Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pan prof.Jacek Majchrowski oraz radni Rady Miasta Krakowa

 

Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

02.000
  1.389
 
1.389 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

Walczymy o pomnik który powinien stać od 18 lat a NIE STOI! Podpisz, wspomóż akcję w walce o upamiętnienie Tych którzy walczyli z komunizmem w latach 1944-56!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pan prof.Jacek Majchrowski oraz radni Rady Miasta Krakowa

  1.  

 

                                              DO PANA 

                    PROF. JACKA MAJCHROWSKIEGO

                    PREZYDENTA  MIASTA KRAKOWA

 

                                                 I

 

                       RADNYCH MIASTA KRAKOWA

 

       My, uczestnicy uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2018 roku , na Placu Inwalidów w Krakowie, przy kamieniu węgielnym pomnika

    „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”,

poświęconym uroczyście w dniu 20 września 2001 roku przez ś.p.

 Księdza Infułata Stanisława Małysiaka – Duszpasterza Środowisk Kombatanckich Krakowa /w bryle kamienia złożono Akt Erekcyjny/,

 

z w r a c a m y  się do aktualnie sprawujących z woli wyborców władzę w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie w osobach p. Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego i Radnych Miasta Krakowa

 o wypełnienie zobowiązań podjętych w 2001 roku w sprawie budowy pomnika

        „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.

 

Nasza Petycja dot. szczególnie  częściowej reasumpcji  Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/228/07 z dnia 4 lipca 2007 roku .

Przez okres ostatnich 17 lat Komitet Budowy Pomnika, w miejscu usuniętego pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” na Pl. Inwalidów w Krakowie, a przed gmachem b. Urzędu Bezpieczeństwa, nie może zrealizować budowy tego pomnika, wskutek oporu kolejnych sprawujących władzę - nie zmienił się tylko Pan Prezydent!

Czyżby problemem były słowa zawarte w nazwie pomnika - tym, co stawiali  opór  k o m u n i z m o w i ?!

 Komitet przy poparciu organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, wypełnił niezbędne procedury dot. realizacji projektu;

1. opracował projekt pomnika i zlecił wykonanie odpowiednich  makiet-odlewów rzeźbiarzowi,

2. doprowadził do zatwierdzenia potrzebnej dokumentacji lokalizacyjnej przez władze komunalne,

3. przystąpił do gromadzenia odpowiednich funduszy,

4. dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w miejscu lokalizacji pomnika na Pl. Inwalidów w Krakowie-20.09.2001r

5. załatwił wszystkie  formalności związane z zatwierdzeniem poszczególnych faz realizacji budowy pomnika.

    

Jest również druga Uchwała RMK Nr LVI/729/08 z dnia 5 listopada 2008 roku, zmieniająca Uchwałę z 4 lipca.

I w tej Uchwale pojawia się tytuł pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”

Wykonanie Uchwały zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Krakowa -powierzono Prezydentowi Miasta Krakowa - & 2.

 

Jak widać do dzisiaj, Pan Prezydent nie wykonał powierzonej mu w 2008 roku Uchwały!

 

Członkowie Komitetu Budowy Pomnika powołanego w 1997 roku- żyje jeszcze trzech członków- i mieszkańcy Krakowa długo czekają na widomy znak pamięci o ofiarach  najokrutniejszego stalinowskiego terroru i nigdy nie wyrazili zgody na budowę innego pomnika właśnie w tym miejscu!

Ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych w okresie 1944-1956 może „sięgać” łącznie nawet 50 tys. zmarłych i zamordowanych, co dorównuje niemalże stratom poniesionym przez Armię Krajową pod okupacją niemiecką do marca 1944 r.. Ustalenia IPN dotyczące zbrodni sądów wojskowych mówią o ponad 5 tys. skazanych na karę śmierci, egzekucji wykonano ponad 3 tys. Liczby te stanowią tylko niewielki procent zamordowanych w latach 1944-1956 -w ocenie historyka IPN Tomasza Łabuszewskiego. Liczba aresztowanych z powodów politycznych w pierwszym powojennym okresie tworzenia się „władzy ludowej” w Polsce ocenia się na ok. 250 tys. osób.

 

Nie mamy nic przeciw uczczeniu w Krakowie ludzi stawiających mężnie opór niemieckiemu nazizmowi i  komunizmowi na przestrzeni półwiecza 1939-1989. 

Miejsca na cokole pomnika „Tym , co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” jest wystarczająco aby umieścić odpowiednie tablice i uczcić tych wszystkich, którzy w dalszych latach walczyli z komunizmem, lecz były to już zupełnie inne metody walki i inny rodzaj represji. Zabójstwa zdarzały się rzadko, nie były regułą jak przed 1956 rokiem.

Ile jeszcze niezrealizowanych obietnic usłyszą Ci ostatni, żyjący członkowie Komitetu od kandydatów na Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa?

A może kandydaci czekają, aż Ci ostatni, którzy stawiali opór komunizmowi odejdą pełnić Wieczną Wartę i będą mieli tzw.” święty spokój”.

  

Kraków, dnia 1 marca 2018 roku.

[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.389
 
1.389 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.