W tej dramatycznej sytuacji - Apel do pasterzy Kościoła Katolickiego, władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz ludzi dobrej woli

Adresat/Adresaci petycji: biskupi Kościoła Katolickiego - księża - siostry i bracia zakonni - świeccy - władze państwowe i samorządowe

 

W tej dramatycznej sytuacji - Apel do pasterzy Kościoła Katolickiego, władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz ludzi dobrej woli

020.000
  10.902
 
10.902 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

W tej dramatycznej sytuacji - Apel do pasterzy Kościoła Katolickiego, władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz ludzi dobrej woli

My wierni Kościoła Katolickiego oraz inni ludzie dobrej woli, w obliczu sytuacji, w której w Polsce:

* dzieci nienarodzone, które same nie mogą się obronić, mogą być wciąż zabijane ze względu na podejrzenie poważnych chorób;

* Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z dnia 22.10.2020, który potwierdza konstytucyjną ochronę prawa tych dzieci do życia;

* rośnie fala protestów żądających nie tylko utrzymania, a nawet radykalnego rozszerzenia prawa do zabijania dzieci nienarodzonych;

* znaczna część tych protestów jest agresywnie (przez świętokradcze zachowania i niszczenie kościołów) skierowana przeciwko prawu Bożemu oraz przeciwko zwykłym ludziom, którzy chcą się modlić w świątyniach;

* w przestrzeni publicznej pojawiają wypaczające obraz rzeczywistości apele takie jak “5 x NIE / 5 x TAK. Apel zwykłych księży” czy “Nie w naszym imieniu. Apel do biskupów”;

chcemy jasno i stanowczo wyrazić nasze stanowisko, gdy dookoła szaleją antychrześcijańskie ekscesy, które budzą nasz smutek, żal, sprzeciw i gniew.

Nie tworzymy żadnej struktury, dlatego tak rzadko nas słychać. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, katolikami i niekatolikami, w różnym wieku, pracownikami, pracodawcami i przedsiębiorcami, naukowcami, ekonomistami,   prawnikami, ogrodnikami, nauczycielami, inżynierami, studentami, ....

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poparcia naszego Apelu, który kierujemy do władz Kościoła Katolickiego i Rzeczpospolitej Polskiej. Poparcie najlepiej mogą Państwo wyrazić poprzez swój podpis pod Apelem, za co z góry z całego serca dziękujemy.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: biskupi Kościoła Katolickiego - księża - siostry i bracia zakonni - świeccy - władze państwowe i samorządowe

My wierni Kościoła Katolickiego oraz inni ludzie dobrej woli, apelujemy

do ludzi Kościoła Katolickiego: biskupów, księży, sióstr i braci zakonnych  i świeckich:

* o zaprzestanie zniekształcania nauki Kościoła Katolickiego czy wspierania nieprzyjaciół Kościoła przez niektórych jego duchownych i świeckich w Polsce;

* o odwagę do zabierania publicznie głosu przez pasterzy Kościoła w sprawach wiary i moralności;

* o konsekwentną ewangelizację w duchu miłości Chrystusowej, która przepoi życie społeczne wiarą, nadzieją i miłością Boga i bliźniego;

* o nieuczestniczenie, a w miarę możliwości zapobieganie, podżegającym, antykościelnym akcjom propagandowym, poprzez które ich inicjatorzy - szczególnie ci z wnętrza Kościoła - sieją zgorszenie, niszczą jedność i pokój, którego źródłem jest wspólnota prawdy i wiary;

 

do władz państwowych i samorządowych i innych ludzi dobrej woli:

* o zdecydowane zapobieganie wszelkim przejawom agresji, obelżywości i wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w świątyniach i ich otoczeniu;

* o aktywną postawę na rzecz pomocy dla dzieci nienarodzonych i ich rodzin, wyrażającą się konkretnym wsparciem dla zapewnienia im bezpiecznego i godnego życia;

* o wzmożoną troskę o ład społeczny, który poprzez swoją formę i zasady prawne, nie będzie wrogi wobec prawa naturalnego;

* o zaprzestanie wykorzystywania Kościoła, jego pasterzy, religii katolickiej do rozgrywek politycznych i partyjnych.

Mówimy TAK i wyrażamy z całego serca naszą głęboka wdzięczność tym kapłanom, którzy:

• prowadzą dusze do zbawienia, zarówno dusze zdrowych, jak tych słabych i zagubionych;

•  wzywają grzeszników do nawrócenia i leczą w sakramencie spowiedzi;

• cierpią z powodu prześladowań oraz na skutek niesłusznych oskarżeń i posądzeń; 

• trwają wiernie przy Jezusie Chrystusie pomimo narastających niebezpieczeństw, trudności i przeszkód.

Wzywamy wszystkich, aby stosownie do swojej sytuacji życiowej, podjęli śmiało wyzwanie identyfikacji się z Kościołem Katolickim - Mistycznym Ciałem Chrystusa, a jednocześnie miejscem naszego spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem – jedyną Drogą, Prawdą i Życiem – Tym, który przynosi miłość i daje zbawienie.


 Podpisali: Alena Androsik, Piotr Bednarski, Krzysztof Kosmulski, Maciej Koziołek, Izabela Makowska, Paweł Milcarek, Anna Miszczak, Zygmunt Marek Miszczak, Jerzy Mycka, Agnieszka Mycka, Tomasz Pietrykowski, Zbigniew Przybyłowski, Aneta Sekulska, Grzegorz Sekulski, Paweł S. Szymański, Anna Wiśniewska, Michał Wiśniewski, Rafał Zandberg, Renata Zielińska, Grzegorz Zieliński,Piotr Zajkowski, Karol Żyromski


[Imię i nazwisko]

W tej dramatycznej sytuacji - Apel do pasterzy Kościoła Katolickiego, władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz ludzi dobrej woli

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  10.902
 
10.902 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.