O należne miejsce ojcostwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

O należne miejsce ojcostwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

050.000
  22.671
 
22.671 osób podpisalo petycję.

O należne miejsce ojcostwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nazywam się Dariusz Cupiał i od piętnastu lat stoję na czele Tato.Net, wiodącej dziś inicjatywy inspirującej mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej roli w życiu.

Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn. Powołałem ten ruch, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Dziś jest to również sieć współpracy setek i tysięcy ojców w Polsce, Europie i na całym świecie.

Wierzę, że każde dziecko dla właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje mamy i taty. Tato.Net istnieje, by spełnić największe marzenie dzieci, które w XXI wieku dotkliwie cierpią z braku ojcowskiej troski. Wszystkie moje działania wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo.

Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy podzielają przekonanie, że ojcostwo powinno dziś, za sprawą samych mężczyzn, odzyskać należną mu rangę i uznanie. Badania od lat potwierdzają, że współczesny kryzys męskości ma źródła w wycofaniu się ze swoich ról wielu ojców. Nieobecni w swoich rodzinach, nieobecni w życiu swoich dzieci, rezygnujący z odpowiedzialności za samych siebie. Nieobecność mężczyzn to cecha niestety coraz bardziej powszechna.

Od lat staram się wspierać odbudowę męskiej obecności i odpowiedzialności od dołu, w sferze realnej, pracując na codzień z dziesiątkami i setkami mężczyzn-ojców. Po latach coraz mocniej dostrzegam, że ta praca potrzebuje też wsparcia w sferze symbolicznej i sferze idei.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie przez podpisanie naszej petycji.
 Mam marzenie, której jest też marzeniem rzeszy przebudzonych ojców, zdających sobie sprawę z wagi swoje ojcostwa. Tym marzeniem jest, by ojcostwo jako wartość społeczna znalazło swoje oparcie w zapisach konstytucyjnych. Wielu z nich często musi zmagać się z przestarzałymi regulacjami prawnymi, trudnymi warunkami ekonomicznymi oraz wymagającymi realiami wynikającymi z szybkich zmian społecznych. Liczne są bariery, które bez wsparcia ze strony Państwa nie będą mogły być przełamane.

To konstytucje formują życie wspólnot, to one wyznaczają, które wartości, przynajmniej na poziomie idei, uzyskują rangę wartości chronionych. W artykule 18 Konstytucji RP chronione jest macierzyństwo, rodzicielstwo, rodzina, ale nie ma w nim mowy wprost o ojcostwie.

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że sfera symboliczna jest bardzo ważna. Dlatego, wpisując się w zainicjowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę debatę i zapowiedź referendum konstytucyjnego przygotowałem petycję o wprowadzenie do polskiej ustawy zasadniczej ochrony ojcostwa jako wartości ustrojowej. Chodzi w skrócie o dopisanie do chronionych wartości konstytucyjnych ojcostwa.

Wszystkich, którym drogie jest dobro rodziny bardzo proszę o podpisanie załączonej petycji.


Serdecznie dziękuję za pomoc
dr Dariusz Cupiał
Przewodniczący Rady Programowej Inicjatywy Tato.Net

+ List do:

Ta petycja jest...

Wygrana!

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

"Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej."

Pozwalam sobie zwrócić Pańską uwagę na fakt, że w tym tekście nie ma mowy wprost o ojcostwie. Dlatego proponuję wyraz "rodzicielstwo" zastąpić wyrazem "ojcostwo".

Kryzys i wycofanie ze swoich ról współczesnych mężczyzn to także kryzys dzisiejszych małżeństw i całych rodzin.

Zdaję sobie sprawę, że same zmiany prawa nie odwracają procesów społecznych, ale też bez zmiany prawa procesy społeczne są trudno odwracalne. 

Wiem, że podejmuje Pan starania o zmianę polskiej Konstytucji w drodze referendum.

Wyrażam nadzieję, że w swoich planach uwzględni Pan to drobne uzupełnienie, którego doniosłość nie jest może kluczowa na gruncie prawnym, ale w sferze symbolicznej ma pierwszorzędne znaczenie.

Apeluję do Pana, Panie Prezydencie, o dopisanie do katalogu podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską ojcostwa, jako jednego z fundamentów dobra wspólnego wszystkich obywateli jakim jest nasza Ojczyzna.

[Imię i nazwisko]

O należne miejsce ojcostwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  22.671
 
22.671 osób podpisalo petycję.