Steun Päivi Räsänen: Verdedig ons christelijk geluid

Steun Päivi

 

Steun Päivi Räsänen: Verdedig ons christelijk geluid

Steun Päivi Räsänen: Verdedig ons christelijk geluid

0500.000
  201.144
 
201.144 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Heb je ooit gedacht dat de uitholling van de vrijheid van meningsuiting voorbehouden is aan repressieve regimes? Die gedachte kun je laten varen. Het is schokkend genoeg zelfs in het Westen schering en inslag.

Een voorbeeld van deze zeer verontrustende trend is de zaak van Päivi Räsänen, een moeder, grootmoeder, arts en lid van het Finse parlement.

Kun je je voorstellen dat je strafrechtelijk wordt vervolgd en voor de rechter wordt gedaagd, alleen maar voor het uiten van je overtuigingen? Dit is de realiteit waarin Päivi zich vandaag de dag bevindt en het is een directe aanval op het fundamentele recht van een christen om vrij te spreken en zijn mening te uiten.

Päivi's vastberadenheid is onverzettelijk en ze heeft toegezegd deze strijd tot op het hoogste juridische niveau te zullen doorzetten als dat nodig is.

Deze schaamteloze aanval op haar recht om vrij te kunnen spreken is onaanvaardbaar.

Met nog maar weinig tijd te gaan voordat het proces op 31 augustus begint, moeten we onze krachten bundelen in onwrikbare steun voor Päivi en meedoen in de strijd tegen de aantasting van ons dierbare geloof.

We kunnen de waarheid niet het zwijgen laten opleggen door vervolging.

De zaak tegen Päivi is niet alleen onrechtvaardig, maar schept ook een gevaarlijk precedent voor de toekomst van het recht van een christen om zich vrij uit te kunnen spreken, niet alleen in Finland, maar in de hele Europese Unie en daarbuiten.

Opnieuw worden we opgeroepen om ons geloof te beschermen tegen een dwingende ideologie waarbinnen geen plaats is voor afwijkende meningen, met name over onderwerpen als gender en LHBT. Als je het waagt om er niet in mee te gaan, kun je persoonlijk en zakelijk worden geruïneerd.

Er staat veel op het spel. Als Päivi haar rechtszaak verliest, kan dat een rimpeleffect hebben in de hele Europese Unie en het fundament van de vrije samenleving zelf in gevaar brengen. Ons recht om onze overtuigingen uit te spreken en dominante ideologieën te bekritiseren wordt bedreigd.

Maar er is hoop. Päivi staat er niet alleen voor en wij hebben de kracht om een verschil te maken. De zaak kan nog steeds worden geseponeerd voordat het het Hooggerechtshof bereikt, maar we hebben jouw stem nodig om onze collectieve kracht te doen gelden en verandering teweeg te brengen.

De tijd dringt. Teken vandaag nog onze petitie en dring er bij de Finse Officier van Justitie op aan om deze ongefundeerde vervolging te heroverwegen.

0500.000
  201.144
 
201.144 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Een stem geven aan christelijke overtuigingen is geen misdaad

Procureur-generaal,

Ik schrijf u als burger die zich ernstig zorgen maakt over de erosie van fundamentele democratische rechten en vrijheden in Finland, een land dat vaak geprezen wordt om zijn toewijding aan vrijheid en mensenrechten.

Ik maak me ernstig zorgen over de zaak van Päivi Räsänen, een Fins parlementslid dat momenteel met drie aanklachten wegens "haatzaaien" wordt geconfronteerd. Wat mij nog meer zorgen baart, is dat deze aanklachten tegen haar zijn ingediend omdat ze in het openbaar uiting heeft gegeven aan haar christelijke overtuigingen.

Als het uiten van religieuze overtuigingen in het openbaar kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, wordt geloof in feite omgezet in een strafbaar feit en wordt de weg van een open, publieke dialoog versperd.

Vrijheid van spreken en vrijheid van godsdienst zijn als fundamentele mensenrechten vastgelegd in artikel 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze rechten omvatten de mogelijkheid om je geloof te uiten en te belijden zonder angst voor represailles.

Omwille van democratische waarden, de vrijheid van het spreken en de godsdienstvrijheid verzoek ik u met klem om actie te ondernemen. Laat de aanklacht tegen Päivi Räsänen vallen en handhaaf de rechten van alle burgers om vrij hun geloof te kunnen belijden.

[Jouw naam]

Een stem geven aan christelijke overtuigingen is geen misdaad

Procureur-generaal,

Ik schrijf u als burger die zich ernstig zorgen maakt over de erosie van fundamentele democratische rechten en vrijheden in Finland, een land dat vaak geprezen wordt om zijn toewijding aan vrijheid en mensenrechten.

Ik maak me ernstig zorgen over de zaak van Päivi Räsänen, een Fins parlementslid dat momenteel met drie aanklachten wegens "haatzaaien" wordt geconfronteerd. Wat mij nog meer zorgen baart, is dat deze aanklachten tegen haar zijn ingediend omdat ze in het openbaar uiting heeft gegeven aan haar christelijke overtuigingen.

Als het uiten van religieuze overtuigingen in het openbaar kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, wordt geloof in feite omgezet in een strafbaar feit en wordt de weg van een open, publieke dialoog versperd.

Vrijheid van spreken en vrijheid van godsdienst zijn als fundamentele mensenrechten vastgelegd in artikel 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze rechten omvatten de mogelijkheid om je geloof te uiten en te belijden zonder angst voor represailles.

Omwille van democratische waarden, de vrijheid van het spreken en de godsdienstvrijheid verzoek ik u met klem om actie te ondernemen. Laat de aanklacht tegen Päivi Räsänen vallen en handhaaf de rechten van alle burgers om vrij hun geloof te kunnen belijden.

[Jouw naam]