Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

Adresat/Adresaci petycji: Pan Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

 

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

0200
  117
 
117 podpisało. Osiągnijmy 200!

W Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A znajduje się budynek aresztu śledczego po niemieckim Gestapo (1939-1944), a następnie komunistycznym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956), w którym zachowały się cele, oryginalne do nich drzwi, a w nich judasze. Na ścianach cel znajdują się oryginalne inskrypcje wyryte przez Żołnierzy Wyklętych z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Budynek jest obecnie własnością Miasta Radzyń Podlaski.
Dotychczas władze miejskie nie reagowały na żadne sygnały społeczne w tej sprawie. Obecnie, po latach rządów postkomunistów, wróciły nadzieje na przywrócenie temu miejscu należnego mu znaczenia.
W związku z powyższym popieram wniosek o powołanie w tym miejscu Muzeum – Miejsca Pamięci Narodowej, które upamiętniałoby ofiary niemieckiego i komunistycznego terroru oraz pełniło rolę ośrodka muzealno-badawczego.
Nie mam wątpliwości, że taki ośrodek oznaczałby nie tylko oddanie należytego hołdu patriotom radzyńskim, którzy stracili w tym miejscu swoje życie i zdrowie, by następne pokolenia mogły cieszyć się wolnością, ale także stanowił nową jakość na naukowo-kulturalnej mapie miasta Radzynia Podlaskiego.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
0200
  117
 
117 podpisało. Osiągnijmy 200!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Pan Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Pan Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

[Imię i nazwisko]