Panie Prezydencie NIE dla ABORCJI

Adresat/Adresaci petycji: PREZYDENT POLSKI PAN ANDRZEJ DUDA

 

Panie Prezydencie NIE dla ABORCJI

05.000
  2.435
 
2.435 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Panie Prezydencie NIE dla ABORCJI

Władza dana Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zobowiązuje do strzeżenia naszej Ojczyzny, przed katastrofą moralną – duchową i materialną, w oparciu o odwieczną tradycję i katolickie korzenie naszego Państwa Polskiego zgodnie prawem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Domagamy się od deklarowanego katolikiem Pana Prezydenta podejmowania działań na rzecz obrony życia poczętego, a nie działań opowiadających się za śmiercią. Oczekujemy od naszego Przywódcy troski o ustawodawstwo zgodne z prawem Bożym. Drodzy Rodacy, prawdziwie wierzący katolicy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na sercu dobro i przyszłość naszego narodu i Ojczyzny zwracamy się w tej petycji z usilną prośbą do naszego Prezydenta Andrzeja Dudy, by prawo do życia dzieci nienarodzonych było całkowicie zagwarantowane w naszym Państwie. Od tego prawa w największej mierze, zależy przyszłość Polski. "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" - nawoływał św. Jan Paweł II. Polska jest ostatnim bastionem wiary na świecie. Chcemy bronić Bożego prawa, które ochroni nas skutecznie, pod warunkiem, że będzie to Boże prawo - przez nas Polaków respektowane. Współczujemy tym osobom, które nie rozumieją właściwie pojętej wolności i walczą przeciwko życiu bezbronnych dzieci. A tym samym zwolennicy aborcji i sam Pan Prezydent, sprowadzają straszny Boży gniew na siebie samych i nieszczęście na cały nasz kraj ze względu na wymiar społeczny każdego grzechu, zwłaszcza grzechu dzieciobójstwa. Zachęcamy do podpisania petycji: Panie Prezydencie NIE DLA ABORCJI.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: PREZYDENT POLSKI PAN ANDRZEJ DUDA

 Szanowny Panie Prezydencie,

 Wszelka władza pochodzi od Boga, wybraliśmy Pana Prezydenta, choć ostatnie wybory prezydenckie wyraźnie zobrazowały ogromny podział w narodzie. Zaufaliśmy Panu, wierząc, że bezpiecznym jest i chlubnym, że nasz Prezydent jest osobą wierzącą. Popłynęło i płynie wiele modlitw i podejmujemy post w Pana intencji oraz wszystkich rządzących. Chcemy stać przy Panu Prezydencie murem. Lecz jeśli podniesie Pan rękę na życie dzieci nienarodzonych, straci Pan całkowicie nasze zaufanie, a Bóg i Maryja będą jeszcze bardziej obrażani i ranieni. Z jakim czołem pojedzie Pan wówczas na Jasną Górę i jak popatrzy Pan Królowej Polski w oczy? Jak wtedy pojedzie Pan do Strachociny do św. Andrzeja Boboli by prosić o wstawiennictwo tego potężnego męczennika?

 Jako wierzący katolicy nie możemy milczeć w obliczu postawy, jaką przyjmuje Pan wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony życia dzieci nienarodzonych. Jasno mówi on, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje prawo do życia każdemu obywatelowi naszej Ojczyzny. To nie jest tylko ludzkie prawo, tak stanowi prawo Boże i Kościół Katolicki – my jego wierni stajemy w obronie tego prawa. Jeśli będzie Pan Prezydent ulegał naciskom i wpływom ludzi, którzy domagają się praw tylko dla siebie, a nie respektują prawa do życia innych, poczętych dzieci – to ściąga Pan na siebie, na swoją własną Rodzinę i na cały nasz naród odpowiedzialność za śmierć tysięcy niewinnych dzieci. Konsekwencje takiego prawa do zabijania będą bardzo bolesne dla całej Polski i dla każdego Polaka w wymiarze duchowym, psychicznym, fizycznym i materialnym. Czy jest Pan świadomy Panie Prezydencie takich konsekwencji, przekleństwa, które już na nas za to ciąży i dalej będzie ciążyć – jeśli nie stanie Pan zdecydowanie po stronie życia, a będzie Pan, jako Głowa Państwa Polskiego, próbował manipulować i poprawiać Boże prawo? „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” – wołał św. Jan Paweł II. Pan Bóg jest jedynym Panem życia i śmierci. Jeśli Bóg daje życie to tylko On może je odebrać i niech nigdy żaden człowiek nie stawia się w miejscu Boga i nie uzurpuje sobie prawa do decydowania o życiu i śmierci drugiego człowieka.

 Mamy tylko jedno życie Panie Prezydencie i bolałoby nas ogromnie, gdyby nasz Prezydent wybrał śmierć nad życie i naraził siebie, własną Rodzinę i całą Polskę na wielki Boży gniew. Dzisiaj są czasy kiedy to niestety musimy dokonać wyboru: albo stoimy po stronie Boga, albo po stronie szatana? Nie ma innej trzeciej możliwości. Panie Prezydencie po której stronie Pan stanie? Dzisiaj potrzeba z Pana strony odwagi i heroizmu, twardego trwania po stronie Boga i Bożego prawa. A w konsekwencji taka postawa zapewni Panu ochronę, błogosławieństwo i wielki rozkwit naszej Ojczyzny.

 Życzymy Panie Prezydencie wiele odwagi, samozaparcia i światła Ducha Świętego, opieki Królowej Polski na tę trudną służbę naszej Ojczyźnie. Jesteśmy z Panem nieustannie w modlitwie i ofiarach za Pana. Prosimy by nie zawiódł Pan Boga, Maryi i św. Andrzeja Boboli oraz całego narodu, w którym już wiele krwi męczeńskiej zostało wylanej. Oszczędźmy tej krwi niewinnej przelewanej na dzieciach nienarodzonych. Jako wierzący katolicy pragniemy również przypomnieć Panu Prezydentowi o konsekwencjach Pana działania na rzecz poszerzenia prawa do aborcji. Jest ono równoznaczne z ekskomuniką, o czym jasno mówi Kodeks Prawa Kanonicznego.

 Wierzymy, że opowie się Pan za życiem, tak, jak obiecał Pan w kampanii wyborczej, pokładamy w Panu nadzieję.

 Niech Bóg Panu błogosławi i strzeże oraz chroni od wszelkiego zła.

 Z uszanowaniem
 

 


 

[Imię i nazwisko]

Panie Prezydencie NIE dla ABORCJI

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.435
 
2.435 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.