Verdedig de godsdienstvrijheid in China

Petitie aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra

 

Verdedig de godsdienstvrijheid in China

Verdedig de godsdienstvrijheid in China

05.000
  4.053
 
4.053 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

China is weer bezig.

Sinds 1 maart van dit jaar heb je in dat land een vergunning nodig om online religieuze informatie te mogen verspreiden.

In de praktijk komt het erop neer dat christenen die niet aangesloten zijn bij een door de Chinese Communistische Partij goedgekeurde (en feitelijk beheerste) 'kerk', geen religieuze uitingen meer mogen plaatsen op het internet.

Kerken die dus in vrijheid hun geloof willen uiten, en niet volgens de voorschriften van de Chinese staat, mogen geen website meer hebben.

Dit terwijl het internet de laatste jaren in China een belangrijk middel is geweest om het geloof te verspreiden. Zeker sinds het begin van de lockdowns in 2020.

Teken daarom nu onze oproep aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, om zich uit te spreken tegen het verbieden van christelijke websites zonder vergunning en om diplomatiek druk te zetten op China om hier mee op te houden.

De straffen voor het doen van christelijke uitlatingen zonder vergunning beginnen met tijdelijke blokkering of verwijdering van websites en accounts, maar er ook kan er sprake zijn van boetes of zelfs gevangenisstraf.

Zo zijn er veel accounts met christelijke inhoud verbannen van het Chinese sociale medium WeChat. Ook werden er online kerkdiensten afgebroken, vermoedelijk omdat er 'verboden' trefwoorden werden genoemd...

Zelfs het noemen van de naam "Jezus" is verboden!

Als de naam van Jezus Christus noemen het risico met zich meebrengt op boetes of gevangenisstraf, is er van godsdienstvrijheid überhaupt geen sprake meer.

We moeten hier nu direct tegen in protest komen!

Teken nu de petitie aan Wopke Hoekstra om duidelijk stelling te nemen tegen de inperking van de godsdienstvrijheid door de Chinese Communistische Partij.

Het Chinese totalitarisme gaat steeds weer een stap verder. In het Westen staan we erbij en kijken we ernaar.

Voor de EU is China de belangrijkste handelspartner, dus we zijn voorzichtig met kritiek.

Hier moet nu eindelijk eens een einde aan komen.

Minister Hoekstra moet de Chinese regering duidelijk vertellen dat deze grove inperking van de godsdienstvrijheid niet door de beugel kan.

We vragen hem ook om zich hier publiekelijk over uit te spreken en dus niet uit angst voor eventuele economische schade stil te blijven. Sommige dingen zijn belangrijker dan geld.

Als we de Chinese regering telkens weer weg laten komen met dit soort wanpraktijken, zonder er überhaupt aandacht aan te besteden, eindigen christenen in China straks in concentratiekampen... net als de Oeigoeren.

De Chinese Communistische Partij moet begrijpen dat de wereld meekijkt en op de hoogte is van waar ze mee bezig zijn. En dat we dit niet pikken.

Teken daarom nu de petitie aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, om direct in actie te komen tegen de steeds verder gaande inperkingen van de godsdienstvrijheid door China.

05.000
  4.053
 
4.053 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Verdedig de godsdienstvrijheid in China

Geachte heer Hoekstra,

Wij zijn erg geschrokken van het nieuws dat sinds 1 maart 2022 de Chinese regering een vergunningsplicht heeft ingesteld voor het doen van religieuze uitingen op het internet.

Concreet betekent dit dat alleen christenen die zijn aangesloten bij een door de Chinese staat beheerste 'kerk' zich op het internet mogen uitlaten over hun geloof.

Als Nederlands minister en als christendemocraat willen wij u daarom tot het volgende oproepen:

  • Wij verzoeken u om alles in het werk te stellen om druk uit te oefenen op China, zodat zij deze vergunningsplicht voor religieuze uitlatingen op het internet weer opheffen.

  • Tevens vragen wij u om u publiekelijk uit te spreken tegen de steeds verder gaande inperkingen van de godsdienstvrijheid door China. Het is belangrijk dat Nederland stelling neemt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Verdedig de godsdienstvrijheid in China

Geachte heer Hoekstra,

Wij zijn erg geschrokken van het nieuws dat sinds 1 maart 2022 de Chinese regering een vergunningsplicht heeft ingesteld voor het doen van religieuze uitingen op het internet.

Concreet betekent dit dat alleen christenen die zijn aangesloten bij een door de Chinese staat beheerste 'kerk' zich op het internet mogen uitlaten over hun geloof.

Als Nederlands minister en als christendemocraat willen wij u daarom tot het volgende oproepen:

  • Wij verzoeken u om alles in het werk te stellen om druk uit te oefenen op China, zodat zij deze vergunningsplicht voor religieuze uitlatingen op het internet weer opheffen.

  • Tevens vragen wij u om u publiekelijk uit te spreken tegen de steeds verder gaande inperkingen van de godsdienstvrijheid door China. Het is belangrijk dat Nederland stelling neemt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]