Domagamy się zaprzestania finansowania inicjatorów "Świeckiej Szkoły" ze środków publicznych

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Finansów i Urząd Miasta Łódź

 

Domagamy się zaprzestania finansowania inicjatorów "Świeckiej Szkoły" ze środków publicznych

Domagamy się zaprzestania finansowania inicjatorów "Świeckiej Szkoły" ze środków publicznych

050.000
  27.054
 
27.054 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zakazie finansowania lekcji religii w szkołach z pieniędzy publicznych.  Jego twórcy utrzymują, że ich celem jest jedynie uporządkowanie relacji między państwem a Kościołem Katolickim poprzez uniezależnienie finansowe obu instytucji. Łatwo jednak przewidzieć, że gdyby podobny projekt wszedł w życie, utrudni uczęszczanie na katechezę znacznej części uczniów w polskich szkołach. O tym, że ukrytym celem przygotowanej nowelizacji jest wyeliminowanie religii z oświaty w ogóle, świadczą także wypowiedzi członków komitetu inicjatywy ustawodawczej, którzy na obronę swojego projektu używają argumentów ujawniających ich krytyczny stosunek do katechizacji w szkołach jako takiej.


Środowisko związane z pismem Liberte!, z którego wywodzi się komitet inicjatywy ustawodawczej „Świecka Szkoła”, samo zasilane jest regularnie pieniędzmi polskich podatników. Domaganie się zaprzestania finansowania lekcji religii przez osoby korzystające ze środków publicznych wskazuje na ich hipokryzję.
Prosimy o podpisanie petycji o zaprzestanie finansowania Liberte! i wydającej pismo Fundacji Industrial.

050.000
  27.054
 
27.054 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresaci petycji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Finansów i Urząd Miasta Łódź

Szanowni Państwo!

Liberte! to pismo o lewicowej orientacji społeczno-politycznej, którego redaktorem jest Leszek Jażdżewski. Jażdżewski pełni także funkcję pełnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej „Świecka Szkoła”. Przygotowany przez "Świecka Szkołę" projekt ustawy zakłada zakaz finansowania lekcji religii z pieniędzy publicznych i choć organizatorzy akcji odżegnują się od podobnych intencji, rezultatem ich działań będzie zupełne wyrugowanie religii ze szkół.

Samo Liberte! choć rozchodzi się w niewielkim nakładzie (ok. 3 tys. egzemplarzy) jest za to obficie dotowane ze środków publicznych. Tylko w latach 2013 i 2015 otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego granty na łączną kwotę 123 tysiące złotych.

Już pobieżny przegląd tematów poruszanych przez pismo wskazuje, że promuje ono lewicową ideologię ze wszystkimi typowymi dla niej wynaturzeniami, jak ateizacja przestrzeni publicznej, promocja aborcji i oswajanie z homoseksualizmem, próby redefiniowania małżeństwa i rodziny. Zasilanie podobnego wydawnictwa pieniędzmi podatnika musi budzić sprzeciw, szczególnie w sytuacji, gdy jego autorzy sami domagają się zaprzestania finansowania szkolnych lekcji religii, z których korzysta większość uczniów.

Wnosimy zatem o odstąpienie od dofinansowywania pisma Liberte! oraz prowadzącej je Fundacji Industrial ze środków rządowych i samorządowych oraz wykorzystanie zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na inny cel społeczny.

[Imię i nazwisko]

Adresaci petycji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Finansów i Urząd Miasta Łódź

Szanowni Państwo!

Liberte! to pismo o lewicowej orientacji społeczno-politycznej, którego redaktorem jest Leszek Jażdżewski. Jażdżewski pełni także funkcję pełnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej „Świecka Szkoła”. Przygotowany przez "Świecka Szkołę" projekt ustawy zakłada zakaz finansowania lekcji religii z pieniędzy publicznych i choć organizatorzy akcji odżegnują się od podobnych intencji, rezultatem ich działań będzie zupełne wyrugowanie religii ze szkół.

Samo Liberte! choć rozchodzi się w niewielkim nakładzie (ok. 3 tys. egzemplarzy) jest za to obficie dotowane ze środków publicznych. Tylko w latach 2013 i 2015 otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego granty na łączną kwotę 123 tysiące złotych.

Już pobieżny przegląd tematów poruszanych przez pismo wskazuje, że promuje ono lewicową ideologię ze wszystkimi typowymi dla niej wynaturzeniami, jak ateizacja przestrzeni publicznej, promocja aborcji i oswajanie z homoseksualizmem, próby redefiniowania małżeństwa i rodziny. Zasilanie podobnego wydawnictwa pieniędzmi podatnika musi budzić sprzeciw, szczególnie w sytuacji, gdy jego autorzy sami domagają się zaprzestania finansowania szkolnych lekcji religii, z których korzysta większość uczniów.

Wnosimy zatem o odstąpienie od dofinansowywania pisma Liberte! oraz prowadzącej je Fundacji Industrial ze środków rządowych i samorządowych oraz wykorzystanie zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na inny cel społeczny.

[Imię i nazwisko]