Katolicy Tradycyjni dla Synodu Biskupów 2021 - 2023.

Adresat/Adresaci petycji: Synod Biskupów 2021 - 2023. Ordynariat Polowy. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 - 00-911 Warszawa „Synod”.

 

Katolicy Tradycyjni dla Synodu Biskupów 2021 - 2023.

Katolicy Tradycyjni dla Synodu Biskupów 2021 - 2023.

01.000
  569
 
569 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Wierni czasów Św. Atanazego mieli postawę, która przywróciła Wiarę. Św. Atanazy wyrzucany przez okno, wracał kominem, oczywiście w przenośni. Czy umiemy i czy chcemy być podobni, jeśli możemy wypowiedzieć swoje zdanie nie tylko na forach internetowych, pomiędzy życzliwymi lub nieżyczliwymi nam ludźmi? Nie każdy wie, że może zabrać głos na Synodzie, który trwa. Śpieszymy donieść, że można. Katolicy Tradycyjni wszystko bez walki zostawiają konkurencji w Kościele. A ci, co ze zniszczenia Kościoła zrobili swój zawód, korzystają z każdej możliwości. Widząc coraz więcej zgorszeń Katolicy uznają, że im się nie chce bo nie warto, albo dorabiają jakąś pobożną ideologię do swej bierności. Umieją cytować Atanazego, który walczył w hierarchii, czy innych świętych, ale za nic nie chcą działać, jak oni. Dlatego święte struktury coraz bardziej są przeniknięte wrogami, gdyż wierni, którzy mogliby coś zrobić, są do tego zniechęceni. Źli wykorzystują swoją przewagę i decydujący głos w Kościele, którą zdobyli z powodu bierności wiernych. Niech Katolicy Tradycyjni wypowiedzą swój głos dla Synodu Biskupów. Bóg zapłać za każdy podpis, który wyrazi potrzeby Tradycji Katolickiej w Polsce. Bóg zapłać!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
01.000
  569
 
569 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Synod Biskupów 2021 - 2023. Ordynariat Polowy. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 - 00-911 Warszawa „Synod”.

Ordynariat Polowy - SYNOD Biskupów 2021-2023 Jesteśmy eliminowani z synodalnych spotkań na żywo, więc wybraliśmy tę formę, aby nasz głos był słyszany. Z miłości do Kościoła którego struktury pochodzą sprzed połowy XX wieku a pojęcie synodu pochodzi również sprzed XX wieku, nie obrażamy się za drastyczne zmiany do których gwałtownie dążono i dokonano w XX wieku. Żywo interesuje nas Kościół, który jest ten sam od założenia Go przez Jezusa Chrystusa, który nazwał Kościół swoim Kościołem a nie Piotrowym, nie Franciszkowym: Ty Jesteś Piotr, czyli Skała, na Tobie zbuduję Kościół mój. Kościół Chrystusa nie będzie przezwyciężony przez bramy piekielne w odróżnieniu od innych kościołów: od kościoła Henryka XVIII czy kościołów wschodnich, których głową jest każdorazowy władca Rosji; od partykularnych kościołów, zakładanych przez papieży ostatnich dziesięcioleci . Należymy do Kościoła Chrystusowego w którym posługiwali Apostołowie, przez modlitwę, posty i ofiarę życia. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że Kościołem nie mogą być żadne grupy, bractwa, nie uznające istniejących struktur Kościoła, które by pozostawały nawet w najstraszliwszych chorobach duchowych i herezjach. Z części tych chorób zdajemy głęboko zdajemy sobie sprawę. Jednakże nie możemy opuścić Kościoła ze względu na jedną czy drugą fałszywą karierę tego czy innego hierarchy w Kościele. Nie zrażamy się również bezprawnym i potępionym przez wszystkie sobory i synody wprowadzaniu bóstw pogańskich w sam środek Bazyliki Piotrowej. Z tego powodu korzystamy z katolickiego prawa nie przyjmowania nowych dokumentów, kiedy budzą one w nas trwogę i zamieszanie, pozostając przy wcześniejszych katolickich ustawach, które wprowadzały teologiczny i liturgiczny pokój, porządek i możliwość zrozumienia rzeczywistości eklezjalnej przez najprostszy umysł ludzki. Ta doskonałość Prawa Kościelnego do dziś urzeka swoim pięknem i miłością Kościoła. Takich ustaw Kościelnych pragniemy dla siebie, swoich dzieci i wnuków. W Kościele Powszechnym pozostajemy, modlimy się i o taki stan przepisów kościelnych będziemy walczyć do końca życia. Msza Święta w Tradycyjnym Rycie Rzymskim jest nie tylko źródłem duchowym Europy ale została przyjęta jako własne prawo Polski na Sejmie w Parczewie w 1564 roku. Dlatego Liturgia Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim jest prawem nie tylko Kościoła, ale prawem własnym Państwa Polskiego, przyjętym przez króla Zygmunta Augusta. Nikt: ani urzędnicy Kościoła, ani państwa nie mogą Polaków pozbawić tej Mszy Świętej, gdyż chronią Ją prawa Kościelne i świeckie.

