Niedziela Dla Rodziny

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Andrzej Duda

 

Niedziela Dla Rodziny

050.000
  31.238
 
31.238 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Niedziela Dla Rodziny

Po ostatniej wizycie w Watykanie, Prezydent RP oznajmił, że Papież Franciszek w trakcie rozmowy poprosił go o wsparcie rodzin w Polsce. Podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i prosił, żeby władza zwracała szczególną uwagę na opiekę nad rodzinami. Ta petycja jest apelem ze strony rodzin o ulepszenie prawa w Polsce, które będzie sprzyjało temu, aby rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Przyszłość naszego kraju zależy w głównej mierze od rodzin. W adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" nr 1 św. Jan Paweł II pisał:

"Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw."

Jednym z tych praw powinien być dzień wolny od pracy, który umożliwi rodzicom poświęcenie więcej czasu swoim pociechom. Pragniemy wesprzeć swym działaniem jako Misja Gabriela rodziny, prosząc Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą. Mamy nadzieję, że po rozmowie z papieżem Franciszkiem to właśnie on najlepiej zrozumie oczekiwania polskich rodzin. Apelujemy do głowy państwa o wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających wolne niedziele dla pracowników wykonujących prace niekonieczne, a dla tych, którzy muszą pracować o prawo do co drugiej wolnej niedzieli. Obecny skład parlamentu daje wreszcie szansę na ponowne podjęcie tej sprawy. Wierzymy, że wśród posłów i senatorów jest wiele dobrej woli i chęci, aby ostatecznie rozwiązać ten problem.

Wiele badań pokazuje, że takie zagrożenia jak uleganie manipulacji, nałogi, czy problemy komunikacyjne mają swoją przyczynę w braku relacji między dziećmi a rodzicami. Nie godzimy się na to, aby w niedzielę matka, czy ojciec zamiast wspólnych wycieczek z dziećmi, wspólnych spacerów, czy gier planszowych musieli siedzieć np. na kasie w sklepie i obsługiwać klientów. Cała rodzina w niedzielę to:

- miłość zamiast rozbojów,
- radość zamiast samobójstw,
- przyjaźń zamiast samotności.

Chcemy, żeby niedziela była dla rodziny! Prosimy o podpisywanie petycji, której celem jest wolna niedziela dla rodzin. Akcja trwa do 30 kwietnia 2016. Więcej również na www.NiedzielaDlaRodziny.info

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana w imieniu polskich rodzin o zainicjowanie prac nad projektem ustawy sprzyjającej wychowaniu i zacieśnieniu więzi między dziećmi i rodzicami. Wierzymy, że po ostatnim spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie, to właśnie Pan zrozumie nasze oczekiwanie najlepiej. Prosimy o uwzględnienie zapisów prawnych zapewniających wolne niedziele dla prac niekoniecznych tego dnia, a co drugą wolną niedzielę dla tych, którzy muszą pracować w tym dniu.

Chcemy walczyć z przyczynami problemów młodych ludzi, a nie leczyć skutki. Wiele badań naukowych pokazuje, że najskuteczniejszymi metodami walki z większością zagrożeń czekających na młode pokolenie jest odwrócenie tendencji zanikania relacji między rodzicami a dziećmi. Wierzymy, że taka ustawa lub nowelizacja mogłaby w znaczny sposób przyczynić się do tego, że kondycja polskiej rodziny ulegnie poprawie. 

Liczymy na Pana dobrą wolę i wsparcie. 

[Imię i nazwisko]

Niedziela Dla Rodziny

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  31.238
 
31.238 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.