Bunq: Stop ideologische discriminatie gender-critici

Petitie aan Bunq-directeur Ali Niknam

 

Bunq: Stop ideologische discriminatie gender-critici

Bunq: Stop ideologische discriminatie gender-critici

05.000
  3.460
 
3.460 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

De ideologische dictatuur die in onze samenleving lijkt te ontstaan, is weer een stap dichterbij gekomen.

Deze dictatuur komt niet alleen van de overheid, maar ook van grote bedrijven... zoals (sociale) mediabedrijven en banken.

In Nederland is er nu een nieuwe fase bereikt in deze kwalijke ontwikkeling: de bank Bunq heeft de rekening opgezegd van de stichting Voorzij, omdat zij vasthoudt aan het standpunt dat een man niet zomaar een vrouw kan worden.

De vrouwen van Voorzij verzetten zich tegen het idee dat mannen ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op vrouwenrechten. Of dat omgebouwde mannen gebruik zouden moeten mogen maken van vrouwenkleedkamers en vrouwen-WC's.

Kort en simpel: Voorzij verzet zich tegen de gender-ideologie en wordt daarvoor nu gestraft met het opheffen van haar bankrekening.

Dit is niet acceptabel.

Teken onze petitie aan de directeur van Bunq, Ali Niknam, om hem te zeggen dat we dit soort ideologische discriminatie niet kunnen accepteren.

Banken hanteren steeds strengere regels voor wie er bij hen klant mogen worden. Om witwassen en terrorisme tegen te gaan, maar ook om allerlei andere redenen worden klanten regelmatig geweigerd.

Maar wanneer zelfs bestaande klanten worden weggestuurd om ideologische redenen, is dat regelrechte willekeur.

We moeten hiertegen in het geweer komen, want de volgende keer zijn wij misschien wel zelf aan de beurt!

Een bank die op zo'n willekeurige manier bankrekeningen opzegt, is geen betrouwbare zakenpartner. Geen enkele organisatie weet op die manier waar zij aan toe is.

We moeten Bunq duidelijk maken dat dit soort gedrag niet zonder gevolgen blijft voor de reputatie van een bank.

Teken nu onze petitie aan Bunq om de boodschap over te brengen dat het dumpen van klanten om ideologische redenen bijzonder slechte reclame is.

Als een stichting als Voorzij geen bankrekening meer mag hebben, omdat ze wil opkomen voor de rechten van vrouwen, maar niet voor de rechten van transseksuelen... dan is niemand meer veilig.

Het gevaar is levensgroot dat andere banken dit voorbeeld gaan volgen en dat straks ook organisaties die zich inzetten voor het ongeboren leven of het traditionele gezin geen bankrekening meer mogen hebben.

En dat niet omdat ze iets zouden doen dat tegen de wet ingaat, maar omdat banken hen eenvoudig als klant weigeren!

Dit is een onrecht dat niet onweersproken kan blijven.

Bunq noemt zich "the bank of the free", maar dit heeft niets meer te maken met vrijheid!

Teken daarom onze petitie om de directeur van Bunq erop te wijzen dat dit soort willekeur absoluut niet door de beugel kan.

05.000
  3.460
 
3.460 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop met dit beleid van ideologische discriminatie

Geachte heer Niknam,

Wij zijn geschrokken van het nieuws dat uw bank, Bunq, de rekening heeft opgezegd van de stichting Voorzij.

En dat niet omdat deze stichting op een of andere manier de wet zou hebben overtreden, maar puur om ideologische redenen.

Namelijk omdat Voorzij het niet eens is met de controversiële 'gender-ideologie', die zegt dat 'man' en 'vrouw' niet werkelijk bestaan.

Dat u om deze reden bankrekeningen opzegt, vinden wij niet acceptabel. Uw bank is op deze manier geen betrouwbare zakenpartner.

Er ontstaat een situatie van willekeur waarbij iedere organisatie zal moeten vrezen dat haar bankrekening plotseling kan worden opgeheven, als blijkt dat u bezwaar hebt tegen haar inhoudelijke visie.

Wij vragen u daarom met klem om te stoppen met dit beleid van ideologische discriminatie.

Bunq noemt zich "the bank of the free". Handel daar dan ook naar!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Stop met dit beleid van ideologische discriminatie

Geachte heer Niknam,

Wij zijn geschrokken van het nieuws dat uw bank, Bunq, de rekening heeft opgezegd van de stichting Voorzij.

En dat niet omdat deze stichting op een of andere manier de wet zou hebben overtreden, maar puur om ideologische redenen.

Namelijk omdat Voorzij het niet eens is met de controversiële 'gender-ideologie', die zegt dat 'man' en 'vrouw' niet werkelijk bestaan.

Dat u om deze reden bankrekeningen opzegt, vinden wij niet acceptabel. Uw bank is op deze manier geen betrouwbare zakenpartner.

Er ontstaat een situatie van willekeur waarbij iedere organisatie zal moeten vrezen dat haar bankrekening plotseling kan worden opgeheven, als blijkt dat u bezwaar hebt tegen haar inhoudelijke visie.

Wij vragen u daarom met klem om te stoppen met dit beleid van ideologische discriminatie.

Bunq noemt zich "the bank of the free". Handel daar dan ook naar!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]