Żądamy ukarania europosłów PO i znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Adresat/Adresaci petycji: ANDRZEJ DUDA –Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - BEATA SZYDŁO – Prezes Rady Ministrów Premier Rzeczpospolitej Polskiej

 

Żądamy ukarania europosłów PO i znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

010.000
  9.976
 
9.976 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.

Żądamy ukarania europosłów PO i znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

 Petycja społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej z Wnioskiem o spowodowanie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej posłów Platformy Obywatelskiej, którzy w dniu 15 listopada 2017 roku, nie tylko głosowali za uchwaleniem rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce, lecz ze swojej strony byli jej inicjatorami, dodając poprawkę „ o warszawskim marszu faszystów”, jaki według nich miał odbyć się w Warszawie podczas obchodów Dnia Niepodległości, w dniu 11 listopada 2017 roku. Zachowanie wymienionych przez Polską Agencję Prasową posłów PO w osobach między innymi Janusza Lewandowskiego, Jarosława Wałęsy, Michała Boniego, Danuty Huebner, Danuty Jazłowieckiej, Julii Pitery, Róży Thun, i innych polityków tego ugrupowania, którzy brali udział w głosowaniu przeciwko Polsce, jest niczym nieusprawiedliwionym aktem politycznego wandalizmu, wymierzonego w Rzecz Najświętszą dla wszystkich Polek i Polaków w kraju oraz na świecie – w naszą umiłowaną Ojczyznę. Jest także zdradą wobec własnego narodu, którą niczym innym nie można tłumaczyć, jak tylko grą o własne prywatne interesy, mające na celu obalenie rządu Pani Premier BEATY SZYDŁO i Prezydentury Pana ANDRZEJA DUDY. Stanowi to przestępstwo przeciwko RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z art. 129, który mówi: - „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolutej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa, lub zagraniczną organizacją działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”. Artykuł 133. Kodeksu Karnego mówi także o tym: - „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. My, niżej podpisani obywatele naszego kraju jesteśmy przygnębieni faktem, że znalazła się grupa polskich polityków, która po 245 latach od I rozbioru Polski, zdecydowała się na jawną współpracę z wrogimi przedstawicielami innych państw, oczerniając na arenie europejskim rząd naszej Ojczyzny nieprawdziwymi informacjami. Fakt bycia opozycją w najmniejszym stopniu tego nie usprawiedliwia, gdyż Eurodeputowani Polskiego Stronnictwa Ludowego zbojkotowali głosowanie nad tą rezolucją Parlamentu Europejskiego, według nas właściwie uzasadniając : „Polskie sprawy musimy rozwiązywać w Polsce”. Jednocześnie pragniemy podziękować 152 Eurodeputowanym z innych krajów, którzy głosowali przeciwko uchwaleniu tej haniebnej rezolucji, naruszającej prawo do samostanowienia naszego kraju na arenie międzynarodowej i wprowadzaniu krajowych reform także w dziedzinie sądownictwa. Między innymi dla spełnienia obietnic zrobienia porządku w skorumpowanym Wymiarze Sprawiedliwości, głosowaliśmy na obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. W takiej sytuacji straszenie Polski zastosowaniem uruchomienia Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, jest niczym innym, jak szantażem wobec legalnie wybranych władz, a także odbieraniem nadziei głosującym w demokratycznych wyborach, co do spełniania realizacji postanowień obecnego rządu. Pragniemy zauważyć, to co trudno jest dostrzec w Brukseli czy Berlinie, że Polska po latach rządów koalicji PO-PSL, stała się państwem wolnym od istnienia patologii społecznej, w tym licznych afer o charakterze przestępczym. Apele Parlamentu Europejskiego o zdecydowane potępienie jako „ksenofobicznego i faszystowskiego Marszu Niepodległości w Warszawie” oceniamy, jako próby budowania nieprawdziwego obrazu naszej Ojczyzny, która jest obecnie krajem spokojnym, otwartym dla wszystkich narodowości. Niezadowoleni z tego faktu mogą być tylko ci, którym nie daje się szans ataków w Polsce na bezbronnych ludzi, popełnianych w aktach terrorystycznych na terenie innych krajów, także członków Unii Europejskiej. Jesteśmy nie tylko zadowoleni, ale dumni z naszego obecnego rządu i uważamy, że o przyszłych władzach naszej Ojczyzny powinny decydować demokratyczne wybory, a nie rezolucja przeciwko której obecnie protestujemy, ani też burdy wszczynane na ulicach przez polityków. nazywających siebie totalną opozycją. Współudział nie tylko naszych władz, ale także polskich obywateli w dzieło budowania wspólnej i zjednoczonej Europy pod sztandarami Unii Europejskiej, to możliwość budowania demokratycznych równych sobie społeczeństw. Nie godzimy się więc na ingerencję w nasze wewnętrzne sprawy, zwłaszcza przy pomocy tych, których charakteryzowały nepotyczne rządy i pasmo nie kończących się afer. Zakończyły je dopiero demokratyczne wybory! Dlatego składamy formalny Wniosek i prosimy o prawne ukaranie wrogów naszej Ojczyzny, łącznie z rozważeniem możliwości zdelegalizowania Platformy Obywatelskiej oraz tzw. ugrupowania o nazwie Nowoczesna, które swojej szansy na dłuższe polityczne zaistnienie szukają w aktach wymierzonych przeciwko własnej Ojczyźnie.
Wiesław Zieliński, Rzeszów,

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresaci petycji: ANDRZEJ DUDA, BEATA SZYDŁO

Żądamy ukarania europosłów PO i znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI. Posłowie PO, którzy w dniu 15 listopada 2017 roku, głosowali za uchwaleniem rezolucji w PE przeciwko Polsce jest niczym nieusprawiedliwionym aktem politycznego wandalizmu i destrukcji naszej umiłowanej Ojczyzny. Oczekujemy stanowczej reakcji i otwartego potępienia oraz ukarania każdego, kto nazywa nas Polaków: nazistami, faszystami, ksenofobami i rasistami. Nie możemy dłużej tolerować obrażania nas i szkalowania dobrego imienia naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej.

 Agnieszka Boniecka

 

[Imię i nazwisko]

Żądamy ukarania europosłów PO i znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Podpisz tę petycję teraz!

010.000
  9.976
 
9.976 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.