WYKLĘCI - NIEZŁOMNI. PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ O NASZYCH BOHATERACH

PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ O NASZYCH BOHATERACH

 

WYKLĘCI - NIEZŁOMNI. PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ O NASZYCH BOHATERACH

WYKLĘCI - NIEZŁOMNI. PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ O NASZYCH BOHATERACH

0100.000
  58.880
 
58.880 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Szanowni Państwo,

podpisy trafiły do Kancelarii Prezydenta RP podczas spotkania, na którym przekazano ponad 80.000 podpisów! (Oprócz zbierania podpisów pod internetową petycją, dołączono też te, które zebrano na papierze). Relacja z tego spotkania i przekazania podpisów jest tutaj: https://youtu.be/vpK1P4RsoaY oraz na stronie prezydenckiej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,129,spotkanie-w-sprawie-akcji-wykleci-niezlomni-przywrocmy-pamiec-naszym-bohaterom.html

Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe zaangażowanie Państwa w tę akcję!

Redakcja CitizenGO

----

„Nie spoczniemy, dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci. „Łączka” musi być przebadana do końca”.

DRODZY PRZYJACIELE!

Akcja „Wyklęci – Niezłomni. Przywróćmy pamięć Naszym BOHATEROM” została  zainicjowana przez Fundację Łączka z Warszawy, Fundację Niepodległości z Lublina oraz Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z Krakowa. Akcja jest zupełnie apolityczna. Naszym celem jest zgromadzenie wokół tej inicjatywy jak największej ilości organizacji, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych, którym zależy na odnalezieniu miejsc pochówku i godnego upamiętnienia tych, którzy mieli na zawsze zostać zapomniani i wyklęci. Pierwszym etapem naszej akcji jest zbieranie podpisów pod petycją do władz Rzeczpospolitej Polski.

Znajdź nas na FB:  https://www.facebook.com/wykleciniezlomni  i daj nam lajka

Jeżeli chcesz nam pomóc w organizacji tego przedsięwzięcia, napisz maila: .

Dziękujemy!

 

0100.000
  58.880
 
58.880 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresaci petycji: Najwyższe Władze RP

My, niżej podpisani, popieramy dążenia prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN do spraw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego.

Żądamy od Najwyższych Władz Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta RP , Marszałka Sejmu RP, Premiera RP podjęcia natychmiastowych działań w celu:

1. Umożliwienia dokończenia prac ekshumacyjnych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie. 

2. Ustaleniu  tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie badań DNA.

3. Budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami pochowamy naszych Bohaterów.

[Imię i nazwisko]

Adresaci petycji: Najwyższe Władze RP

My, niżej podpisani, popieramy dążenia prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN do spraw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego.

Żądamy od Najwyższych Władz Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta RP , Marszałka Sejmu RP, Premiera RP podjęcia natychmiastowych działań w celu:

1. Umożliwienia dokończenia prac ekshumacyjnych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie. 

2. Ustaleniu  tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie badań DNA.

3. Budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami pochowamy naszych Bohaterów.

[Imię i nazwisko]