Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Adresat/Adresaci petycji: JE Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzej Duda

 

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

05.000
  3.442
 
3.442 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Przywrócenie obywatelstwa polskiego ofiarom okupacji ziem wschodnich RP to kolejny etap przywracania suwerenności Polski.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: JE Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda

Panie Prezydencie,

we wspaniałym i godnym Polski i Polaków wystąpieniu na forum ONZ przypomniał Pan fakt gwałtu, dokonanego na naszej Ojczyźnie przez Niemcy i Rosję w 1939 roku.

Nie wszystkie następstwa tej okupacji dla Polaków zostały usunięte. Dotyczy to przede wszystkim bolesnej kwestii pozbawienia wbrew prawu polskiemu i międzynarodowemu obywatelstwa polskiego mieszkańców ziem polskich, przyłączonych do ZSSR.  Farsa ta, która jest powodem dramatu Polaków na wschodzie, rozegrała się w dniu 29 listopada 1939 roku (a nieco później na Wileńszczyźnie, początkowo podarowanej przez Stalina Republice Litewskiej).

Panie Prezydencie,

po zakończeniu okresu PRL, rządy RP nie chcąc jakoby zadrażnić stosunków z sąsiadami, unikały kwestii przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom i ich potomkom, pozbawionym bezprawnie polskich paszportów. Tłumaczono to koniecznością utrzymania „dobrosąsiedzkich stosunków”. Takimi faktycznie nie były one nigdy. Rząd wprowadził 07.09.2007 roku, po 8 latach procedowania, tzw. „Kartę Polaka”. Był to gest, ale niewystarczający. Państwo ma bowiem obowiązek przywrócenia obywatelstwa polskiego obywatelom i ich potomkom, bezprawnie jego pozbawionym, to znaczy, fe facto posiadającym to obywatelstwo po dziś dzień. Ma obowiązek się nimi opiekować!

Panie Prezydencie,

rozwiązanie w postaci „Karty Polaka” ma charakter narodowościowy, ale nie państwowy.

Tymczasem w interesie Państwa Polskiego leży utrzymanie jego demograficznej obecności na mapie Europy. Bez znaczenia jest nawet pochodzenie etniczne i wyznanie lub jego brak u obywateli polskich na wschodzie. Ich związek kulturowo-historyczny jest decydujący. To ich wola rozstrzyga o przyjęciu polskiego obywatelstwa poprzez akces na podstawie faktycznego stanu prawnego. Podobne regulacje, które powinny stanowić dla nas przykład, istnieją w Europie, na przykład w Niemczech i na Węgrzech.

Dlatego ja, sygnatariusz tej petycji, zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, przywracającej Polakom na wschodzie godność, honor i ojczyznę.

[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.442
 
3.442 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.