NA PYTANIA Z KWESTIONARIUSZA SYNODALNEGO ODPOWIADAMY:

1. Czym jest dla Ciebie Kościół katolicki?
Miejscem sprawowania sakramentów przez które zbawiamy nasze dusze.

2. Co jest dla ciebie cenne we wspólnocie „diecezji polowej”?
To, co jest prawdziwie, tradycyjnie cenne. Ecclesia Militans.

3. Czego Ci brakuje w Kościele? Tradycyjnej Mszy Świętej blisko mnie.
Powszechnego dostępu do sakramentów szafowanych w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Komunii Świętej na kolanach. Seminarium Tradycyjnego do kształcenia kapłanów w Polsce. Potępienia modernizmu i marksizmu. Potępienia błędów innowierczych.

4. Jak rozumiesz rolę i zaangażowanie świeckich w Kościele?
Nauczanie miłości do Kościoła. Kultywowanie modlitwy i życia zgodnego z moralnością katolicką. Podtrzymywanie znajomości języka Świętej Liturgii i Katechizmu. Wychowywanie dzieci w Wierze Katolickiej. Ochrona dzieci i młodzieży przed eksperymentami duszpasterskimi inicjowanymi przez rozszalałych, pozbawionych powagi kurialistów.

5. Jak zachęcić do powrotu do wspólnoty Kościoła tych, którzy odeszli? To się dokona przez przywrócenie dostojeństwa i powagi w przyjmowaniu Komunii Świętej oraz uczenie kapłanów maksymalistycznej czci do Najświętszego Sakramentu. Przywrócenie powszechnego dostępu do skarbu Kościoła jakim jest Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim i sakramentów szafowanych w tej Świętej Liturgii. Jej piękno i dostojeństwo jest największą atrakcją Kościoła Katolickiego.

6. Czego Ty oczekujesz od chrześcijan w środowisku mundurowym? Żołnierz powinien podlegać permanentnemu kształceniu militarnemu jak również zdobywania informacji o tym, za co gotów jest oddać życie. Wiara, Rodzina, Ojczyzna.

7. Jakie masz pytania dotyczące przyszłości Kościoła, na które chciałbyś, żeby Synod odpowiedział?

Kiedy dojdzie do odrzucenia i potępienia nauczania anty-teologii elit katolickich. Kiedy powstanie chociaż jedno Tradycyjnie Katolickie Seminarium Duchowne w Polsce. Kiedy zostanie przywrócony właściwy blask prawny Mszy Świętej w Klasycznym Rycie Rzymskim. Kiedy powstanie , jeżeli nie ma innej możliwości, I Diecezja Personalna Świętej Tradycji Katolickiej w Polsce wraz ze wszystkimi swymi urzędami. Kiedy ordynariusze przypomną sobie, iż Łacina Kościelna jest świętym językiem Liturgii Katolickiej. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w ramach koniecznych do uwzględnienia naszego głosu w obradach Synodu Biskupów 2021-2023.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Synod Biskupów 2021 - 2023. Ordynariat Polowy. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 - 00-911 Warszawa „Synod”.

