Bescherm godsdienstvrijheid tegen LHBT-agenda van de VN

Een petitie aan Zijne Excellentie Mr P.P.J (Paul) Bekkers

 

Bescherm godsdienstvrijheid tegen LHBT-agenda van de VN

Bescherm godsdienstvrijheid tegen LHBT-agenda van de VN

0500.000
  227.417
 
227.417 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Dacht je dat je diepgewortelde christelijke waarden onaantastbaar waren? Dat zelfs de meest extreme LHBT-activisten niet het lef zouden hebben om ze uit te dagen?

We betreuren het dat we die geruststellende illusie moeten verbreken...

Ze zijn te ver gegaan en de gevolgen zijn verstrekkend en zeer verontrustend.

Op 21 juni, dus over slechts 48 uur, zal de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over een rapport vergaderen waarin wordt beweerd dat onze gekoesterde christelijke overtuigingen de LHBT-rechten schenden.

Dit gevaarlijke voorstel bedreigt niet alleen ons geloof, maar maakt ook de weg vrij voor institutionele inmenging in religieuze zaken.

We moeten ons ernstig zorgen maken over de mogelijke gevolgen van de aanbevelingen van de Verenigde Naties (VN) over beleid inzake Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit (SOGI).

Het VN-rapport suggereert dat religie - in het bijzonder ons christelijk geloof - historisch verbonden is geweest met geweld, discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit, onderdrukking van seksuele en genderdiversiteit en bevordering van cisgender en heteronormatieve normen.

Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat regeringen zich gaan bemoeien met religieuze zaken, daarmee onze grondrechten schendend, om ons geloof vrij en onafhankelijk te kunnen belijden.

Met andere woorden, het zou kerken kunnen dwingen om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken. Overheden en instellingen zouden bij wet kunnen afdwingen wie het 'recht' heeft op absolutie, communie of om aan de avondmaalstafel aan te mogen gaan.

SOGI-expert Victor Madrigal-Borloz roept op tot een verbod op "bekeringstherapieën" in religieuze omgevingen. Dit zou de vrijheid van priesters en dominees kunnen beperken om homoseksuelen die hulp zoeken te helpen. De expert wijst op banden tussen religieuze organisaties en mensenrechtenschendingen in verband met deze praktijken.

Er staat zoveel op het spel...

We kunnen niet toestaan dat ze inbreuk maken op onze religieuze overtuigingen en ons dwingen om ons te conformeren aan hun radicale ideologieën. Kom NU in actie!

Teken onze petitie om er bij de 47 leden van de Mensenrechtenraad op aan te dringen dat Victor Madrigal-Borloz godsdienstvrijheid respecteert, en deze niet te bedreigen voor vermeende LHBT-rechten.

We kunnen de VN niet onze overtuigingen en levens laten bepalen. Kom in actie en teken onze petitie om te eisen dat de VN onze godsdienstvrijheid respecteert.

De leden van de Mensenrechtenraad moeten voorkomen dat het 'SOGI'-beleid wordt opgelegd als een manier om conformisme in antropologie en seksuele moraal af te dwingen.

Helaas kennen we allemaal de methoden van de LHBT-agenda en de voorstanders ervan. Ze beginnen op internationaal niveau en langzaam infiltreert hun agenda in regeringen over de hele wereld als verplicht beleid. Zodra we dat doorkrijgen, is het al te laat.

Daarom moeten jij en ik dit schandalige voorstel vanaf het begin tegenhouden.

We hebben elkaar nodig om te slagen. Samen zullen we ze laten zien dat we hun extreme agenda niet tolereren.

 

Meer informatie (Engelstalig):

VN vergadert over rapport dat beweert dat uitoefening van religieuze vrijheid wordt misbruikt om LHBT-rechten te schenden

https://evangelicalfocus.com/world/20513/un-to-hear-report-on-how-exercise-of-religious-freedom-is-used-to-violate-lgbt-rights

Oproep voor input voor een thematisch rapport: vrijheid van godsdienst of overtuiging (FoRB in het Engels)) en seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI)

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-thematic-report-freedom-religion-or-belief-forb-and-sexual

0500.000
  227.417
 
227.417 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Dringend verzoek: kom op voor godsdienstvrijheid

Hooggeachte heren Bekkers en Pecsteen de Buytswerve, vertegenwoordigers van de Mensenrechtenraad voor Nederland en België,

Ik maak me zorgen over het komende rapport van de VN-Mensenrechtenraad op 21 juni, waarin wordt beweerd dat christelijke overtuigingen LHBT-rechten schenden.

Dit voorstel bedreigt ons geloof en riskeert institutionele inmenging in religieuze zaken.

De aanbevelingen van de VN met betrekking tot het beleid voor Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit (SOGI) kunnen ertoe leiden dat regeringen zich gaan bemoeien met religieuze zaken, waardoor onze rechten om ons geloof vrij te kunnen belijden worden geschonden. Dit kan kerken dwingen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken en de vrijheid van priesters en dominees beperken om hulp te bieden aan homoseksuelen die op zoek zijn naar ondersteuning.

Ik verzoek u dringend om tegen dit voorstel te stemmen en de vrijheid van godsdienst te beschermen. Zorg er alstublieft voor dat onze rechten om ons geloof onafhankelijk uit te oefenen niet worden geschonden.

Dank u voor uw aandacht in deze kritieke kwestie.

Hoogachtend,

[Jouw naam]

Dringend verzoek: kom op voor godsdienstvrijheid

Hooggeachte heren Bekkers en Pecsteen de Buytswerve, vertegenwoordigers van de Mensenrechtenraad voor Nederland en België,

Ik maak me zorgen over het komende rapport van de VN-Mensenrechtenraad op 21 juni, waarin wordt beweerd dat christelijke overtuigingen LHBT-rechten schenden.

Dit voorstel bedreigt ons geloof en riskeert institutionele inmenging in religieuze zaken.

De aanbevelingen van de VN met betrekking tot het beleid voor Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit (SOGI) kunnen ertoe leiden dat regeringen zich gaan bemoeien met religieuze zaken, waardoor onze rechten om ons geloof vrij te kunnen belijden worden geschonden. Dit kan kerken dwingen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken en de vrijheid van priesters en dominees beperken om hulp te bieden aan homoseksuelen die op zoek zijn naar ondersteuning.

Ik verzoek u dringend om tegen dit voorstel te stemmen en de vrijheid van godsdienst te beschermen. Zorg er alstublieft voor dat onze rechten om ons geloof onafhankelijk uit te oefenen niet worden geschonden.

Dank u voor uw aandacht in deze kritieke kwestie.

Hoogachtend,

[Jouw naam]