Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

Adresat/Adresaci petycji: Sejm - Premier i Prezydent RP

 

Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

050.000
  27.764
 
27.764 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

My, rodzice dzieci, które doświadczyły powikłań poszczepiennych oraz wszystkie osoby, które mają na względzie ich dobro, w celu ich ochrony, apelujemy o podjęcie uchwały o potrzebie stworzenia indywidualnego programu szczepień oraz szerokiej debaty na temat obecnego i ciągle poszerzanego kalendarza szczepień. Stan zdrowia polskich dzieci jest coraz gorszy. Świadczą o tym alarmujące statystyki zachorowań i dramatycznie rosnąca liczba hospitalizacji dzieci, co jest bezpośrednio zbieżne czasowo z rozszerzaniem obowiązkowego kalendarza szczepień, wzrostem realizacji nowych szczepień zalecanych i użycia nowych szczepionek wieloskładnikowych (szczególnie u coraz intensywniej szczepionych niemowląt).

Apelujemy również do Parlamentarzystów o dołączenie do Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w celu podjęcia działań zmierzających do oczekiwanych przez nas zmian.

Obecny sztywny program szczepień i brak indywidualnego podejścia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia polskich dzieci.

Propozycje istotnych zmian powinny zostać poddane dyskusji w gronie niezależnych - od koncernów farmaceutycznych - naukowców i lekarzy. Wnosimy o:

1. Wyeliminowanie wszystkich szczepionek z tiomersalem.
2. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków przeciwko WZW B (za wyjątkiem noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli w przypadku, gdy matka jest nosicielką wirusa WZW B).
3. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionką BCG.
4. Z wyjątkiem ww. grup ryzyka, rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia.
5. Zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej.
6. Podanie szczepionek przeciwko maksymalnie trzem chorobom w jednym dniu.
7. Rezygnacja z podawania skojarzonych szczepionek zawierających żywe wirusy i podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu.
8. Udostępnienie szczepionek monowalentnych, w szczególności przeciwko odrze.
9. Zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami na temat alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego i neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy udanego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne. Takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień.
10. Stworzenie systemu monitorowania stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka.
11. Stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny być raportowane do (WHO) i informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (3) (w tym opracowanie procedur dla placówek gdzie zgłaszają się rodzice z chorymi dziećmi, zwłaszcza dla szpitali).
12. Udostępnienie etycznych odpowiedników dla nieetycznych szczepionek produkowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji, w szczególności szczepionki przeciw odrze i różyczce. (4)
13. Zamianę terminu "szczepienia obowiązkowe" na "szczepienia refundowane" w obowiązujących przepisach. (5)
14. Stworzenie Narodowego Programu Karmienia Naturalnego mlekiem matki w celu profilaktyki wielu chorób. (6)

Obecnie prawa pacjenta są łamane. Osoby nieszczepiące według urzędowego kalendarza zmusza się do podpisywania niezgodnego z prawdą oświadczenia tzw. świadomej odmowy szczepień, co jest bezprawiem. Mamy sygnały o próbach szantażu i wymuszania, zmuszania do dużej liczby szczepień naraz i to wszystko w sytuacji, gdy NOPy czyli niepożądane odczyny poszczepienne nie są notowane, w 18 krajach Europy jest wolność wyboru (7), a w 14 od wielu lat funkcjonują fundusze odszkodowań. (8)

Od Prezesa Rady Ministrów domagamy się przedłożenia Sejmowi odpowiedzi rządu na sądowe stwierdzenie iluzoryczności monitoringu bezpieczeństwa szczepień oraz niewiarygodności rejestru powikłań poszczepiennych (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt: III Kp 1672/15), a także opinii rządu o skutkach publicznej niedostępności treści Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz dokumentów badań klinicznych złożonych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (wymóg wykazania interesu prawnego).

Aktualnie obowiązujący sztywny program szczepień i brak indywidualnego podejścia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia polskich dzieci, a państwa, które wymagają większej liczby dawek szczepionek zwykle mają wyższe wskaźniki śmiertelności niemowląt. (9)

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Sejm - Premier i Prezydent RP

(Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję, i jej adres:) Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, os. Jagiellońskie 69/1, 61-217 Poznań
(Adresaci petycji wnoszonej zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

