CitizenGO NL

afbeelding van CitizenGO NL
CitizenGO NL  

Update: Met opluchting hebben wij kennisgenomen van het feit dat Alexander Pechtold op 6 oktober is teruggetreden. Weliswaar met de verzekering dat dit al sinds maart in de planning zat en niets te maken heeft met recente schandalen.

Zoals je misschien al gehoord hebt, heeft de SGP een wetsvoorstel op stapel staan om de abortuswet te wijzigen.

Zij willen het voor alle artsen verplicht maken om al bij het eerste gesprek over een mogelijke abortus ook op de alternatieven te wijzen en hier duidelijke informatie over te verschaffen. Op dit moment gebeurt dat vaak niet.

Geef de SGP een duwtje in de rug en teken de petitie!

Onlangs werden wij opgeschrikt door het nieuws dat de donorwet van D66-kamerlid Pia Dijkstra door de Eerste Kamer van de Staten-Generaal is gekomen.

Het is een schandaal dat de wereld zou moeten doen schokken: sjiietische partijen in Irak willen huwelijken toestaan met meisjes vanaf negen jaar!

Wat is er aan de hand?

Sjiietische volksvertegenwoordigers hebben in het Iraakse parlement een wetsvoorstel ingebracht, om het sinds 1959 geldende artikel 188 van het Iraakse Burgerlijk Wetboek te veranderen. Volgens het nieuwe voorstel, dat door een sjiietische rechtsschool (de Jaafari-school) ontworpen is, wordt onder andere de minimum huwelijksleeftijd van meisjes teruggebracht tot negen jaar.

Ondanks de petitie die wij aan premier Rutte richtten tijdens de formatie om genderneutraliteit buiten het regeerakkoord te houden; ondanks de regeringsdeelname van ChristenUnie en CDA, is er toch een bepaling over gender in het regeerakkoord gekomen.

Het plan is om de geslachtsregistratie zoveel mogelijk te schrappen uit overheidsdocumenten waar dit ‘niet relevant’ zou zijn. "Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt", stelt het regeerakkoord. Alsof ons geslacht niet wezenlijk bepalend is voor wie wij zijn, altijd en overal.

Voor D66 gaat dit echter nog niet ver genoeg...

Na de NS en de gemeente Amsterdam, neemt nu ook de HEMA stappen om het natuurlijke geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen te ontkennen.

Second Love is een nieuwe reclamecampagne gestart. In bushokjes in onder andere Amsterdam ziet men de bovenstaande poster, die mensen oproept om vreemd te gaan.

CitizenGO vindt dat het nu wel genoeg is geweest met deze vreselijke reclames. Doe mee en teken de petitie!

De onderhandelingen rond de kabinetsformatie zijn inmiddels weer begonnen, na een vakantiestop van twee weken. Tijd om aan de alarmbel te trekken.

In navolging van Londen heeft men in Amsterdam besloten de uitdrukking 'dames en heren' en andere verwijzingen naar zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht af te schaffen, zo kwam deze week naar buiten.

Het moet niet gekker worden. Teken daarom de petitie aan de gemeente Amsterdam en de NS, om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Bekeerlingen tot het christendom hebben het in de Islamitische Republiek Iran zwaar te verduren.

In 2016 werden zeker 193 christenen gevangengezet, waaronder veel bekeerlingen vanuit de islam.

Dit moet ophouden. Teken daarom de petitie hiernaast aan het staatshoofd en de president van Iran.

De afgelopen dagen is er hard onderhandeld tussen de verschillende partijen die meedoen aan de formatiebesprekingen: VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie.

Daarbij is het, naast hopelijk ook het CDA, vooral de ChristenUnie die zich in zal zetten voor de waarde van het menselijk leven en het gezin.

Laten we daarom lijsttrekker Gert-Jan Segers een hart onder de riem steken en hem veel succes wensen bij zijn inzet voor deze zaken.

Vorige week gaf wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam een interview aan het ND over thuisonderwijs.

Al sinds 2015 wil De Jonge thuisonderwijs het liefste verbieden. Maar omdat dit wettelijk gezien niet gaat – de wet staat thuisonderwijs toe voor wie in de buurt geen school kan vinden die onderwijs biedt volgens de eigen levensovertuiging – probeert hij het zo moeilijk mogelijk te maken voor ouders om hun kinderen thuisonderwijs te geven.

Op 24 april kwam naar buiten dat de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde in de toekomst euthanasie zullen toestaan. Dit in tegenstelling met het beleid dat tot nu toe op basis van de christelijke identiteit van de instellingen is gevoerd.

Onderteken daarom deze oproep aan het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde, waarin hen gevraagd wordt zich te houden aan de eigen verklaarde uitgangspunten.

Eind februari 2017 heeft Omar Hasan al-Bashir, de President van Soedan, aan Petr Jašek gratie verleend, de Tsjechische ontwikkelingswerker, na veertien maanden gevangenschap in Soedanese gevangenissen, waardoor hij eindelijk terug kon keren naar zijn gezin in Tsjechië.

Dominee Hassan Kodi en student Abdulmonem Abdulmawla - die samen met Petr Jašek gevangenzaten - zitten gek genoeg nog steeds gevangen. Eind januari 2017 werden ze door een rechtbank in Khartoem ieder tot 12 jaar gevangenschap veroordeeld...

Op de Université Catholique de Louvain staat de academische vrijheid onder druk.

Stéphane Mercier, gastdocent bij het instituut voor filosofie, heeft zich uitgesproken tegen abortus. Hij is nu op het matje geroepen om zich te verantwoorden over de tekst en het eventuele gebruik ervan in zijn lessen.

Dit is in flagrante tegenspraak met de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten.

CitizenGO nodigt je uit om deel te nemen aan de 61e sessie van de Commissie voor de Status van Vrouwen bij de Verenigde Naties.

193 Lidstaten van de Verenigde Naties zullen delegaties sturen vanuit hun regering om hen te vertegenwoordigen op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, van 13 tot 24 maart.

De laatste tijd is er veel te doen geweest over euthanasie en andere vormen van 'hulp bij zelfdoding'. De dokters in NRC die aangaven geen euthanasie te willen plegen op wilsonbekwame dementerenden, de discussie over 'voltooid leven' waarin bepaalde partijen pleiten voor het legaliseren van euthanasie voor iedereen boven de 75 jaar...
In de aanloop naar de verkiezingen wil CitizenGO een signaal afgeven aan de politiek en tegelijkertijd een beroep doen op individuele stemmers om te stemmen volgens hun geweten.
Door deze kiezersverklaring te ondertekenen belooft u om níet op een partij te stemmen die aangeeft voorstander te zijn van een 'voltooid leven'-wet.

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, heeft een fonds opgezet dat moet dienen om abortusorganisaties wereldwijd te ondersteunen. Dit naar aanleiding van het (her)invoeren van de Mexico City Policy in de Verenigde Staten, waardoor dit land de abortusorganisaties niet meer met belastinggeld steunt onder het mom van 'ontwikkelingshulp'. Dat gat wil minister Ploumen nu gaan vullen. Het Nederlandse kabinet heeft al 10 miljoen euro toegezegd en het Belgische ook.