Ordynariat Polowy - SYNOD Biskupów 2021-2023 Jesteśmy eliminowani z synodalnych spotkań na żywo, więc wybraliśmy tę formę, aby nasz głos był słyszany. Z miłości do Kościoła którego struktury pochodzą sprzed połowy XX wieku a pojęcie synodu pochodzi również sprzed XX wieku, nie obrażamy się za drastyczne zmiany do których gwałtownie dążono i dokonano w XX wieku. Żywo interesuje nas Kościół, który jest ten sam od założenia Go przez Jezusa Chrystusa, który nazwał Kościół swoim Kościołem a nie Piotrowym, nie Franciszkowym: Ty Jesteś Piotr, czyli Skała, na Tobie zbuduję Kościół mój. Kościół Chrystusa nie będzie przezwyciężony przez bramy piekielne w odróżnieniu od innych kościołów: od kościoła Henryka XVIII czy kościołów wschodnich, których głową jest każdorazowy władca Rosji; od partykularnych kościołów, zakładanych przez papieży ostatnich dziesięcioleci . Należymy do Kościoła Chrystusowego w którym posługiwali Apostołowie, przez modlitwę, posty i ofiarę życia. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że Kościołem nie mogą być żadne grupy, bractwa, nie uznające istniejących struktur Kościoła, które by pozostawały nawet w najstraszliwszych chorobach duchowych i herezjach. Z części tych chorób zdajemy głęboko zdajemy sobie sprawę. Jednakże nie możemy opuścić Kościoła ze względu na jedną czy drugą fałszywą karierę tego czy innego hierarchy w Kościele. Nie zrażamy się również bezprawnym i potępionym przez wszystkie sobory i synody wprowadzaniu bóstw pogańskich w sam środek Bazyliki Piotrowej. Z tego powodu korzystamy z katolickiego prawa nie przyjmowania nowych dokumentów, kiedy budzą one w nas trwogę i zamieszanie, pozostając przy wcześniejszych katolickich ustawach, które wprowadzały teologiczny i liturgiczny pokój, porządek i możliwość zrozumienia rzeczywistości eklezjalnej przez najprostszy umysł ludzki. Ta doskonałość Prawa Kościelnego do dziś urzeka swoim pięknem i miłością Kościoła. Takich ustaw Kościelnych pragniemy dla siebie, swoich dzieci i wnuków. W Kościele Powszechnym pozostajemy, modlimy się i o taki stan przepisów kościelnych będziemy walczyć do końca życia. Msza Święta w Tradycyjnym Rycie Rzymskim jest nie tylko źródłem duchowym Europy ale została przyjęta jako własne prawo Polski na Sejmie w Parczewie w 1564 roku. Dlatego Liturgia Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim jest prawem nie tylko Kościoła, ale prawem własnym Państwa Polskiego, przyjętym przez króla Zygmunta Augusta. Nikt: ani urzędnicy Kościoła, ani państwa nie mogą Polaków pozbawić tej Mszy Świętej, gdyż chronią Ją prawa Kościelne i świeckie.

NA PYTANIA Z KWESTIONARIUSZA SYNODALNEGO ODPOWIADAMY:

1. Czym jest dla Ciebie Kościół katolicki?
Miejscem sprawowania sakramentów przez które zbawiamy nasze dusze.

2. Co jest dla ciebie cenne we wspólnocie „diecezji polowej”?
To, co jest prawdziwie, tradycyjnie cenne. Ecclesia Militans.

3. Czego Ci brakuje w Kościele? Tradycyjnej Mszy Świętej blisko mnie.
Powszechnego dostępu do sakramentów szafowanych w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Komunii Świętej na kolanach. Seminarium Tradycyjnego do kształcenia kapłanów w Polsce. Potępienia modernizmu i marksizmu. Potępienia błędów innowierczych.

4. Jak rozumiesz rolę i zaangażowanie świeckich w Kościele?
Nauczanie miłości do Kościoła. Kultywowanie modlitwy i życia zgodnego z moralnością katolicką. Podtrzymywanie znajomości języka Świętej Liturgii i Katechizmu. Wychowywanie dzieci w Wierze Katolickiej. Ochrona dzieci i młodzieży przed eksperymentami duszpasterskimi inicjowanymi przez rozszalałych, pozbawionych powagi kurialistów.

5. Jak zachęcić do powrotu do wspólnoty Kościoła tych, którzy odeszli? To się dokona przez przywrócenie dostojeństwa i powagi w przyjmowaniu Komunii Świętej oraz uczenie kapłanów maksymalistycznej czci do Najświętszego Sakramentu. Przywrócenie powszechnego dostępu do skarbu Kościoła jakim jest Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim i sakramentów szafowanych w tej Świętej Liturgii. Jej piękno i dostojeństwo jest największą atrakcją Kościoła Katolickiego.

6. Czego Ty oczekujesz od chrześcijan w środowisku mundurowym? Żołnierz powinien podlegać permanentnemu kształceniu militarnemu jak również zdobywania informacji o tym, za co gotów jest oddać życie. Wiara, Rodzina, Ojczyzna.

7. Jakie masz pytania dotyczące przyszłości Kościoła, na które chciałbyś, żeby Synod odpowiedział?

Kiedy dojdzie do odrzucenia i potępienia nauczania anty-teologii elit katolickich. Kiedy powstanie chociaż jedno Tradycyjnie Katolickie Seminarium Duchowne w Polsce. Kiedy zostanie przywrócony właściwy blask prawny Mszy Świętej w Klasycznym Rycie Rzymskim. Kiedy powstanie , jeżeli nie ma innej możliwości, I Diecezja Personalna Świętej Tradycji Katolickiej w Polsce wraz ze wszystkimi swymi urzędami. Kiedy ordynariusze przypomną sobie, iż Łacina Kościelna jest świętym językiem Liturgii Katolickiej. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w ramach koniecznych do uwzględnienia naszego głosu w obradach Synodu Biskupów 2021-2023.

[Imię i nazwisko]