"Dziecko poczęte" - prosimy o dobre zmiany w KK!

Petycja do Ministerstwa Sprawiedliwości

 

"Dziecko poczęte" - prosimy o dobre zmiany w KK!

020.000
  16.615
 
16.615 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

"Dziecko poczęte" - prosimy o dobre zmiany w KK!

Boże Narodzenie to czas, gdy szczególnie powinniśmy pomyśleć o ochronie poczętych dzieciPolskie prawo nie chroni każdego człowieka w fazie prenatalnej. Wiemy, że wiele ważnych zmian dokonuje się małymi krokami i za taki dobry krok należy uznać propozycję Komisji Kodyfikacyjnej z jej przewodniczącym,  prof. Andrzejem Zollem, która przygotowuje nowelizację Kodeksu Karnego. Komisja zaproponowała fundamentalną zmianę artykułu 152§1 KK polegającą na wprowadzeniu sformułowania „śmierć dziecka poczętego” w miejsce wyrażenia „przerwanie ciąży”. 

„Bezsporne jest, że dziecko poczęte jest człowiekiem. Co do tej kwestii mamy już chyba dyskusję za sobą. Teraz trzeba wyciągnąć z niej odpowiednie konsekwencje” – podkreśla prof. Andrzej Zoll w rozmowie, zamieszczonej w czasopiśmie „Imago” i cytowanej przez gosc.pl, czy portal w wpolityce.pl.

Miałaby zostać także zwiększona kara dla „lekarzy” dokonujących aborcji.

Obecny przepis art. 152§1 KK brzmi: „Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę podlega każe pozbawienia wolności do lat 3.”. Według Komisji Kodyfikacyjnej nowy przepis miałby brzmieć „Kto powoduje śmierć dziecka poczętego niezdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Zmiana proponowana przez Komisję zasługuje na wsparcie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy propozycja ta wywołała wściekłość wielu środowisk promujących aborcję, w tym wielu polityków, którzy naciskają na porzucenie propozycji.

Takie małe zmiany (często wyłącznie językowe) mogą doprowadzić do lepszych rozwiązań w przyszłości i do zmiany świadomości wielu osób, dla których zabójstwo dziecka przed narodzeniem to jedynie „przerwanie ciąży”.                                   

Wiadomość e-mail trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Popieram propozycje dobrych zmian w KK

Popieram propozycję zmiany artykułu 152§1 KK polegającą na użyciu sformułowania „śmierć dziecka poczętego” zamiast sformułowania „przerwanie ciąży” oraz na zaostrzeniu kary pozbawienia wolności za ten czyn na karę od 3 miesięcy do lat 5.

[Imię i nazwisko]

"Dziecko poczęte" - prosimy o dobre zmiany w KK!

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  16.615
 
16.615 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.