Stop inżynierii genetycznej na ludziach!

Petycja do Polskich Przedstawicieli w Radzie Europy

 

Stop inżynierii genetycznej na ludziach!

020.000
  17.159
 
17.159 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Stop inżynierii genetycznej na ludziach!

Czy dojdzie do tworzenia dzieci... trójki rodziców? Propozycję zalegalizowania tego typu inżynierii genetycznej wystosował w Wielkiej Brytanii Urząd ds. Płodności i Embriologii. Chodzi o zastąpienie obciążonych genetycznie elementów komórki jajowej kobiety elementami z komórki innej kobiety. Takie złożone z dwóch jajeczek jedno, ma być potem sztucznie zapładniane.

Nie ma wątpliwości, że stworzenie dziecka z materiału genetycznego pochodzącego od więcej niż dwóch rodziców narusza godność człowieka, jest również sprzeczne z prawem międzynarodowym. Na taką eugeniczną praktykę nie zezwala Karta Praw Podstawowych UE i Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie. Jej legalizacja będzie wstępem do jeszcze dalej idących eksperymentów genetycznych na ludziach. Stworzenie prawnego wyjątku, który zezwoli na fabrykowane człowieka z różnych elementów, jest społecznie, klinicznie i etycznie niedopuszczalne.

Grupa członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stworzyła deklarację sprzeciwiającą się takim technikom, jako praktykom eugenicznym, które gwałcą godność człowieka łamiąc jednocześnie normy prawa międzynarodowego. Pod deklaracją mogą podpisywać się również polscy parlamentarzyści, będący członkami delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia. Zaapeluj do nich, by i oni stanęli w obronie godności człowieka.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Czy są Państwo pewni? Ta petycja, jak inne, potrzebuje Państwa wsparcia, by była skuteczna. W każdym momencie mogą się Państwo wypisać.
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Stop inżynierii genetycznej na ludziach

Szanowni Reprezentanci Polski w Radzie Europy,

Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy powstała deklaracja nr 557, wyrażająca sprzeciw wobec planów tworzeniu embrionów ludzkich przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców. Procedura ta została rekomendowana rządowi Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. Płodności i Embriologii. Eksperci nie mają wątpliwości – technika ta narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe.

Pod deklaracją podpisało się już kilkudziesięciu członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Zwracam się do Państwa, jako polskich delegatów do tego gremium, z prośbą o jej poparcie. Każdy członek delegacji lub jego zastępca może to uczynić do 31 stycznia br. na dwa sposoby: poprzez Tabling Office, znajdujące się na parterze budynku na tyłach „hemicyklu”, w którym przebiegają obrady Zgromadzenia w Strasburgu lub poprzez polski sekretariat delegacji: hanna.kucharska-leszczynska@sejm.gov.pl, tel. 0-22 694-15-91.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Stop inżynierii genetycznej na ludziach!

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  17.159
 
17.159 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.