Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

Adresat/Adresaci petycji: Pan Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

 

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

W Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A znajduje się budynek aresztu śledczego po niemieckim Gestapo (1939-1944), a następnie komunistycznym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956), w którym zachowały się cele, oryginalne do nich drzwi, a w nich judasze. Na ścianach cel znajdują się oryginalne inskrypcje wyryte przez Żołnierzy Wyklętych z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Budynek jest obecnie własnością Miasta Radzyń Podlaski.
Dotychczas władze miejskie nie reagowały na żadne sygnały społeczne w tej sprawie. Obecnie, po latach rządów postkomunistów, wróciły nadzieje na przywrócenie temu miejscu należnego mu znaczenia.
W związku z powyższym popieram wniosek o powołanie w tym miejscu Muzeum – Miejsca Pamięci Narodowej, które upamiętniałoby ofiary niemieckiego i komunistycznego terroru oraz pełniło rolę ośrodka muzealno-badawczego.
Nie mam wątpliwości, że taki ośrodek oznaczałby nie tylko oddanie należytego hołdu patriotom radzyńskim, którzy stracili w tym miejscu swoje życie i zdrowie, by następne pokolenia mogły cieszyć się wolnością, ale także stanowił nową jakość na naukowo-kulturalnej mapie miasta Radzynia Podlaskiego.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Pan Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

[Imię i nazwisko]

Wniosek o utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej w byłej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.