Petycja w obronie Mary Wagner

Adresat/Adresaci petycji: Ambasador Kanady w Polsce

 

Petycja w obronie Mary Wagner

Petycja w obronie Mary Wagner

050.000
  41.125
 
41.125 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia, ponownie została aresztowana za przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia.

Przypominam, że Mary Wagner była już skazana na 23 miesiące więzienia za modlitwę w intencji obrony życia oraz rozdawanie białych róż matkom, które zdecydowały się na aborcję.

Proszę o podpisanie tej petycji, skierowanej do pani Alexandry Bugailiskis, ambasador Kanady w Polsce. Proszę o przesyłanie jej znajomym.

Domagamy się zaprzestania prześladowania Mary Wagner!

-----------------------------

W imieniu swoim oraz wszystkich, którzy już podpisali tę petycję, pragnę podziękować wszystkim mediom, które rozpowszechniają informację o niej, m. in. "Naszemu Dziennikowi", Telewizji Republika i portalowi Fronda.pl 

050.000
  41.125
 
41.125 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Ambasador Kanady w Polsce

Szanowna Pani Ambasador,


ogromny niepokój polskiej opinii publicznej budzą doniesienia o aresztowaniu przez kanadyjskie władze Mary Wagner, działaczki na rzecz obrony życia poczętego. Prokuratura z Pani kraju oskarża ją o naruszenie nadzoru kuratorskiego i zakłócanie „działalności gospodarczej”, jaką w świetle kanadyjskiego prawa jest zabijanie dzieci nienarodzonych.


Piszemy do Pani by prosić rząd Kanady, którego Pani jest przedstawicielem w Polsce, o zaprzestanie prześladowania Mary Wagner za przekonania. Podejmowane przez kanadyjski wymiar sprawiedliwości kroki przeciwko Mary Wagner poddają w wątpliwość, czy kraj który Pani reprezentuje spełnia standardy demokratycznego państwa prawnego, przestrzegającego podstawowych praw człowieka.


Przypominamy, że nie są to pierwsze wątpliwe praktyki władz kanadyjskich przeciwko Mary Wagner. Za swoje przekonania była ona już skazana na karę więzienia, w którym spędziła prawie 2 lata. Pragniemy zwrócić Pani uwagę, że więzienie ludzi za poglądy jest naruszeniem art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


Domagamy się zaprzestania prześladowania Mary Wagner i zadośćuczynienia jej krzywd, które spotkały ją ze strony kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości.


Zgodnie z przeprowadzonymi przez CBOS badaniami opinii publicznej, 75% Polaków uważa, że aborcja jest złem, które nigdy nie może być usprawiedliwione. Czy w związku z tym w razie przekroczenia kanadyjskiej granicy wielu Polaków powinno się obawiać aresztowania?

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Ambasador Kanady w Polsce

Szanowna Pani Ambasador,


ogromny niepokój polskiej opinii publicznej budzą doniesienia o aresztowaniu przez kanadyjskie władze Mary Wagner, działaczki na rzecz obrony życia poczętego. Prokuratura z Pani kraju oskarża ją o naruszenie nadzoru kuratorskiego i zakłócanie „działalności gospodarczej”, jaką w świetle kanadyjskiego prawa jest zabijanie dzieci nienarodzonych.


Piszemy do Pani by prosić rząd Kanady, którego Pani jest przedstawicielem w Polsce, o zaprzestanie prześladowania Mary Wagner za przekonania. Podejmowane przez kanadyjski wymiar sprawiedliwości kroki przeciwko Mary Wagner poddają w wątpliwość, czy kraj który Pani reprezentuje spełnia standardy demokratycznego państwa prawnego, przestrzegającego podstawowych praw człowieka.


Przypominamy, że nie są to pierwsze wątpliwe praktyki władz kanadyjskich przeciwko Mary Wagner. Za swoje przekonania była ona już skazana na karę więzienia, w którym spędziła prawie 2 lata. Pragniemy zwrócić Pani uwagę, że więzienie ludzi za poglądy jest naruszeniem art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


Domagamy się zaprzestania prześladowania Mary Wagner i zadośćuczynienia jej krzywd, które spotkały ją ze strony kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości.


Zgodnie z przeprowadzonymi przez CBOS badaniami opinii publicznej, 75% Polaków uważa, że aborcja jest złem, które nigdy nie może być usprawiedliwione. Czy w związku z tym w razie przekroczenia kanadyjskiej granicy wielu Polaków powinno się obawiać aresztowania?

[Imię i nazwisko]