Stop demoralizacji dzieci poprzez programy TV

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Stop demoralizacji dzieci poprzez programy TV

05.000
  2.011
 
2.011 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Stop demoralizacji dzieci poprzez programy TV

Czy Twoje dziecko ogląda samemu telewizję? Jeśli tak, to jest ono narażone na obejrzenie treści, które mogą mieć na nie demoralizujący i szkodliwych wpływ.

Dzieje się tak, ponieważ nadawcy telewizyjni ignorują przepisy dotyczące kwalifikacji wiekowej swoich programów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokumencie z dnia 17 lipca 2018 r., przyznaje, że aby móc emitować audycje bez żadnych ograniczeń czasowych, nadawcy zaniżają ich kategorie wiekowe. Jednocześnie KRRiT w jednoznaczny sposób deklaruje, że jej priorytetem i zadaniem strategicznym jest ochrona dzieci i młodzieży przed niestosownymi treściami emitowanymi w programach telewizyjnych.

Patrząc jednak na odcinki seriali takich jak: "Szkoła", "Ukryta prawda" czy "Szpital", można odnieść wrażenie, że poza deklaracją ze strony KRRiT nie idą jakiekolwiek działania lub represje dla nadawców, którzy w rażący sposób zaniżają klasyfikację wiekowe swoich audycji.

Przykładów, w których program określony przez nadawcę jako odpowiedni dla młodzieży od lat 12, łamie wytyczne KRRiT nie tylko dla tej kategorii wiekowej, ale nawet wyższej jest zatrważająco dużo. Dlaczego nadawcy pozwalają sobie ignorować przepisy KRRiT? Pragniemy zwrócić się z petycją do przewodniczącego rady - Witolda Kołodziejskiego, aby stworzono nowe i jasno sprecyzowane przepisy zmuszające nadawców do prawidłowej klasyfikacji swoich programów dla poszczególnych grup wiekowych odbiorców. Dlatego prosimy Cię o podpisanie petycji tej treści:

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

W piśmie z dnia 17 lipca 2018 r., kierowana przez Pana instytucja zadeklarowała za swój priorytet i zadanie strategiczne ochronę dzieci i młodzieży przed demoralizującym wpływem audycji znajdujących się w ofercie programowej niektórych nadawców. Szczytna idea nie idzie jednak w parze realnymi działaniami mającymi powstrzymać nadawców, przed nagminną praktyką rażącego zaniżania klasyfikacji wiekowej swoich programów, tak aby móc emitować je bez żadnych ograniczeń czasowych.

Dodatkowo niezwykle szkodliwą praktyką jest nadawanie audycji autopromocyjnych, w paśmie porannych programów dla dzieci. W czasie autopromocji reklamowane są programy z kategorii wiekowej od lat 12 lub od lat 16 pomimo, że odbywa się to w przerwie reklamowej pomiędzy audycjami dla najmłodszych odbiorców. Dzieci chłoną w ten sposób treści, które są dla nich całkowicie nieodpowiednie.

Postuluję, aby KRRiT stworzyła od nowa precyzyjne przepisy, które ukrócą samowolę nadawców i zmuszą ich do prawidłowej klasyfikacji swoich audycji do poszczególnych grup wiekowych. Regulacjom tym powinny być objęte również treści reklamowe i audycje autopromocyjne.

Wzywam KRRiT do nakładania surowych kar na nadawców, którzy ignorują postanowienia rady w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami, wypaczającymi ich rozwój emocjonalny lub moralny. 

[Imię i nazwisko]

Stop demoralizacji dzieci poprzez programy TV

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.011
 
2.011 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.