Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Petycja kierowana do ONZ i Ligi Arabskiej

 

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

0200.000
  122.574
 
122.574 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Prosimy o podpisanie petycji "Stop prześladowaniom Chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu"!

Chrześcijanie w Iranie stoją w obliczu prześladowań. Często są niesłusznie oskarżani za: "szerzenie korupcji na ziemi" lub "wrogość wobec Boga."

Gdy Hassan Rouhani został prezydentem Iranu, media głównego nurtu reklamowały go jako "umiarkowanie uduchowionego", który chciałby rozszerzyć Irańskie relacje z rosnącą populacją Chrześcijan Irańskich oraz krajami zachodnimi. W ich oczach był zwolennikiem zmiany.

Jednak tytuł "umiarkowanego" okazał się zupełnie nieprawdziwy. Rouhani, ekstremista, jest odpowiedzialny za liczne naruszenia podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej. Christian Telegraph napisał:

"hasłem wyborczym prezydenta Rouhani w jego kampanii prezydenckiej była "roztropność nadziei", podczas gdy w praktyce jego rządy okazały się rządami "zagrożeniem i lękiem dla Chrześcijan."

W jednym z ostatnich tygodni, trzech liderów Wspólnoty Irańskich Chrześcijan zostało oskarżonych przez władze za swoje przekonania religijne, czeka ich za to kara śmierci. Oskarżeni męższczyźni są dobrze znani i szanowani w irańskim kościele.

Dwa lata temu, obywatel amerykański chrześcijanin Saeed Abedini, udał się do Iranu w celu pomocy w budowaniu domu dziecka. Wkrótce potem został aresztowany i uwięziony. Jego zbrodnia? Bycie chrześcijaninem.

Saeed Abedini przeszedł na chrześcijaństwo z islamu. Irański rząd twierdzi, że  jest on "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego" – jego wcześniejsze wizyty w Iranie zapoczątkowały powstawanie domowych kościołów, a praca z irańskimi nastolatkami sprawiła, że przechodzili oni na chrześcijaństwo.

Na początku 2013 roku Saeed Abedini został oskarżony na 8 lat pozbawienia wolności w irańskim więzieniu. Niedługo później, został przniesiony do do najbardziej rygorystycznego irańskiego wiezienia - Rajai Shahr. Eksperci twierdzą, że wspomniane więzienie jest przepełnione, panują w nim fatalne warunki, w więźniowie są traktowani jak zwierzęta.

W styczniu ONZ wydała oświadczenie o zgłoszeniu licznych egzekucji w Iranie od początku rządów Prezydenta Hassan’a Rouhani, który obiął władzę w sierpniu 2013 roku. Od stycznia do czerwca odbyło się 411 egzekucji. Lider Islamskiej Rady Najwyższej oświadczył, że ludzie z Zachodu (chrześcijanie) to „banda zwierząt”. The Ayatollah stwierdza, że chrześciajnie są „chorzy umysłowo” I należy im „przepisać” tylko jedno lekarstwo: śmierć.

Taka zbrodnicza polityka może prowadzić do zagłady Chrześcijan w Iranie.

Kierujemy naszą petycję do Ligi Arabskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przekonaliśmy się, że reakcja obu organizacji jest w dużej mierze zależna od społecznych nacisków.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie

Iran posiada grupę więźniów, których jedynym „przestępstwem” są praktyki religijne.

Tylko w jednym z ostatnich tygodni, Iran niesłusznie skazał trzech wyznawców Chrześcijaństwa za ich wiarę. Tylko w pierwszym półroczu zamordowano oficjalnie (na mocy wyroku śmierci) w Iranie aż 411 osób (różnych wyznań).

Społeczność międzynarodowa musi zaregować na rażące naruszenia podstawowych praw oraz wolności religijnej.

Proszę o natychiastową reakcję ze strony ONZ i Ligi Arabskiej. Z każdym dniem, wierni mniejszości religijnych w Iranie ponoszą konsekwencje decyzji irańskich przywódców.

Nadszedł czas, aby chrześcijanie, którzy są bezprawnie uwięzieni wyłącznie z powodu ich wiary, zostali uwolnieni i trafili do swoich rodzin.

[Imię i nazwisko]

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  122.574
 
122.574 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.