Z miłości do Jezusa i Maryi – w obronie Bożego dzieła. Sprawa Ojca Daniela Galusa 2/2

Adresat/Adresaci petycji: Kongregacja ds. Biskupów

 

Z miłości do Jezusa i Maryi – w obronie Bożego dzieła. Sprawa Ojca Daniela Galusa 2/2

Z miłości do Jezusa i Maryi – w obronie Bożego dzieła. Sprawa Ojca Daniela Galusa 2/2

05.000
  4.851
 
4.851 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Stań z nami w obronie żywego Kościoła. W obronie prawdy, miłości, szacunku i pokoju. Kościoła wolnego od fałszu, obłudy, zakłamania i manipulacji. Kościoła Katolickiego. Kościoła - Oblubienicy Chrystusa. Wyraź swoje poparcie dla głoszenia Ewangelii w posłudze Ojca Daniela Galusa i Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa ❤️

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  4.851
 
4.851 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Kongregacja ds. Biskupów

Obyś był zimny albo gorący!” Ap 3,15

Z miłości do Jezusa i Maryi – w obronie Bożego dzieła. Sprawa Ojca Daniela Galusa.

My niżej podpisani, członkowie Świętego Kościoła Katolickiego, wyrażamy nasze pełne gorące poparcie dla pięknej posługi Ojca Daniela Galusa i Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa w Kościele. Tym samym jawnie i stanowczo sprzeciwiamy się decyzji Kurii częstochowskiej z dnia 3 lutego 2022 roku, nakazującej Księdzu Danielowi porzucenie wspólnoty modlących się, udanie się na półroczne odosobnienie i zaprzestanie głoszenia Słowa Bożego.
Domagamy się jednocześnie uchylenia tejże decyzji ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek ku zastosowaniu tak drastycznego ograniczenia posługi kapłańskiej, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że Ojca Daniel i wspólnota nie otrzymali żadnej kary. Dziwi nas fakt, że Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo jest niedostępny dla członków i sympatyków wspólnoty.
Zauważamy, pomimo rzekomej drogi synodalnej jaką obrał Kościół, że nie ma dialogu wiernych świeckich z hierarchią Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej. Wspólnota wiernych gromadzących się nieustannie na modlitwie (Msze Święte, nabożeństwa, całodzienne i całonocne Adoracje Najświętszego Sakramentu, rekolekcje, pielgrzymki wynagradzające) w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie, od ponad 12 lat pod duchową opieką Księdza Daniela, pełni główną rolę w dziele Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej i w całej Polsce. Na setki zorganizowanych spotkań ewangelizacyjnych przybywało i przybywa nadal tysiące wiernych, nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Ku radości wszystkich zgromadzonych spotkaniom błogosławili i osobiście brali w nich udział sami Pasterze Archidiecezji: śp. Ksiądz Arcybiskup Nowak i obecny hierarcha Ksiądz Arcybiskup W. Depo. Transmisje online ze spotkań, rekolekcji, codziennych Mszy Świętych, jak również zarejestrowane z nich nagrania na YouTube-ie są dostępne dla wszystkich wiernych, przez co Słowo