POPIERAMY ODRĘBNOŚĆ USTAW dla Architektów i Inżynierów Budownictwa

Adresat/Adresaci petycji: Minister Inwestycji i Rozwoju - Pan Jerzy Kwieciński

 

POPIERAMY ODRĘBNOŚĆ USTAW dla Architektów i Inżynierów Budownictwa

05.000
  3.792
 
3.792 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

POPIERAMY ODRĘBNOŚĆ USTAW dla Architektów i Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo,

Architekt i inżynier budownictwa to różne zawody.

Mamy różne profesje i uzupełniające się umiejętności, które łączy wspólny cel – realizacja inwestycji budowlanych.

Codzienna praktyka sprawia, że współpraca naszych środowisk jest niezwykle ważna, jednak wydarzenia ostatnich tygodni powodują niepotrzebne zamieszanie wśród partnerów procesu inwestycyjnego – architektów i inżynierów budownictwa.

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą o architektach, ustawą o inżynierach budownictwa  pragniemy wyrazić zdanie środowiska zawodowego architektów oraz studentów architektury, jako przyszłych jego członków.

 • ZGADZAMY SIĘ I POPIERAMY PODJĘTE DZIAŁANIA

w zakresie przygotowania odrębnej ustawy dla architektów od ustawy dla inżynierów budownictwa.  Rozwiązanie to uporządkuje i jednoznacznie określi role i odpowiedzialność poszczególnych zawodów.

Łączy nas wspólny cel, jakim jest możliwie najlepsza realizacja planowanych inwestycji.

Aby jednak była ona możliwa, architekci nie mogą być jedną ze specjalności inżynierskich, lecz muszą pozostać wyodrębnionym zawodem, który będzie miał szansę skoordynować działalność wszystkich branż dla uzyskania najlepszego efektu planowanych i realizowanych wspólnie inwestycji.

Pozostawienie zawodu architekta jako jednej ze specjalności budowlanej zaciera klarowność odpowiedzialności za proces projektowy i inwestycyjny wszystkich zawodów i specjalności, powodując postępującą degradację otoczenia, co bez wątpienia odbija się niekorzystnie na warunkach życia społeczeństwa.  

 

Architekci są zawodem zaufania publicznego. Dlatego, przyjmując odpowiedzialność za przestrzeń jako dobro wspólne i nadrzędne, wykonując zawód architekta z powołania i pasji, zwracamy się z prośbą o wzięcie naszych argumentów pod uwagę i potraktowanie ich, jako głosu w debacie publicznej.  

 • Polska należy do jednego z najbardziej nieuporządkowanych przestrzennie krajów Europy. Zależy nam, aby stan ten został zmieniony, ale zdajemy sobie sprawę, że wymaga to długofalowej polityki architektonicznej. Wzorem innych państw europejskich, gdzie dbałość o kulturę budowania przynosi efekty i tworzy przestrzeń o wysokiej jakości życia, powinniśmy wprowadzić mechanizmy umożliwiające osiągnięcie tego celu. Jednym z nich jest odpowiednie zdefiniowane zawodów architekta i inżyniera budownictwa, w dwóch odrębnych ustawach, które będzie pierwszym krokiem na tej drodze.
 • Zawód architekta jest interdyscyplinarny i łączy w sobie wiele dziedzin nauki i techniki.
 • Architekci wchodzą w interakcje z inwestorem, które wymagają spełniania standardów nakładanych na zawody zaufania publicznego. 
 • Każda osoba, bez względu na posiadane wykształcenie, jeśli wykonuje bądź chce wykonywać zawód architekta, musi podlegać Izbie Architektów oraz regulacjom ustawy o architektach. Dopuszczenie do projektowania architektonicznego dla nie-architektów, powinno stanowić wyjątek, szczegółowo opisany w ustawach. 
 • Prawo do sprawowania funkcji kierownika budowy winno przysługiwać zarówno inżynierom budownictwa, jak i architektom. Zawód architekta już na etapie projektowania wymaga koordynacji prac projektowych wszystkich branż biorących udział w opracowaniu dokumentacji. Korzystając z tej kompleksowej wiedzy, architekt świadomie może pełnić funkcję kierownika budowy.
 • Ponieważ nie ma kierunków pokrewnych w stosunku do architektury, tylko ukończenie 5 letnich studiów architektonicznych, może upoważniać do zdania egzaminu i przystąpienia do Izby Architektów.
 • Nie godzimy się z faktem, że tylko 30% wykształconych architektów znajduje pracę w Polsce, a pozostałe rzesze absolwentów Wydziałów Architektury szuka pracy w innych zawodach lub poza granicami kraju, a w efekcie błędnych zapisów Ustaw, ten procent będzie co rok mniejszy.

