Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego.

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

 

Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego.

05.000
  4.916
 
4.916 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego.

Dnia 6.03.2020 Andrzej Duda przedstawiany jako "prezydent" Rzeczpospolitej Polskiej podpisał haniebną nowelizację ustawy oddającą bezcenne złoża naturalne w obce ręce.

https://www.youtube.com/watch?v=_g72nOG7uKU

Ustawa sankcjonuje działanie prawa wstecz, co jest niedopuszczalne w państwie prawa i stanowi groźny wyjątek, który może być powielany w przyszłości. Nowelizacja ustawy procedowana jest nie zgodnie z Regulaminem Sejmu i Senatu. Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu wydały do Projektu nowelizacji negatywne opinie.

Prawdopodobnym autorem projektu nie są posłowie a przedstawiciele MOŚ (Ministerstwa Klimatu), co pozwala na skrócenie ścieżki legislacyjnej (np. brak potrzeby koniecznych konsultacji międzyresortowych i społecznych, brak uzasadnienia ekonomicznego i inne)! Beneficjentem nowelizacji jest m.in. firma kanadyjska Miedzi Copper Corporation (MCC) a nie KGHM, w której Skarb Państwa ma jeszcze ok. 30% akcji, jako prawdopodobnie pierwsza, która złożyła wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznanie złoża (do wyjaśnienia). 

Udzielone koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopaliny użytecznej jest prawie równoznaczne (po spełnieniu określonych warunków) z promesą na uzyskanie koncesji na późniejszą eksploatację. W związku z powyższym powinny być znane dla potencjonalnych koncesjonariuszy oraz SP i Obywateli taryfy opłat eksploatacyjnych. Należy poddać głębokiej analizie stawki opłat celem uzyskania oczekiwanej renty dla właściciela zasobów jakim jest Naród Polski. W związku z faktem, że wnioski koncesyjne firmy MCC i KGHM były przedmiotem badania Prokuratury należy zapoznać się z jej wnioskami. 

Od 30 lat trwa ograbianie Polski z majątku na ziemi i pod ziemią. Czas by suweren wyraził stanowcze NIE dla praktyki dysponowania jego majątkiem przez fałszywe rządy (umocowane za obce pieniądze i wpływy). Zwołanie zostanie ogólnonarodowe referendum, w którym wezmą udział wszyscy Polacy na świecie, w którym opowiedzą się za tym, czy chcą być właścicielem i dysponentem majątku Polskiego szacowanego na kilkaset bilionów PLN. Przyczyń się do realizacji tego przedsięwzięcia podpisując i propagując tą petycję, która będzie powtarzana wraz z rozwojem projektu zaprezentowanego przez Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Wszystkie informacje znajdziesz w Internecie pod postacią dokumentów i wykładów. Nie dajmy się ograbiać. Powiedzmy NIE dla okradania Polaka, Powiedzmy TAK dla uwłaszczenia Polaków na majątku naturalnym, godności, suwerenności i samorządności gospodarczej naszego Narodu!

Wykłady Krzysztofa Tytko: 

SZALEJĄCY KRYZYS SZANSĄ na Suwerenność Polski i Polaków: https://youtu.be/qHvdnIc1tx0

Przejmujemy Władzę. Konkrety. Powołujemy Narodowy Fundusz Zasobów. Tworzymy Polską Spółkę Wydobywczą:

https://youtu.be/SW2_I8UI96E

Nowy Program Milion+! Krzysztof Tytko Ostro wykłada kawę na ławę w "Media Narodowe":

https://youtu.be/g_keQqb85ZA

Krzysztof Tytko wystąpienie pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie:

https://youtu.be/w6BJgclMc00

Wypowiedzi ministra Mariusza Orion Jędryska 2011 - 2019: 

https://www.cda.pl/video/46150911b

Strona OKOPZN:  

https://www.facebook.com/okopzn/

 

Zbiór archiwalnych materiałów filmowych z pracy nad obroną polskich zasobów naturalnych:https://www.cda.pl/okopzn

 

 
Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych na terenie Polski tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego. 

[Imię i nazwisko]

Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego.

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  4.916
 
4.916 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.