RATUJMY PRZED ROZBIÓRKĄ! Stwórzmy Muzeum Ciechanowskiej Kolei Wąskotorowej

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński

 

RATUJMY PRZED ROZBIÓRKĄ! Stwórzmy Muzeum Ciechanowskiej Kolei Wąskotorowej

RATUJMY PRZED ROZBIÓRKĄ! Stwórzmy Muzeum Ciechanowskiej Kolei Wąskotorowej

01.000
  544
 
544 podpisało. Osiągnijmy 1.000!
Otoczenie Dworca Kolejowego w Ciechanowie ulega przekształceniu. PKP niebawem przekaże Miastu Ciechanów niektóre tereny oraz budynki. Jednym z nich jest obiekt, który przez wiele lat był przystankiem kolei wąskotorowej "Ciechanów Wąskotorowy". Niestety, miasto planuje wyburzenie...

Chcemy zaproponować inne rozwiązanie! Chcemy zaproponować, aby powstał tam obiekt poświęcony historii tak niegdyś ważnego elementu ciechanowskiego krajobrazu. Sala z eksponatami, zdjęciami, pozwalająca, miedzy nowoczesnymi budynkami, które mają powstać wokół, przenieść się do dawnych czasów i uhonorować tak niezwykły element ciechanowskiej historii.
Dopełnieniem mogłaby być zrekonstruowana lokomotywa przed budynkiem stacji :)

Wierzymy, że władze miasta z Prezydentem Krzysztofem Kosińskim na czele przychylą się do głosu obywateli! :)
Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
01.000
  544
 
544 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński

Krzysztof Kosiński

Prezydent Miasta Ciechanów

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Uprzejmie zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie propozycji remontu oraz zagospodarowania budynku dawnej stacji "Ciechanów Wąskotorowy" oraz przestrzeni wokół niego. Pozytywne zmiany, jakie zachodzą wokół Dworca Kolejowego w Ciechanowie oraz zapowiedź PKP przekazania tego budynku Miastu Ciechanów dają możliwość realizacji tego zadania. Przede wszystkim zależy mi, aby budynek ten nie uległ rozbiórce oraz został wyremontowany i zabezpieczony pod przyszłą salę ekspozycyjną upamiętniającą kolej wąskotorową w Ciechanowie.

 

Ufam, że Urząd Miasta z Panem na czele wsłucha się w głos obywateli!

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński

Krzysztof Kosiński

Prezydent Miasta Ciechanów

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Uprzejmie zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie propozycji remontu oraz zagospodarowania budynku dawnej stacji "Ciechanów Wąskotorowy" oraz przestrzeni wokół niego. Pozytywne zmiany, jakie zachodzą wokół Dworca Kolejowego w Ciechanowie oraz zapowiedź PKP przekazania tego budynku Miastu Ciechanów dają możliwość realizacji tego zadania. Przede wszystkim zależy mi, aby budynek ten nie uległ rozbiórce oraz został wyremontowany i zabezpieczony pod przyszłą salę ekspozycyjną upamiętniającą kolej wąskotorową w Ciechanowie.

 

Ufam, że Urząd Miasta z Panem na czele wsłucha się w głos obywateli!

[Imię i nazwisko]