groeperingen belemmeringen opwerpt voor deze historische veranderingen!

Teken de petitie om eerbiediging van mensenrechten, religieuze vrijheid en de bescherming van de rechten van meisjes en vrouwen te ondersteunen.

0200.000
  102.908
 
102.908 hebben getekend. Laten we streven naar 200.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Aan de voorzitter van de Overgangsraad van Soedan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

Degenen die deze internationale petitie hebben ondertekend, willen hun solidariteit betuigen met het beleid van uw regering op het gebied van mensenrechten, godsdienst-, en gewetensvrijheid.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat vrijheid van meningsuiting in al haar vormen en respect voor grondrechten essentiële waarden zijn waarop een moderne democratie kan bouwen. We zijn er zeker van dat de weg die u met Soedan bent ingeslagen, zal leiden tot een betere toekomst voor het volk.

Alle historische veranderingen, zoals die door u zijn geïmplementeerd, stuiten op zowel interne als externe weerstand en vijandigheid, maar we wilden u laten weten dat zelfs van veraf veel mensen uw hervormingswerk hebben gewaardeerd en met grote belangstelling de ontwikkelingen in uw land volgen.

Bij het uiten van onze waardering vragen wij u om verder te gaan op de ingeslagen weg van modernisering die Soedan ongetwijfeld zal maken tot het referentieland voor het hele omliggende geografische gebied, meer nog dan het nu al is.

In onze conferenties en publicaties nemen we Soedan vaak als voorbeeld van het begin van een nieuwe tijdperk voor de autonome ontwikkeling van Afrika in het licht van vrijheid en respect voor fundamentele mensenrechten.

We staan aan uw kant!

[Jouw naam]

Aan de voorzitter van de Overgangsraad van Soedan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

Degenen die deze internationale petitie hebben ondertekend, willen hun solidariteit betuigen met het beleid van uw regering op het gebied van mensenrechten, godsdienst-, en gewetensvrijheid.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat vrijheid van meningsuiting in al haar vormen en respect voor grondrechten essentiële waarden zijn waarop een moderne democratie kan bouwen. We zijn er zeker van dat de weg die u met Soedan bent ingeslagen, zal leiden tot een betere toekomst voor het volk.

Alle historische veranderingen, zoals die door u zijn geïmplementeerd, stuiten op zowel interne als externe weerstand en vijandigheid, maar we wilden u laten weten dat zelfs van veraf veel mensen uw hervormingswerk hebben gewaardeerd en met grote belangstelling de ontwikkelingen in uw land volgen.

Bij het uiten van onze waardering vragen wij u om verder te gaan op de ingeslagen weg van modernisering die Soedan ongetwijfeld zal maken tot het referentieland voor het hele omliggende geografische gebied, meer nog dan het nu al is.

In onze conferenties en publicaties nemen we Soedan vaak als voorbeeld van het begin van een nieuwe tijdperk voor de autonome ontwikkeling van Afrika in het licht van vrijheid en respect voor fundamentele mensenrechten.

We staan aan uw kant!

[Jouw naam]