Boże głoszone z ust Ojca Galusa rozchodzi się na cały świat. Nieprzerwanie, dzięki gorącym, wytrwałym modlitwom Duch Święty przyprowadza nowe osoby, często mocno zranione grzechem, które, po wieloletnich przerwach, wracają na łono Kościoła, przyjmując sakramenty rozpoczynają nowe życie w Chrystusie, a często stają się gorliwymi katolikami ewangelizującymi lokalne parafie. Wszystko to ma potwierdzenie w tysiącach złożonych świadectw. We wspólnocie działa fundacja, która zajmuje się pomocą potrzebującym, biednym, chorym. W celach ewangelizacji wydawany jest także kwartalnik „Światło Jezusa”. Wcześniej, od 2013 do 2021 roku – był to miesięcznik „Ogień Jezusa”.
Pomimo tak szerokiej i żarliwej posługi w Kościele, statuty zgromadzenia nie zostały zatwierdzone przez kurię, a samo zgromadzenie i dzieła przynoszące już widoczne owoce próbuje się rozbić, a pasterza – Ojca Daniela zniszczyć, odsuwając całkowicie od posługi spragnionym wiernym w myśl słów Chrystusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.”Mt 26,31.
W imię czego? Przestrzegania świeckiego nakazu noszenia maseczek? - bo od tego się zaczęło... Czy dziś już nie potrzeba gorliwości w ewangelizacji i żaru Ognia Miłości, który rozlewa się na świat? Do czego dążymy? „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać , i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.” Mt 24, 9-10
Zgromadzenie skupia wiernych z Polski i świata w wielopokoleniową rodzinę; od seniorów 80+, przez dorosłych, wspaniałą młodzież i najmniejsze pokolenie młodych katolików, od urodzenia wychowujących się w Sercu Kościoła, w duchu Miłości i Miłosierdzia Jezusa. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im”. Mk 10,14
Czatachowa to dla wielu, wyjątkowe miejsce odnalezienia Boga; miejsce spotkania z Nim – żywym i prawdziwym. W atmosferze gorącej modlitwy uwielbienia dusze doznają uwolnienia, uzdrowienia, ożywienia i rozpalenia wiary. To miejsce wybrane jest przez Boga, a Ojciec Daniel to prawdziwie Boży sługa wszystkich, nieustannie składający się Bogu w ofierze i oddany całkowicie wiernym. To miejsce jest wzorem modlitwy dla innych. Dzieją się tutaj przełomowe nawrócenia, uzdrowienia, cuda na oczach wielu. Niestety pisma z Archidiecezji kierowane do wiadomości publicznej oczerniają wspólnotę wiernych, gromadzącą się przy kościele w Czatachowie, nazywając ją sektą, w wyniku czego wierni są odrzucani, dręczeni i napiętnowani w rodzimych parafiach. Ojciec Daniel Galus nigdy nie przeciwstawiał się Kościołowi. On całym swym sercem miłuje Kościół. Nie ulega wątpliwości natomiast, że każdy kapłan ma prawo wolności słowa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, oraz własnym przekonaniem i rozeznaniem dobra i zła. Nauka Ojca Daniela oparta całkowicie na wyjaśnianiu Pisma Świętego i głoszona z intencją dobra każdego wiernego trafia do tysięcy serc spragnionych Boga : „I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata”. Mt 24, 30-31

