ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

 

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

020.000
  11.973
 
11.973 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

WIEDZ JEDNO..... Nie podpisujesz tej petycji dla mnie czy kogokolwiek..... Nie podpisujesz jej, bo ktoś Cię o to prosi.... Robisz to dla SIEBIE i TYCH, których KOCHASZ......
UWIERZ!!! Nie jesteśmy niewolnikami systemu.... SYSTEM TO MY!!!


"Żądamy wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych   i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań ze środków publicznych (NFZ)."

Już wieMY, że zwykły obywatel tego kraju może coś zmienić... Dosyć narzekania i mówienia; " W tym kraju nie da się nic zmienić"......Ja WAM mówię, że się da!!!! Wystarczą dobre chęci i dobrzy ludzie....

W tym roku, dzięki WAM, udało się zmienić mały wycinek okrutnej rzeczywistości dzieci chorych na neuroblastomę, jeden z najbardziej złośliwych nowotworów wieku dziecięcego.... Gdy zaczynaliśMY walkę o eksperymentalną terapię przeciwciałem monoklonalnym anty-GD2 dla Tych Dzieci, wydawało się, że porywaMY się z motyką na słońce.... A jednak, dzięki petycji i ponad 40 tysiącom WASZYCH podpisów senne marzenia spełniły się!!!!!!

Badanie 25.07.2014. roku zostało w Polsce zarejestrowane i na dniach pierwsze Dziecko nbl zostanie poddane terapii!!!!!

Teraz idziemy o krok dalej.... Ta walka uwidoczniła Nam przeszkody natury prawnej, nie do końca jasne przepisy, które utrudniają, a często z powodu braku środków, uniemożliwiają medycznym ośrodkom naukowym przystępowanie do niekomercyjnych badań klinicznych, skierowanych nie tylko do dzieci onkologicznych, ale wszystkich poważnie chorych pacjentów w tym kraju....takie badania to często najnowsze trendy w leczeniu, eksperymenty medyczne, które dają szansę na zdrowie i życie! Mało tego, często badania te, w innych krajach Unii Europejskiej stanowią już standartową opiekę i w pełni dostępne świadczenia z zakresu opieki medycznej, a w Polsce nie są stosowane z przyczyn proceduralnych.

Art. 37k. pkt. 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne mówi:

1. Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z badaniem klinicznym i objęte protokołem badania klinicznego, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostarcza bezpłatnie uczestnikom badania klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz urządzenia stosowane do ich podawania.

1a. Świadczenia opieki zdrowotnej:

1) niezbędne do usunięcia skutków pojawiających się powikłań zdrowotnych wynikających z zastosowania badanego produktu leczniczego,

2) których konieczność udzielenia wyniknie z zastosowania badanego produktu leczniczego,

3) niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniu klinicznym – sponsor finansuje również, jeżeli świadczenia te są świadczeniami gwarantowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie wdając się w szegóły.... Zasada jest prosta. Za opiekę medyczną w procesie komercyjnych badań klinicznych płacą koncerny farmaceutyczne i po to powstał ten przepis, aby nie finansować ze środków publicznych działalności koncernów. W przypadku niekomercyjnych badań klinicznych, zgodnie z dyrektywą unijną, koncerny nie mogą ich finansować i w rzeczywistości ciężar rozwoju nauki został przerzucony na uczelnie medyczne, które i tak ciągle walczą z brakiem środków na finansowanie swojej podstawowej działalności...

Dlatego wychodząc na przeciw potrzebom, głównie uczelni medycznych, które bądź co bądź , są finansowane z budżetu państwa i co do zasady nie prowadzą działalności zarobkowej, a prowadzą swoją działalność pro publico bono....żądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań, ze środków publicznych (NFZ). MamMy tu na myśli wszelkie procedury medyczne takie jak: pobyt na intensywnej terapii, farmakoterapię, badania obrazowe, czy zwykle pobranie krwi i przyklejenie plastra.....W obecnym stanie prawnym to sponsor niekomercyjnego badania klinicznego( w tym konkretnym przypadku najczęściej uniwersytet medyczny) musi z własnych środków pokrywać koszty tych procedur.

Bardzo liczyMY na Waszą pomoc!

UczyńMY możliwym to co do tej pory wydawało się niemożliwe....aby każdy z Nas, kogo dotknie dramat choroby nowotworowej, mógł dostać NADZIEJĘ!!! To gwarantuje NAM Konstytucja RP! Nadszedł czas wyegzekwować NASZE PRAWA!!!!!

Razem możeMy WSZYSTKO !!!

TWÓJ PODPIS-NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Mec. Piotr Jackiewicz

Paulina Szubińska-Gryz- "ta" od "tej" neuroblasomy

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych i finanansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań ze środków publicznych (NFZ).

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  11.973
 
11.973 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.