WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

Adresat/Adresaci petycji: Słowacy

 

WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

0200.000
  110.209
 
110.209 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

Szanowni Państwo,

dziękujemy za ogromne wsparcie tej inicjatywy! Mówiły o niej zagraniczne media i - co najważniejsze - dostrzegli oraz docenili ją licznie sami Słowacy! To referendum to ogromny sukces, bo ponad 90% głosujących odpowiedziało pozytywnie na postawione pytania. Niestety, zabrakło frekwencji (potrzeba było 50%, a wypowiedziało się 21%). Dziękujemy! 

Ciągle można się dopisywać, bo Słowacy nie odpuszczą i dalej będą walczyć o rodzinę.

Na zdjęciu organizatorzy referendum wraz z przedstawicielem CitizenGO, Matteo Cattaneo, który w naszym imieniu doręczył list poparcia.

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Korzekwa

CitizenGO - Campaigns Director

P.S. Poniżej tekst pana Michała Swata, który jest autorem polskiej petycji skierowanej do Słowaków. Dziękuję Panu Michałowi za jego ogromne zaangażowanie w tę ważną sprawę!

----

Wygrane referendum w Chorwacji oraz zbliżające się referendum na Słowacji to przykład walki o tradycyjne wartości w Europie, której chrześcijańskim korzeniom nie da się zaprzeczyć! Gra toczy się o najwyższą stawkę: o małżeństwo, rodzinę, życie i naszą wolność decydowania o losie nas i naszych bliskich.

Słowacy osiągnęli ogromny sukces! Udało im się doprowadzić do referendum, w którym naród będzie mógł wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak powinna u naszych słowiańskich sąsiadów wyglądać rodzina i jaką drogę obiorą na następne lata w sprawach adopcji dzieci przez homoseksualistów, definicji małżeństwa czy obowiązkowej „edukacji” seksualnej w szkołach.

Już sam fakt poparcia dla organizacji referendum budzi ogromny szacunek i jest sukcesem!  W celu zorganizowania referendum, słowackiej pozapartyjnej inicjatywie obywatelskiej - Sojuszowi dla Rodziny udało się zebrać 400 000 podpisów! Podkreślam: 400 tysięcy w kraju w którym ludność to trochę ponad pięć milionów! To 8% ludności!

Oto pytania, na jakie Słowacy odpowiedzą w referendum:

1.Czy zgadzacie się z tym, aby małżeństwem nie mógł się nazywać żaden inny związek oprócz związku jednego mężczyzny z jedną kobietą?

2. Czy zgadzacie się z tym, aby parom albo grupom osób tej samej płci nie umożliwić adopcji dzieci i ich wychowywania?

3. Czy zgadzacie się z tym, aby zabronić szkołom uczenia dzieci na temat seksualnych zachowań oraz eutanazji, jeśli dzieci te lub też ich rodzice są temu przeciwni?

(1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?)

Niestety, ze strony wielu zewnętrznych mediów już ruszyła silna i agresywna kampania ( http://www.economist.com/news/europe/21637820-genuine-grassroots-democra...)  przeciw referendum.

Dajmy na przykład chociażby brytyjską gazetę "The Economist" o zasięgu globalnym, która nie tylko Słowaków, ale w ogóle wszystkie narody Europy Środkowo-Wschodniej próbuje nazywać" barbarzyńskim społeczeństwem" ("Uncivil society") w których "zachodnie państwa" wydając "biliony euro, dolarów, pensów, koron norweskich i tym podobnych starały się przez ostatnie dwie dekady wprowadzić cywilizowane społeczeństwo w pokomunistycznej Środkowej i Wschodniej Europie, ale bez większego sukcesu".

Przykład wyżej cytowanej gazety pokazuje proces, jaki możemy obserwować od dawna w wielu podobnych mediach. W Polakach oraz w bliskim nam geograficznie, historycznie i kulturowo narodach próbuje się stworzyć poczucie jakiegoś kompleksu niższości wobec "zachodniej cywilizacji" i tamtejszych tak bardzo "tolerancyjnych" społeczeństw. Pokażmy zatem Słowakom, że wobec tej zachodniej presji i ataku na podstawowe wartości nie są sami, że ich sąsiedzi są dla nich wsparciem i że narody Europy Środkowej i Wschodniej jedna potrafią i chcą trzymać się razem.

Zwycięstwo naszych tradycyjnych wartości w tym referendum byłoby ważnym znakiem, otuchą dla innych i dowodem na to, że jeszcze nie cała Europa się poddała, że mamy swoje prawo do głosu i że umiemy stanowić o sobie, wbrew narzucanej nam wszystkim propagandzie.

Wyraź solidarność z narodem słowackim i podpisz petycję!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Słowacy

Drodzy Słowacy,

chciałbym wyrazić moje pełne poparcie, uznanie i szacunek dla waszej inicjatywy, jaką jest referendum w ochronie rodziny, małżeństwa i innych związanych z nimi wartości. Życzę Wam wytrwałości w tym obranym przez Was celu, który jest nam wspólny.  Nie jesteście sami w Waszej walce! Nie poddawajcie się! Musimy sobie nawzajem pomagać w tej trudnej walce.

[Imię i nazwisko]

WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  110.209
 
110.209 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.