Petycja obywatelska w sprawie ochrony życia poczętego

Adresat/Adresaci petycji: Adam Lewandowski Burmistrz Śremu

 

Petycja obywatelska w sprawie ochrony życia poczętego

0100
  83
 
83 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Petycja obywatelska w sprawie ochrony życia poczętego

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami eskalacji agresywnych i wulgarnych działań ze strony środowisk proaborcyjnych, domagających się w Polsce prawa do aborcji na żądanie. Niestety również w Śremie znalazły się osoby solidaryzujące się z tym postulatem, wśród których znalazł się również urzędujący burmistrz.

Chcąc wyrazić swoje zdanie uznające prawo do ochrony życia każdej ludzkiej istoty od momentu jej poczęcia i sprzeciw wobec żądania aborcji na życzenie, zachęcamy do podpisania tej petycji obywatelskiej.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Adam Lewandowski Burmistrz Śremu

Śrem, 20 listopada 2020 r.

Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu

Petycja obywatelska

My niżej podpisani, zwracamy się w sprawie ochrony życia poczętego, która stała się w ostatnim czasie przedmiotem sporów społecznych, także na forum publicznym w Śremie. Opowiedział się Pan w tej sprawie jednoznacznie po stronie zwolenników aborcji na żądanie, czego wyrazem było m.in. wyświetlenie na elewacji ratusza napisu WYBÓR. Celem naszego działania jest zwrócenie uwagi mieszkańców Śremu na konieczność ochrony życia poczętego. Prawo jednostki do wolnego wyboru, nie może być jednocześnie uprawnieniem do ograniczania ochrony ludzkiego życia, w szczególności tego poczętego. Stąd też, powołując się na prawo do równoprawnego sposobu prezentacji własnych poglądów, zwracamy się z żądaniem wyświetlania na elewacji ratusza napisu ŻYCIE wg naszego projektu graficznego, w każdy poniedziałek od godziny 0:00 do godziny 24:00 w okresie od 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 maja 2021 roku włącznie.

[Imię i nazwisko]

Petycja obywatelska w sprawie ochrony życia poczętego

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  83
 
83 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.