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Kongregacja ds. Biskupów

Obyś był zimny albo gorący!” Ap 3,15

Z miłości do Jezusa i Maryi – w obronie Bożego dzieła. Sprawa Ojca Daniela Galusa.

My niżej podpisani, członkowie Świętego Kościoła Katolickiego, wyrażamy nasze pełne gorące poparcie dla pięknej posługi Ojca Daniela Galusa i Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa w Kościele. Tym samym jawnie i stanowczo sprzeciwiamy się decyzji Kurii częstochowskiej z dnia 3 lutego 2022 roku, nakazującej Księdzu Danielowi porzucenie wspólnoty modlących się, udanie się na półroczne odosobnienie i zaprzestanie głoszenia Słowa Bożego.
Domagamy się jednocześnie uchylenia tejże decyzji ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek ku zastosowaniu tak drastycznego ograniczenia posługi kapłańskiej, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że Ojca Daniel i wspólnota nie otrzymali żadnej kary. Dziwi nas fakt, że Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo jest niedostępny dla członków i sympatyków wspólnoty.
Zauważamy, pomimo rzekomej drogi synodalnej jaką obrał Kościół, że nie ma dialogu wiernych świeckich z hierarchią Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej. Wspólnota wiernych gromadzących się nieustannie na modlitwie (Msze Święte, nabożeństwa, całodzienne i całonocne Adoracje Najświętszego Sakramentu, rekolekcje, pielgrzymki wynagradzające) w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie, od ponad 12 lat pod duchową opieką Księdza Daniela, pełni główną rolę w dziele Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej i w całej Polsce. Na setki zorganizowanych spotkań ewangelizacyjnych przybywało i przybywa nadal tysiące wiernych, nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Ku radości wszystkich zgromadzonych spotkaniom błogosławili i osobiście brali w nich udział sami Pasterze Archidiecezji: śp. Ksiądz Arcybiskup Nowak i obecny hierarcha Ksiądz Arcybiskup W. Depo. Transmisje online ze spotkań, rekolekcji, codziennych Mszy Świętych, jak również zarejestrowane z nich nagrania na YouTube-ie są dostępne dla wszystkich wiernych, przez co Słowo Boże głoszone z ust Ojca Galusa rozchodzi się na cały świat. Nieprzerwanie, dzięki gorącym, wytrwałym modlitwom Duch Święty przyprowadza nowe osoby, często mocno zranione grzechem, które, po wieloletnich przerwach, wracają na łono Kościoła, przyjmując sakramenty rozpoczynają nowe życie w Chrystusie, a często stają się gorliwymi katolikami ewangelizującymi lokalne parafie. Wszystko to ma potwierdzenie w tysiącach złożonych świadectw. We wspólnocie działa fundacja, która zajmuje się pomocą potrzebującym, biednym, chorym. W celach ewangelizacji wydawany jest także kwartalnik „Światło Jezusa”. Wcześniej, od 2013 do 2021 roku – był to miesięcznik „Ogień Jezusa”.
Pomimo tak szerokiej i żarliwej posługi w Kościele, statuty zgromadzenia nie zostały zatwierdzone przez kurię, a samo zgromadzenie i dzieła przynoszące już widoczne owoce próbuje się rozbić, a pasterza – Ojca Daniela zniszczyć, odsuwając całkowicie od posługi spragnionym wiernym w myśl słów Chrystusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.”Mt 26,31.
W imię czego? Przestrzegania świeckiego nakazu noszenia maseczek? - bo od tego się zaczęło... Czy dziś już nie potrzeba gorliwości w ewangelizacji i żaru Ognia Miłości, który rozlewa się na świat? Do czego dążymy? „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać , i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.” Mt 24, 9-10
Zgromadzenie skupia wiernych z Polski i świata w wielopokoleniową rodzinę; od seniorów 80+, przez dorosłych, wspaniałą młodzież i najmniejsze pokolenie młodych katolików, od urodzenia wychowujących się w Sercu Kościoła, w duchu Miłości i Miłosierdzia Jezusa. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im”. Mk 10,14
Czatachowa to dla wielu, wyjątkowe miejsce odnalezienia Boga; miejsce spotkania z Nim – żywym i prawdziwym. W atmosferze gorącej modlitwy uwielbienia dusze doznają uwolnienia, uzdrowienia, ożywienia i rozpalenia wiary. To miejsce wybrane jest przez Boga, a Ojciec Daniel to prawdziwie Boży sługa wszystkich, nieustannie składający się Bogu w ofierze i oddany całkowicie wiernym. To miejsce jest wzorem modlitwy dla innych. Dzieją się tutaj przełomowe nawrócenia, uzdrowienia, cuda na oczach wielu. Niestety pisma z Archidiecezji kierowane do wiadomości publicznej oczerniają wspólnotę wiernych, gromadzącą się przy kościele w Czatachowie, nazywając ją sektą, w wyniku czego wierni są odrzucani, dręczeni i napiętnowani w rodzimych parafiach. Ojciec Daniel Galus nigdy nie przeciwstawiał się Kościołowi. On całym swym sercem miłuje Kościół. Nie ulega wątpliwości natomiast, że każdy kapłan ma prawo wolności słowa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, oraz własnym przekonaniem i rozeznaniem dobra i zła. Nauka Ojca Daniela oparta całkowicie na wyjaśnianiu Pisma Świętego i głoszona z intencją dobra każdego wiernego trafia do tysięcy serc spragnionych Boga : „I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata”. Mt 24, 30-31

[Imię i nazwisko]