PETYCJA o podjęcie uchwały i debaty dotyczącej indywidualnego programu szczepień dla dzieci
My, rodzice dzieci, które doświadczyły powikłań poszczepiennych oraz wszystkie osoby, które mają na względzie ich dobro, w celu ich ochrony, apelujemy o podjęcie uchwały o potrzebie stworzenia indywidualnego programu szczepień oraz szerokiej debaty na temat obecnego i ciągle poszerzanego kalendarza szczepień. Stan zdrowia polskich dzieci jest coraz gorszy. Świadczą o tym alarmujące statystyki zachorowań (1) i dramatycznie rosnąca liczba hospitalizacji, co jest bezpośrednio zbieżne czasowo z rozszerzaniem kalendarza szczepień, wzrostem realizacji nowych szczepień zalecanych i użycia nowych szczepionek wieloskładnikowych (szczególnie u coraz intensywniej szczepionych niemowląt). (2)

Propozycje istotnych zmian powinny zostać poddane dyskusji w gronie niezależnych - od koncernów farmaceutycznych - naukowców i lekarzy. Wnosimy o:

1. Wyeliminowanie wszystkich szczepionek z tiomersalem.
2. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków przeciwko WZW B (za wyjątkiem noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli w przypadku, gdy matka jest nosicielką wirusa WZW B).
3. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionką BCG.
4. Z wyjątkiem ww. grup ryzyka, rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia.
5. Zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej.
6. Podanie szczepionek przeciwko maksymalnie trzem chorobom w jednym dniu.
7. Rezygnacja z podawania skojarzonych szczepionek zawierających żywe wirusy i podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu.
8. Udostępnienie szczepionek monowalentnych, w szczególności przeciwko odrze.
9. Zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami na temat alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego i neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy udanego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne. Takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień.
10. Stworzenie systemu monitorowania stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka.
11. Stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny być raportowane do (WHO) i informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (3) (w tym opracowanie procedur dla placówek gdzie zgłaszają się rodzice z chorymi dziećmi, zwłaszcza dla szpitali).
12. Udostępnienie etycznych odpowiedników dla nieetycznych szczepionek produkowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji, w szczególności szczepionki przeciw odrze i różyczce. (4)
13. Zamianę terminu "szczepienia obowiązkowe" na "szczepienia refundowane" w obowiązujących przepisach. (5)
14. Stworzenie Narodowego Programu Karmienia Naturalnego mlekiem matki w celu profilaktyki wielu chorób. (6)

Obecnie prawa pacjenta są łamane. Osoby nieszczepiące według urzędowego kalendarza zmusza się do podpisywania niezgodnego z prawdą oświadczenia tzw. świadomej odmowy szczepień, co jest bezprawiem. Mamy sygnały o próbach szantażu i wymuszania, zmuszania do dużej liczby szczepień naraz i to wszystko w sytuacji, gdy NOPy czyli niepożądane odczyny poszczepienne nie są notowane, w 18 krajach Europy jest wolność wyboru (7), a w 14 od wielu lat funkcjonują fundusze odszkodowań. (8)

Od Prezesa Rady Ministrów domagamy się przedłożenia Sejmowi odpowiedzi rządu na sądowe stwierdzenie iluzoryczności monitoringu bezpieczeństwa szczepień oraz niewiarygodności rejestru powikłań poszczepiennych (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt: III Kp 1672/15), a także opinii rządu o skutkach publicznej niedostępności treści Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz dokumentów badań klinicznych złożonych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (wymóg wykazania interesu prawnego).

Aktualnie obowiązujący sztywny program szczepień i brak indywidualnego podejścia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia polskich dzieci, a państwa, które wymagają większej liczby dawek szczepionek zwykle maja wyższe wskaźniki śmiertelności niemowląt. (9)

1) Raport o stanie zdrowia dzieci. http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/873896,raport-o-stanie-z...
2) Statystyki potwierdzające wzrost liczby hospitalizacji (u niemowląt o 52% w ciągu ostatnich 10 lat) http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/wyniki.htm
3) Punkt 1 - 11 na podstawie: „Powikłania neurologiczne po szczepieniach”, Klinika Pediatryczna, 2010.
4) Strona na temat szczepionek wyprodukowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji.  http://dobreszczepionki.pl/
5) Badanie ASSET nie potwierdzające wpływu obowiązku szczepień na ich zasięg. http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
6) Wiedza o laktacji. http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=section...
Cząsteczka obecna w mleku matki niszczy komórki raka.   http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,371905,czasteczka-obecna...
7) Publikacja na temat dobrowolnych i obowiązkowych szczepień w Europie. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183
8) Fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne w Europie. http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/
9) Liczba szczepionek a umieralność niemowląt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

[Imię i nazwisko]

Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  27.764
 
27.764 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.