Obrona życia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Petycja o zbadanie sprawy inwigilacji środowisk pro-life

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów

 

Obrona życia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Petycja o zbadanie sprawy inwigilacji środowisk pro-life

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

Adresat petycji: Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier!

Według informacji podanych przez ministra Mariusza Kamińskiego, za rządów Platformy Obywatelskiej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła działalność wywiadowczą wobec środowisk konserwatywnych oraz obrońców życia. Jak donoszą media, inwigilację prowadzono np. poprzez wprowadzanie do organizacji pro-life tajnych współpracowników, którzy w donosach przekazywali treść rozmów osób jadących na manifestacje.

Ruch pro-life w Polsce od kilkudziesięciu lat zawsze działał jawnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Stosowanie wobec obrońców życia metod, jakimi zazwyczaj rozpracowuje się organizacje terrorystyczne i przestępcze, wydaje się zatem całkowicie nieuzasadnione. Traktowanie jak ekstremistów, ludzi domagających się zniesienia barbarzyńskiego prawa zezwalającego na zabijanie dzieci pokazuje, że celem działalności służb specjalnych nie była obrona państwa przed prawdziwymi zagrożeniami, a realizacja politycznych zamówień poprzedniego rządu.

Ciesząc się ze złożonej przez ministra Kamińskiego deklaracji o zakończeniu inwigilacji, wnosimy równocześnie o dokładne prześwietlenie politycznego zaangażowania ABW, CBA oraz innych instytucji podległych MSW za czasów poprzedniego kierownictwa. Pomoże to pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które działały na szkodę świadomych i aktywnych obywateli oraz odpowiedzieć na pytanie, kto konkretnie uznał, że ochrona życia dzieci stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Wierzymy, że tylko gruntowne wyjaśnienie sprawy pozwoli przywrócić zaufanie Polaków do organów państwa i uchroni ich w przyszłości przed podobnymi nadużyciami.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Obrona życia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Petycja o zbadanie sprawy inwigilacji środowisk pro-life

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  22.990
 
22.990 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.