Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

Adresat/Adresaci petycji: Władze RP

 

Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

Adresat/Adresaci petycji: Władze RP

Petycja o udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  14.751
 
14.751 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.