REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Petycja skierowana do Rządzących Państwami

 

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

0500.000
  220.198
 
220.198 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Meriam Yehya Ibrahim nareszcie jest wolna i bezpieczna (o sprawie informowaliśmy tutaj: http://citizengo.org/pl/7426-uwolnic-meriam ). Niestety, nie można tego powiedzieć o tysiącach Chrześcijan w Iraku, Syrii, Nigerii, Kamerunie, Sudanie, Pakistanie, Somalii i Egipcie, żeby wspomnieć tylko o kilku wybranych krajach, w których dochodzi do prześladowań na tle religijnym. Chrześcijanie zmuszani są w nich do opuszczania swoich domów oraz zamykani w więzieniach za bluźnierstwo, jakim ma być wyznawanie innej wiary niż islam. Regularnie dochodzi też do podpaleń kościołów oraz do rzezi modlących się w nich osób. Chrześcijańskie dziewczynki są gwałcone oraz zmuszane do zawierania małżeństw wbrew ich woli.

Wielokrotnie pisaliśmy o przypadku Asi Bibi uwięzionej w Pakistanie za rzekome bluźnierstwa. Takich osób są tysiące! W Iranie pastor Saeed Abedini ostatnie dwa lata spędził w więzieniu o najostrzejszym rygorze. W Iraku każdego dnia setki Chrześcijan otrzymują ultimatum: nawróćcie się na islam, wyjedźcie z kraju albo czeka Was śmierć.

Według Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka, 80 procent wszystkich aktów dyskryminacji na tle religijnym do jakich dochodzi w dzisiejszym świecie, skierowanych jest przeciwko chrześcijanom.

Centrum Badań Chrześcijaństwa na świecie ze Stanów Zjednoczonych szacuje, że każdego roku 100 tysięcy chrześcijan umiera za wiarę. Oznacza to, że w wyniku prześladowań religijnych, co pięć minut ginie jedna osoba.

Niestety, te zatrważające zjawiska nie spotykały się do tej pory z należytą reakcją ze strony instytucji europejskich.

Pewna nadzieja na zmianę tej sytuacji pojawiła się, gdy w czasie okresu swojego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, Włoski Rząd zadeklarował, że podejmie się obrony i promowania wolności religijnej oraz zwalczania przemocy i dyskryminacji na tle religijnym na świecie. W oficjalnym programie włoskiej prezydencji zapisano: „prezydencja będzie wspierać wszelkie wspólnotowe inicjatywy związane z promowaniem wolności religijnej i wolności przekonań"

W ostatnich tygodniach, wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie i w innych krajach doświadczają bardzo brutalnych ataków. Instytucje europejskie muszą je jednoznacznie potępić i sprzeciwić się im wszystkimi środkami jakimi dysponują! Jeden mały sukces udało się już osiągnąć. W czwartek, 24 lipca, do Rzymu przyleciała Meriam, która dzięki interwencji Włoskiego Rządu została uwolniona z więzienia i oczyszczona z ciążących na niej i podlegających karze śmierci zarzutów.

Pomóż nam nakłonić Włoski Rząd, aby podczas swojego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, dalej podejmował się obrony prześladowanych chrześcijan! Kolejne tysiące osób czeka na naszą pomoc!

Ryzyko rozproszenia Chrześcijan jest ogromne. Prześladowcy atakują ich tylko po to, aby zniszczyć ich wspólnoty. Z tego powodu tak ważna jest polityka łączenia rodzin, aby pomóc tym chrześcijanom, którzy uciekli do Europy, wrócić do ich ojczyzny (wtedy, gdy ze względy bezpieczeństwa na to pozwolą).

Zwracamy się do adresatów petycji, aby uwzględniając Rezolucje nr 1928 (z 2013 roku) i 1957 (z 2011 roku) ) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i szereg innych dokumentów zatwierdzonych na poziomie Unii Europejskiej, przestrzegali swoich zobowiązań w zakresie promowania wolności religijnej i wolności przekonań oraz rozwijania polityki azylu dla prześladowanych społeczności, a także by kształtowali relacje z rządami poszczególnych krajów zależnie od stopnia poszanowania przez nich wolności religijnej.