Idąc za przykładem innych europejskich państw, gdzie od lat funkcjonują ustawy o architektach i polityce architektonicznej, oczekujemy dalszej i szybkiej pracy nad odrębnymi ustawami. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym los branży projektowej, przyszłość architektów i inżynierów budownictwa nie jest obojętny do złożenia swojego podpisu pod niniejszym Listem Otwartym do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Czas wymaga od nas wspólnego działania, zarówno architektów jak i inżynierów budownictwa razem.

Podpisz się pod listem już dziś!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Minister Inwestycji i Rozwoju - Pan Jerzy Kwieciński

LIST OTWARTY 
ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW 
oraz STUDENTÓW ARCHITEKTURY 
do Pana Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą o architektach, ustawą o inżynierach budownictwa  pragniemy wyrazić zdanie środowiska zawodowego architektów oraz studentów architektury, jako przyszłych jego członków.

ZGADZAMY SIĘ I POPIERAMY PODJĘTE DZIAŁANIA
w zakresie przygotowania odrębnej ustawy dla architektów od ustawy dla inżynierów budownictwa. Rozwiązanie to uporządkuje i jednoznacznie określi role i odpowiedzialność poszczególnych zawodów. 

Łączy nas wspólny cel, jakim jest możliwie najlepsza realizacja planowanych inwestycji. Aby jednak była ona możliwa, architekci nie mogą być jedną ze specjalności inżynierskich, lecz muszą pozostać wyodrębnionym zawodem, który będzie miał szansę skoordynować działalność wszystkich zawodów dla uzyskania najlepszego efektu społecznego planowanych i realizowanych wspólnie inwestycji. Pozostawienie zawodu architekta jako jednej ze specjalności budowlanej zaciera klarowność odpowiedzialności za proces projektowy i inwestycyjny wszystkich zawodów i specjalności, powodując dalszą degradację otoczenia, co bez wątpienia odbija się niekorzystnie na warunkach życia społeczeństwa.  

Dlatego, przyjmując odpowiedzialność za przestrzeń jako dobro wspólne i nadrzędne, wykonując zawód architekta z powołania i pasji, zwracamy się z prośbą o wzięcie naszych argumentów pod uwagę i potraktowanie ich, jako głosu w debacie publicznej.  

 • Polska należy do jednego z najbardziej nieuporządkowanych przestrzennie krajów Europy. Zależy nam, aby stan ten został zmieniony, ale zdajemy sobie sprawę, że wymaga to długofalowej polityki architektonicznej. Wzorem innych państw europejskich, gdzie dbałość o kulturę budowania przynosi efekty i tworzy przestrzeń o wysokiej jakości życia, powinniśmy wprowadzić mechanizmy umożliwiające osiągnięcie tego celu. Jednym z nich jest odpowiednie zdefiniowane zawodów architekta i inżyniera budownictwa, w dwóch odrębnych ustawach, które będzie pierwszym krokiem na tej drodze. 
 • Zawód architekta jest interdyscyplinarny i łączy w sobie wiele dziedzin nauki i techniki. 
 • Architekci wchodzą w interakcje z inwestorem, które wymagają spełniania standardów nakładanych na zawody zaufania publicznego. 
 • Każda osoba, bez względu na posiadane wykształcenie, jeśli wykonuje bądź chce wykonywać zawód architekta, musi podlegać Izbie Architektów oraz regulacjom ustawy o architektach. Dopuszczenie do projektowania architektonicznego dla nie-architektów, powinno stanowić wyjątek, szczegółowo opisany w ustawach. 
 • Prawo do sprawowania funkcji kierownika budowy winno przysługiwać zarówno inżynierom budownictwa, jak i architektom. Zawód architekta już na etapie projektowania wymaga koordynacji prac projektowych wszystkich branż biorących udział w opracowaniu dokumentacji. Korzystając z tej kompleksowej wiedzy, architekt świadomie może pełnić funkcję kierownika budowy.
 • Ponieważ nie ma kierunków pokrewnych w stosunku do architektury, tylko ukończenie 5 letnich studiów architektonicznych, może upoważniać do zdania egzaminu i przystąpienia do Izby Architektów.
 • Nie godzimy się z faktem, że tylko 30% wykształconych architektów znajduje pracę w Polsce, a pozostałe rzesze absolwentów Wydziałów Architektury szuka pracy w innych zawodach lub poza granicami kraju, a w efekcie połączenia Ustaw, ten procent będzie co rok mniejszy.

Idąc za przykładem innych europejskich państw, gdzie od lat funkcjonują ustawy o architektach i polityce architektonicznej, oczekujemy dalszej i szybkiej pracy nad odrębnymi ustawami. 

[Imię i nazwisko]

POPIERAMY ODRĘBNOŚĆ USTAW dla Architektów i Inżynierów Budownictwa

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.792
 
3.792 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.