Prezydencki akt łaski dla p.Zygmunta Miernika który rzucił tortem w sędzinę w procesie generała Kiszczaka.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

Prezydencki akt łaski dla p.Zygmunta Miernika który rzucił tortem w sędzinę w procesie generała Kiszczaka.

05.000
  2.873
 
2.873 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Prezydencki akt łaski dla p.Zygmunta Miernika który rzucił tortem w sędzinę w procesie generała Kiszczaka.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za to, że podpisałeś się pod naszą petycją. Prosimy, podziel się teraz nią ze swoimi znajomymi.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Petycja do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o Prezydencki Akt Łaski dla skazanego prawomocnym wyrokiem Zygmunta Miernika.Człowiek ten w obronie sprawiedliwości i rzetelności sprawowania urzędu sędziego,w akcie protestu przeciwko stronniczym i niesprawiedliwym decyzjom sędziny Anny Wielgolewskiej rzucił w wychodzącą z sali sędzinę świeżym tortem.Ten spektakularny czyn nie miał na celu znieważenia ani nietykalności cielesnej urzędującego sędziego.Był desperackim aktem przeciwstawienia się niewłaściwym decyzjom sędziów którzy w sposób jawny utrudniają skazanie autorów zbrodni reżimu komunistycznego za ich haniebne postępki których ofiary do dziś nie doczekały się zadośćuczynienia.Sędzina została obrzucona tortem wychodząc z sali,więc niejako czynności służbowe zostały zakończone.Nie można mówić że była to zniewaga urzędu sędziego,a osobisty rodzaj dezaprobaty dla pani Anny Wielgolewskiej,której decyzje nie licują z powagą sprawowanego urzędu.Brońmy sprawiedliwości,nie nieuczciwych sędziów.

[Imię i nazwisko]

Prezydencki akt łaski dla p.Zygmunta Miernika który rzucił tortem w sędzinę w procesie generała Kiszczaka.

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.873
 
2.873 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.