Het uiten van christelijke overtuigingen zou geen misdaad moeten zijn!

Fins parlementslid riskeert gevangenisstraf omdat ze de waarheid zei

 

Het uiten van christelijke overtuigingen zou geen misdaad moeten zijn!

Het uiten van christelijke overtuigingen zou geen misdaad moeten zijn!

0500.000
  351.476
 
351.476 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Helaas is er in onze hedendaagse cultuur een groeiende trend, waarin degenen die de status-quo niet volgen worden vervolgd en in sommige gevallen zelfs in de gevangenis belanden.

Het laatste doelwit van dergelijke vervolging is de Finse parlementariër Päivi Räsänen, die op het punt staat de gevangenis in te gaan, omdat ze een Bijbelvers op haar persoonlijke Twitter-account heeft geplaatst.

Simpelweg omdat Räsänen haar oprechte overtuigingen in het openbaar uitte, startte de politie een onderzoek en onderwierp ze haar aan een vier uur durend verhoor. Räsänen riskeert nu een maximumstraf van twee jaar cel voor het zogenaamde vergrijp van “etnisch onrust stoken”.

Teken onze petitie waarin we eisen dat de Finse procureur-generaal de aanklachten tegen Päivi Räsänen onmiddellijk laat vallen.

Het begon allemaal in juni 2019 toen het kerkbestuur van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland haar officiële samenwerking met het LHBT-evenement “Pride 2019” aankondigde. Räsänen stelde op sociale media het leiderschap van haar kerk in deze kwestie ter discussie en voegde een afbeelding van een bijbelcitaat toe.

De aanklager heeft ook een tweede aanklacht opgediept, waarin aanstoot genomen wordt aan een pamflet dat ze in 2004 schreef: “Man en vrouw schiep Hij hen – Homoseksuele relaties zijn in strijd met het Christelijke concept van mens zijn”.

De derde aanklacht vindt zijn oorsprong in de meningen van Räsänen, geuit op een radiostation van de Finse Radio Omroep “Yle” over het onderwerp “Wat zou Jezus denken over homoseksuelen?”.

Ondanks dat haar gevangenisstraf en de voortdurende vervolging boven het hoofd hangt, heeft Räsänen blijk gegeven van ontembare kracht:

“Ik kan niet accepteren dat het uiten van mijn religieuze overtuiging zou kunnen leiden tot gevangenisstraf. Ik beschouw mijzelf onschuldig aan het bedreigen, belasteren of beledigen van wie dan ook. Mijn uitspraken waren allemaal gebaseerd op de Bijbelse leerstellingen over huwelijk en seksualiteit,” zei ze.

“Ik zal mijn recht om mijn geloof te belijden verdedigen, zodat niemand anders zijn recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van spreken wordt ontnomen. Ik blijf bij het standpunt dat mijn uitingen toelaatbaar zijn en niet gecensureerd zouden mogen worden. Ik laat me niet muilkorven. Ik laat me niet onder druk zetten, om mijn geloof te verzwijgen. Hoe meer christenen er over controversiële thema's het zwijgen toe blijven doen, hoe beperkter de ruimte voor de vrijheid van spreken wordt.”

Onderteken de petitie: eis dat de drie strafrechtelijke “haatzaai”-aanklachten tegen het Finse parlementslid Päivi Räsänen onmiddellijk worden ingetrokken. Het uiten van iemands diepgewortelde overtuigingen, gefundeerd op de Bijbel, zou niet mogen leiden tot straf, laat staan gevangenisstraf.

Dit is van cruciaal belang. Niet alleen de vrijheid van mevrouw Räsänen staat op het spel, maar ook die van jou en mij. Het leven in een werkelijk vrije samenleving impliceert dat het de staat niet wordt toegestaan, aan de bevolking te dicteren wat je wel of niet kan zeggen en denken.

En hoewel je misschien niet in Finland woont en je denkt, dat het bij ons in België en Nederland nog niet zo’n vaart loopt, zijn er ook hier gevallen geweest waarin christenen te maken kregen met vervolging.

Zo stelde het Nederlandse Openbaar Ministerie ruim tweeënhalf jaar geleden een onderzoek in naar de strafbaarheid van de Nashville-verklaring, waarin het huwelijk tussen man en vrouw wordt verdedigd. Tegen medeondertekenaar Kees van der Staaij werd zelfs meerdere malen aangifte gedaan. De petitie van Citizen GO, waarin we het OM opriepen te verklaren dat er bij de Nashville-verklaring van geen enkele misdaad sprake was is meer dan tienduizend keer ondertekend.

Het is onze plicht om deze voortrazende vervolging een halt toe te roepen.