0500.000
  220.198
 
220.198 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Petycja skierowana do Odpowiedzialnych za działania na rzecz wolności religijnej, w szczególności do: Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Pełniącego aktualnie Prezydencję Unii Europejskiej Rządu Włoskiego reprezentowanego przez Premiera Matteo Renzi'ego, Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a, Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego:

W ostatnim czasie wspólnoty chrześcijańskie w wielu krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie spotykały się z prześladowaniami na tle religijnym. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do niezliczonych, udokumentowanych przypadków uwięzień, gwałtów, morderstw, nakładania specjalnych podatków, przymuszania do zmiany wyznania, okaleczania żeńskich narządów płciowych i wygnań z kraju. Niestety, sytuacja Chrześcijan w tych regionach z każdym kolejnym dniem staje się jeszcze gorsza.

Wobec powyższych faktów, podczas włoskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, prosimy o zaangażowanie się w walkę o zapewnienie niezbywalnego prawa do wolności wyznania dla wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności o:

  • Opracowanie kompleksowej polityki w zakresie udzielania azylu dla osób prześladowanych ze względów na wyznawaną wiarę;
  • Poprawienie zdolności Unii Europejskiej do monitorowania sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej i innych mniejszości religijnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu w celu rozpoczęcia dialogu z władzami tych krajów na temat wydarzeń, które miały ostatnie miejsce na ich terenie;
  • Powiązanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym udzielanej w jej ramach pomocy finansowej, ze stopniem wolności religijnej iprzestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach.
-------------
The current condition of the Christian community in many African and Middle Eastern countries is of great concern and each day becoming much worse. Within the last two months, there were countless documented cases of imprisonment, murder, rape, special taxation, forced conversion, female genital mutilation, and exile. 

During the Italian Chairmanship of the European Council, we ask you to commit to ensuring the alienable right to freedom of religion for all, and concretely: 

  • Develop a comprehensive policy on asylum, based on religious grounds, taking into account current situations of Christian persecution. 
  • Enhance the capability of the EU to monitor situations involving the Christian community and other religious minorities, with the intent to begin political dialogue with Middle Eastern and African countries about these ongoing situations; furthermore, inserting the ability to link EU Neighborhood Policy, which includes financial aid, with the degree of religious freedom and fundamental human rights protection and awareness in those countries.
[Imię i nazwisko]

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Petycja skierowana do Odpowiedzialnych za działania na rzecz wolności religijnej, w szczególności do: Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Pełniącego aktualnie Prezydencję Unii Europejskiej Rządu Włoskiego reprezentowanego przez Premiera Matteo Renzi'ego, Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a, Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego:

W ostatnim czasie wspólnoty chrześcijańskie w wielu krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie spotykały się z prześladowaniami na tle religijnym. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do niezliczonych, udokumentowanych przypadków uwięzień, gwałtów, morderstw, nakładania specjalnych podatków, przymuszania do zmiany wyznania, okaleczania żeńskich narządów płciowych i wygnań z kraju. Niestety, sytuacja Chrześcijan w tych regionach z każdym kolejnym dniem staje się jeszcze gorsza.

Wobec powyższych faktów, podczas włoskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, prosimy o zaangażowanie się w walkę o zapewnienie niezbywalnego prawa do wolności wyznania dla wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności o:

  • Opracowanie kompleksowej polityki w zakresie udzielania azylu dla osób prześladowanych ze względów na wyznawaną wiarę;
  • Poprawienie zdolności Unii Europejskiej do monitorowania sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej i innych mniejszości religijnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu w celu rozpoczęcia dialogu z władzami tych krajów na temat wydarzeń, które miały ostatnie miejsce na ich terenie;
  • Powiązanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym udzielanej w jej ramach pomocy finansowej, ze stopniem wolności religijnej iprzestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach.
-------------
The current condition of the Christian community in many African and Middle Eastern countries is of great concern and each day becoming much worse. Within the last two months, there were countless documented cases of imprisonment, murder, rape, special taxation, forced conversion, female genital mutilation, and exile. 

During the Italian Chairmanship of the European Council, we ask you to commit to ensuring the alienable right to freedom of religion for all, and concretely: 

  • Develop a comprehensive policy on asylum, based on religious grounds, taking into account current situations of Christian persecution. 
  • Enhance the capability of the EU to monitor situations involving the Christian community and other religious minorities, with the intent to begin political dialogue with Middle Eastern and African countries about these ongoing situations; furthermore, inserting the ability to link EU Neighborhood Policy, which includes financial aid, with the degree of religious freedom and fundamental human rights protection and awareness in those countries.
[Imię i nazwisko]