REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Petycja skierowana do Rządzących Państwami

 

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

0500.000
  220.155
 
220.155 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500.000 podpisów.

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Petycja skierowana do Odpowiedzialnych za działania na rzecz wolności religijnej, w szczególności do: Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Pełniącego aktualnie Prezydencję Unii Europejskiej Rządu Włoskiego reprezentowanego przez Premiera Matteo Renzi'ego, Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a, Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego:

W ostatnim czasie wspólnoty chrześcijańskie w wielu krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie spotykały się z prześladowaniami na tle religijnym. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do niezliczonych, udokumentowanych przypadków uwięzień, gwałtów, morderstw, nakładania specjalnych podatków, przymuszania do zmiany wyznania, okaleczania żeńskich narządów płciowych i wygnań z kraju. Niestety, sytuacja Chrześcijan w tych regionach z każdym kolejnym dniem staje się jeszcze gorsza.

Wobec powyższych faktów, podczas włoskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, prosimy o zaangażowanie się w walkę o zapewnienie niezbywalnego prawa do wolności wyznania dla wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności o:

  • Opracowanie kompleksowej polityki w zakresie udzielania azylu dla osób prześladowanych ze względów na wyznawaną wiarę;
  • Poprawienie zdolności Unii Europejskiej do monitorowania sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej i innych mniejszości religijnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu w celu rozpoczęcia dialogu z władzami tych krajów na temat wydarzeń, które miały ostatnie miejsce na ich terenie;
  • Powiązanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym udzielanej w jej ramach pomocy finansowej, ze stopniem wolności religijnej iprzestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach.
-------------
The current condition of the Christian community in many African and Middle Eastern countries is of great concern and each day becoming much worse. Within the last two months, there were countless documented cases of imprisonment, murder, rape, special taxation, forced conversion, female genital mutilation, and exile. 

During the Italian Chairmanship of the European Council, we ask you to commit to ensuring the alienable right to freedom of religion for all, and concretely: 

  • Develop a comprehensive policy on asylum, based on religious grounds, taking into account current situations of Christian persecution. 
  • Enhance the capability of the EU to monitor situations involving the Christian community and other religious minorities, with the intent to begin political dialogue with Middle Eastern and African countries about these ongoing situations; furthermore, inserting the ability to link EU Neighborhood Policy, which includes financial aid, with the degree of religious freedom and fundamental human rights protection and awareness in those countries.
Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Podpisz tę petycję teraz!

0500.000
  220.155
 
220.155 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500.000 podpisów.