Vrijheid van spreken en vrijheid van godsdienst zijn in de artikelen 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vastgelegd als fundamentele mensenrechten. Een deel daarvan omvat niet alleen de mogelijkheid om uiting te geven aan je oprechte overtuigingen, maar ook om deze in praktijk te brengen. In dit geval volgt Räsänen eenvoudigweg Bijbelse leringen. Ze is niet kwaadwillend, gewelddadig of vijandig jegens mensen met een tegengestelde mening. Haar enige “misdaad” was het publiekelijk uiting geven aan een zienswijze, die niet populair is in onze moderne samenleving. Als je het onderliggende probleem nog dieper beschouwt, is het niets meer dan een poging om degenen die de waarheid spreken het zwijgen op te leggen.

Het vervolgen van individuen zoals Räsänen schept een zeer gevaarlijk precedent, afgezien van het feit dat het een eerlijke, open publieke dialoog de mond snoert. Het maakt het volgen van Jezus in feite een misdaad en het uiten van Bijbelse leringen, “haatzaaien” - allemaal slechts gebaseerd op de willekeurige definitie van waar men “aanstoot” aan kan nemen.

Teken vandaag nog onze petitie waarin gesteld wordt, dat christenen zoals Päivi Räsänen niet mogen worden vervolgd voor het uiten van hun geloof door het tweeten van een Bijbelvers.

0500.000
  351.476
 
351.476 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stuur Päivi Räsänen niet naar de gevangenis voor het uiten van haar christelijke overtuigingen

Geachte procureur-generaal van Finland Raija Toiviainen,

Ik heb vernomen dat het Finse parlementslid Päivi Räsänen gevangenisstraf boven het hoofd hangt wegens vermeende "haatzaaiende taal". Het uiten van iemands diepgewortelde overtuigingen zoals die in de Bijbel worden gevonden, zou niet mogen leiden tot straf, inclusief gevangenisstraf. Ik eis daarom dat de drie aanklachten wegens "haatzaaien" tegen mevrouw Räsänen onmiddellijk worden ingetrokken!

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn fundamentele mensenrechten (zoals vastgelegd in de artikelen 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie) en daartoe behoort ook de mogelijkheid om uiting te geven aan iemands oprechte overtuigingen, en niet alleen dat, maar deze ook in praktijk te brengen. In dit geval volgt Räsänen gewoon de bijbelse leer. Zij is niet boosaardig, gewelddadig of kwaadwillig jegens degenen die een andere mening zijn toegedaan. Haar enige "misdaad" is dat zij in het openbaar uiting heeft gegeven aan een mening die in onze moderne samenleving niet populair is. Als je nog dieper naar de onderliggende kwestie kijkt, is het niets meer dan een poging om degenen die de waarheid spreken het zwijgen op te leggen.

Het straffen van personen zoals Räsänen schept een zeer gevaarlijk precedent, afgezien van het feit dat het een eerlijke, open publieke dialoog onmogelijk maakt. In feite maakt het volgen van Jezus tot een criminele daad en het uiten van bijbelse leringen tot "haatzaaien" - dit alles puur gebaseerd op de arbitraire definitie van waar men "aanstoot" aan kan nemen.

Ik verzoek u dringend een beslissing te nemen ten gunste van Räsänen door ervoor te kiezen op te komen voor het democratische recht op vrije meningsuiting.

[Jouw naam]

Stuur Päivi Räsänen niet naar de gevangenis voor het uiten van haar christelijke overtuigingen

Geachte procureur-generaal van Finland Raija Toiviainen,

Ik heb vernomen dat het Finse parlementslid Päivi Räsänen gevangenisstraf boven het hoofd hangt wegens vermeende "haatzaaiende taal". Het uiten van iemands diepgewortelde overtuigingen zoals die in de Bijbel worden gevonden, zou niet mogen leiden tot straf, inclusief gevangenisstraf. Ik eis daarom dat de drie aanklachten wegens "haatzaaien" tegen mevrouw Räsänen onmiddellijk worden ingetrokken!

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn fundamentele mensenrechten (zoals vastgelegd in de artikelen 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie) en daartoe behoort ook de mogelijkheid om uiting te geven aan iemands oprechte overtuigingen, en niet alleen dat, maar deze ook in praktijk te brengen. In dit geval volgt Räsänen gewoon de bijbelse leer. Zij is niet boosaardig, gewelddadig of kwaadwillig jegens degenen die een andere mening zijn toegedaan. Haar enige "misdaad" is dat zij in het openbaar uiting heeft gegeven aan een mening die in onze moderne samenleving niet populair is. Als je nog dieper naar de onderliggende kwestie kijkt, is het niets meer dan een poging om degenen die de waarheid spreken het zwijgen op te leggen.

Het straffen van personen zoals Räsänen schept een zeer gevaarlijk precedent, afgezien van het feit dat het een eerlijke, open publieke dialoog onmogelijk maakt. In feite maakt het volgen van Jezus tot een criminele daad en het uiten van bijbelse leringen tot "haatzaaien" - dit alles puur gebaseerd op de arbitraire definitie van waar men "aanstoot" aan kan nemen.

Ik verzoek u dringend een beslissing te nemen ten gunste van Räsänen door ervoor te kiezen op te komen voor het democratische recht op vrije meningsuiting.

[Jouw naam]