Dość szkalowania naszych Pasterzy!

Adresat/Adresaci petycji: Abp Henryk Hoser SAC

 

Dość szkalowania naszych Pasterzy!

Dość szkalowania naszych Pasterzy!

02.000
  1.636
 
1.636 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Fot.: Franciszek Vetulani / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojciech_Lema%C5%84ski_byVetulani... / CC 3.0 / http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Na tegorocznym przystanku Woodstock w Akademii Sztuk Przepięknych gościł ksiądz Wojciech Lemański.

W czasie dyskusji padło z jego ust wiele wypowiedzi kłamliwych, pomijających ważne fakty i wybielających zło.

Ksiądz Lemański próbował m.in.:

- Tłumaczyć krytyczny stosunek Kościoła do Przystanku Woodstock, oskarżając biskupów o zazdrość, pominąwszy zupełnie wszelkie demoralizujące i szkodliwe aspekty przedsięwzięcia.
- Sugerować, że biskupi są ludźmi zamkniętymi w pałacach, głuchymi na potrzeby wiernych ("Gdyby [...] tak chociaż ze 100 biskupów przyszło i stanęło między wami pewnie uszy by im zwiędły, ale na pewno by usłyszeli coś co w tych pałacach biskupich, kurialnych do nich nie dociera.")
- Twierdzić, że to dobrze, iż zwolniono prof. Chazana, który sprzeciwił się zamordowaniu nienarodzonego dziecka ("(...) teraz przy tym dyskursie dotyczącym tego znanego, już na szczęście byłego, dyrektora jednego ze szpitali w Warszawie.")
- Ukazywać niezrozumienie przyczyn zakazu medialnych wypowiedzi i upatrując jego cel jedynie jako ograniczenie wolności (- Czy ten zakaz ogranicza księdza wolność? - Ja myślę, że w zamiarze tego, który ten zakaz na mnie nałożył, zapewne tak.)

Ze stwierdzeniem księdza Lemańskiego, mówiącym, że:
"Jeżeli specjalistami od przygotowania Światowych Dni Młodzieży, które będą w Polsce za dwa lata, czy za trzy są ludzie, którzy są dobrze po siedemdziesiątce, to trudno się spodziewać, że oni będą przemawiać głosem młodych ludzi, mówić o problemach młodych ludzi."
Nie warto polemizować, wystarczy przypomnieć jedynie Jana Pawła II i jego zdolności kontaktu z młodzieżą

Mając na uwadze powyższe jawnie szkodliwe wypowiedzi głoszone publicznie przez księdza katolickiego (nadmieniając jednocześnie, że było ich więcej niż wymienione powyżej) powinniśmy jako katolicy pokazać naszą dezaprobatę wobec fałszywych wypowiedzi księdza Lemańskiego, które realnie szkodzą Kościołowi, zyskując poklask jedynie środowisk antyklerykalnych i ateistycznych.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
02.000
  1.636
 
1.636 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Abp Henryk Hoser SAC

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,


My, wierni Kościoła katolickiego, stanowczo sprzeciwiamy się słowom księdza Lemańskiego rzucającym oszczercze oskarżenia pod adresem Pasterzy naszego Kościoła.


Wypowiedzi księdza Wojciecha Lemańskiego na przystanku Woodstock są skandaliczne i kłamliwe, a z faktu, iż padły one z ust kapłana katolickiego wynika, że zasługują na szczególne potępienie.


Mając na uwadze powyższe, prosimy o wyciągnięcie wobec księdza stosownych konsekwencji w celu powstrzymania kolejnych antyklerykalnych wystąpień, które budują fałszywy obraz hierarchów jako niedbających o potrzeby wiernych i Kościoła.


Pragniemy zapewnić, że posługa biskupów Kościoła katolickiego w Polsce budzi nasz najwyższy szacunek i poparcie. Nasi Pasterze dbają o zbawienie wszystkich członków owczarni Chrystusowej, zwracając uwagę na nasze aktualne problemy i postępując w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła powszechnego oraz papieża Franciszka.


Zapewniamy o wierności, wsparciu i modlitwie za księdza arcybiskupa oraz wszystkich biskupów Konferencji Episkopatu Polski.


Z prośbą o modlitwę,

 
[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Abp Henryk Hoser SAC

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,


My, wierni Kościoła katolickiego, stanowczo sprzeciwiamy się słowom księdza Lemańskiego rzucającym oszczercze oskarżenia pod adresem Pasterzy naszego Kościoła.


Wypowiedzi księdza Wojciecha Lemańskiego na przystanku Woodstock są skandaliczne i kłamliwe, a z faktu, iż padły one z ust kapłana katolickiego wynika, że zasługują na szczególne potępienie.


Mając na uwadze powyższe, prosimy o wyciągnięcie wobec księdza stosownych konsekwencji w celu powstrzymania kolejnych antyklerykalnych wystąpień, które budują fałszywy obraz hierarchów jako niedbających o potrzeby wiernych i Kościoła.


Pragniemy zapewnić, że posługa biskupów Kościoła katolickiego w Polsce budzi nasz najwyższy szacunek i poparcie. Nasi Pasterze dbają o zbawienie wszystkich członków owczarni Chrystusowej, zwracając uwagę na nasze aktualne problemy i postępując w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła powszechnego oraz papieża Franciszka.


Zapewniamy o wierności, wsparciu i modlitwie za księdza arcybiskupa oraz wszystkich biskupów Konferencji Episkopatu Polski.


Z prośbą o modlitwę,

 
[Imię i nazwisko]